vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique
De waarheid is niet meer dan de leugen die de mensen van je verwachten. (Gerrit Komrij)
 

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN

Er zijn mensen die, wanneer je ze ontmoet, alleen maar over hun vermoeidheid kunnen praten. Het is eenvoudig: zij worden overall moe van. Zij beseffen niet dat zij bezig zijn zich allerlei dingen te suggereren en dat zij op een dag totaal uitgeput zullen zijn. Trouwens degenen die klagen over vermoeidheid zijn heel zelden degenen die het meest werken. Hun vermoeidheid komt heel eenvoudig doordat zij gedachten en gevoelens herkauwen die hen
uitputten. Je kunt niet ontkennen dat zij moe zijn, het gaat hier zeker niet om een ingebeelde vermoeidheid, nee, die is zeker reëel, zo reëel dat zij aanstekelijk is, en wanneer je deze
mensen ontmoet, voel je je na een paar minuten even moe worden. Eén van de meest doeltreffende methoden om je van deze psychische vermoeidheid te ontdoen is een goede fysieke vermoeidheid; zij zal je doen uitrusten en genezen van je psychische moeheid. Mensen bezitten onvermoede mogelijkheden die zij moeten leren benutten door een inspanning van de wil. Veel mensen zijn vermoeid omdat zij zich laten gaan in het leiden van
een stilstaand leven!.
(Aïvanhov)


Hoopvol uitzien naar betere tijden, moet niet alleen louter een gevoel zijn, maar het moet een gevoel zijn, dat zich omzet in een dadelijk doen. (Vincent van Gogh) 

Ik stopte mijn ziel en zaligheid in mijn werk, en tijdens de voortgang verloor ik mijn verstand. (Vincent van Gogh)

ROBOTS COME TO THE RESCUE AFTER A DISASTER
(Klik op het beeld) Robin Murphy

Hoe meer men liefheeft, des te actiever wordt men, denk ik; want liefde die alleen maar gevoel is, zou ik geen liefde noemen willen. (Vincent van Gogh)


DE SMAAK IN DE DINGEN

Naarmate de jaren verstrijken, verliezen de meeste mensen hun smaak in de dingen: zij ademen, zij eten, zij drinken, zij lopen, zij zien, zij horen, zonder dat hun bewustzijn erg veel deel uitmaakt van deze activiteiten: je zou zeggen dat hun zintuigen afgestompt zijn geraakt. Maar kijk eens wat er gebeurt wanneer iemand plots ernstig ziek wordt. Maandenlang moet hij onbeweeglijk en geïsoleerd in een kamertje liggen, waar hij een vegetatief leven leidt. Vervolgens, op een dag, begint hij te herstellen en plots vindt hij het voedsel en de lucht heerlijk. En wat een vreugde om zich weer vrij te kunnen bewegen, om naar buiten te gaan en naar de lucht, de zon en de hele natuur in de lente te kunnen kijken, om de wind en het gezang van de vogels te horen!

Ziedaar de goede kant van bepaalde ziekten. Maar is het verstandig om te wachten tot je een ongeluk krijgt of ernstig ziek wordt om je smaak in de dingen terug te vinden? (Aïvanhov)
 

Rien ne prédispose plus au conformisme que le manque de formation. (Gustave Thibon)

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)
 
Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)  

Je leven zou wel erg leeg zijn als je nergens spijt van zou hebben. (Vincent van Gogh)

Het is goed om van veel dingen te houden, want daarin ligt kracht. (Vincent van Gogh)
 
LIDGELDOPROEP 2017
Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld reeds hebben vereffend.
Het lidgeld voor 2017 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Het lidgeld dat vanaf 1 september voor het eerste wordt vereffenf blijft geldig tot het einde van het volgend jaar;
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)


Das Neue wird so lange bekämpft, bis man sich daran gewöhnt hat. (Otto Gallo)

 

AGENDA
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE 
(Klik op het beeld)
 

