vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

Zijn er nog interessante mensen buiten jou ? (Phil Bosmans)

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN
De allesoverheersende gedachten van de meeste mensen zijn het zeker stellen van het dagelijks leven, het stichten van een familie, het genieten van hun vrije tijd enzovoort. Van tijd tot tijd doen zij natuurlijk wel iets voor de maatschappij, maar in het algemeen houden ze zich met hun eigen zaken bezig en werken ze voor zichzelf. En toch, of zij het willen of niet, leven ze in een gemeenschap, en als er in deze gemeenschap onlusten uitbreken, zijn hun persoonlijke bezittingen en zelfs hun leven niet meer zeker.
Je op je eigen belangen, op je eigen gezin en bezit concentreren is dus niet de beste manier om te schuilen, aangezien altijd het gevaar bestaat dat er gebeurtenissen in de maatschappij plaatsvinden die alles op hun weg vernietigen. De geschiedenis heeft ons daar talrijke voorbeelden van gegeven. Laat dit duidelijk zijn: het individualisme biedt niemand een voordelige oplossing. De enige gunstige oplossing is dat eenieder zich inspant om iets te doen dat het collectieve leven verbetert. Ja, op die voorwaarde zal ieder individu veilig zijn. (Aïvanhov)

Ik voel het oneindige in me. (Napoléon Bonaparte)

Doe wat ge moet, er kome wat wil. (Napoléon Bonaparte)


WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND

Lid worden van de Optimistenbond houdt in dat u akkoord gaat met de waarden van het optimisme en met de gedachtengang van onze vereniging. U krijgt dan een insigne van Optimistan, samen met de brochure en plakkertjes met de logo van de vereniging. Om lid te worden, klik hier of of het beeld hieronder.

 

De echte man heeft een hekel aan niemand. (Napoléon Bonaparte)
 
Het grootste gevaar bestaat op het ogenblik van de overwinning. Van de zege tot de val is slechts één stap. (Napoléon Bonaparte)

DE MOEILIJKHEDEN ALS GRONDSTOF
Leer om uw moeilijkheden te zien als de grondstof waarop u kunt inwerken. Zodra u dit gezichtspunt aanvaardt, komt er een heel proces in u op gang. Apparaten treden in werking en beginnen die ruwe materie te malen om haar te transformeren. Natuurlijk is dat moeilijk. Maar probeer het dan eens uit nieuwsgierigheid, ervaar het eens gedurende één week. Zeg tegen uzelf: "Dit gezichtspunt is zo nieuw voor mij dat ik niet weet hoe ik het moet aanpakken, maar ik kan een poging wagen." Werk met uw gedachten bij iedere gelegenheid die zich voordoet, in plaats van te schelden, te jammeren en de hemel en de aarde lastig te vallen. En om u van nog meer kansen op succes te verzekeren, moet u beginnen met waakzaam te zijn. Zodra de moeilijkheden zich aandienen, dient u zich onmiddellijk bewust te zijn dat u het risico loopt uzelf in woede, ontmoediging of boosheid te laten gaan. Want wanneer u zich eenmaal heeft laten gaan, is het veel moeilijker om op uw stappen terug te keren. oefen u dus in de waakzaamheid die verhindert dat u zich laat verrassen en ga aan het werk. (Aïvanhov)
 

La modestie va bien aux grands hommes. C’est de n’être rien et d’être quand même modeste qui est difficile. (Jules Renard)

 

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.
 

Ik kan niet zonder champagne. Na een overwinning verdien ik het en na een naderlaag heb ik het nodig. (Napoléon Bonaparte)

Ik vrees meer drie kranten dan honderdduizend bajonetten. (Napoléon Bonaparte)


Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)


It is no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk.Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)
(klik op het beeld)

 
Wenn wir Liebe, Zeit, Höflichkeit geben, gehen wir unbeschwert, beschwingt durchs Leben. (Christine Anne Maria Schimpl)
 
HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)

 
Je moet willen leven en kunnen sterven. (Napoléon Bonaparte)
 
De moraal is vaak het paspoort van de laster. (Napoléon Bonaparte)


 

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)
 
Je moet het fanatisme in slaap wiegen om het uit te roeien. (Napoléon Bonaparte)

Men verheft zich boven degenen die beledigen door hun te vergeven. (Napoléon Bonaparte)


(Klik op het beeld) Past newsletters 

La libertad no tiene su valor en si misma. Hay que apreciarla por las cosas que con ella se consiguen. (Rimiro de Maztu)

DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
 

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

(Klik op het beeld)L’impossibile è possibile solo a chi tenta e non molla mai fino a riuscirci. (Anna Maria d’Alò)

BROCHURE EN PLAKKERTJES 

Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)


Bom humor. A forma mais simples de superar os problemas. (Rui Barbosa)


DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht

Duc, sequere, aut de via decede.

Met vriendelijke groeten.

 Luc Simonet
  Voorzitter

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

 

 
 

 


 
Like 20160624 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2016 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.