Ik denk vaak dat de sprankelende kleuren van de nacht levendiger en kleurrijker zijn dan die van de dag. (Vincent van Gogh)
 
Ik droom van schilderen en dan schilder ik mijn droom. (Vincent van Gogh)
 


ACADEMIE VOOR LEVENSKUNST
(Klik op het beeld)


Ik kan niet het feit veranderen dat mijn schilderijen niet verkopen. Maar de tijd zal komen dat mensen zullen erkennen dat zij meer waard zijn dan de waarde van de verf die ik heb gebruikt in het schilderij. (Vincent van Gogh) 

(Klik op het beeld)


Het is niet goed maar één ding te weten, men raakt daar verstompt van, men moet niet rusten voor men ook het tegenovergestelde weet. (Vincent van Gogh)


POSITIVITEIT 
(Klik op het beeld)


Armoede en misère zijn er niet voor niets, en ook is het soms een goed middel om zich de noodzakelijke eenzaamheid te verschaffen om je enigszins te kunnen verdiepen in het een of ander vraagstuk dat je bezighoudt. (Vincent van Gogh) 

POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)


(klik op het beeld)

 

Tussen nietsdoeners en nietsdoeners is een groot verschil. Er zijn er die uit luiheid en lafheid van karakter niets doen; als je wilt kun je mij voor zo een houden. Dan is er ook nog een ander soort nietsdoener, de nietsdoener tegen wil en dank, die tegen wil en dank, die innerlijk verteerd wordt door een groot verlangen naar actie; die niets doet omdat hij niet in staat is iets te doen. Dat is een heel ander soort nietsdoener; je kunt als je wilt, me voor zo een houden. (Vincent van Gogh)
 

VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID
Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)


Zeker mag de droefenis zich niet ophopen in ons hart als het water van een troebele poel. (Vincent van Gogh) 

Doof uw inspiratie en verbeeldingskracht niet uit, wordt geen slaaf van het model. (Vincent van Gogh)

(klik op het beeld)


For peace of mind, resign as general manager of the universe. (Larry Eisenberg)
 

HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


 
Kleur drukt uit zichzelf iets uit, dat kan men niet missen, daar moet men gebruik van maken. Wat mooi doet, werkelijk mooi, is ook juist. (Vincent van Gogh)


DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(klik op het beeld)

Apártate progresivamente, sin rupturas violentas, del amigo para quien representas un medio en vez de ser un fin. (Santiago Ramón y Cajal)

IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)    
 
Indien u zeker wilt zijn dat u deze mails zult ontvangen liever dan ze in uw spams te zien, voeg het adres 'info@optimistenbond.be' toe aan uw adressenlijst.


Se anche tu vedi la stessa luna non siamo poi cosi lontani. (Claudio Baglioni)


OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)  

Wat mij betreft weet ik niets zeker, maar naar de sterren kijken zet me aan het dromen. (Vincent van Gogh)

(Klik op het beeld) Past newsletters

É belo ignorar. Sobretudo quando a ignorância nos torna humildes e nos encaminha para a bondade, que é uma luz. Também das nebulosas nascem os astros. (Antero de Figueiredo)

DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
DE VOLLEDIGE FRANSTALIGE AGENDA
 
Een goed schilderij staat gelijk aan een goede daad. (Vincent van Gogh)

BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)

 
Het is goed om zoveel lief te hebben als men kan, want daarin is de ware sterkte, en wie veel liefheeft die doet veel, en die vermag veel, en wat in liefde gedaan wordt, dat wordt goed gedaan. (Vincent van Gogh)
 
DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht 

In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus carita.

Met vriendelijke groeten.


                              Luc Simonet
                               Voorzitter

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

www.ligadelosoptimistas.es
www.norway.optimistan.org
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.Optimistenbund.de
http://www.optimistenbond.nl
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenbond.be

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

 
 

 


 
Like 20171027 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2017 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.