vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique
Met de ogen open is alles minder eng dan met de ogen dicht. (Griet op de Beeck)

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN
De bloemen, de bomen, de oceanen, de stenen zelfs ..., in de natuur ademt alles. "Maar, zul je opwerpen, we kunnen ons het verschijnsel van de ademhaling toch niet voorstellen zonder longen! "Toch wel, waarom niet? Het leven heeft niet noodzakelijk dezelfde organen nodig voor dezelfde functies. Kijk naar de boom: hij heeft geen longen noch een maag, geen lever noch darmen, en toch ademt hij. En niet alleen ademt hij, maar hij neemt voedsel op en verteert het, hij elimineert afvalstoffen, hij plant zich voort. En hij leeft vaak zelfs langer dan de mens! Hij is weerbestendig en geeft bloemen en geurig fruit. Terwijl de mens met al zijn vermogens zo fragiel is dat een kleinigheid hem kan vernietigen.
De meeste mensen hebben verkeerde opvattingen over de natuur. Volgens hen moet men gemaakt zijn zoals zij om echt levend en intelligent te zijn. Maar de natuur lacht met hun opvattingen en met hun systemen. Voor haar is het niet noodzakelijk een hart en longen te hebben om te kunnen ademen, noch een brein om intelligent te zijn. Ze heeft het leven gecreëerd in zoveel vormen dat we nooit zullen ophouden er nieuwe te ontdekken.
(Aïvanhov)
 
Malheur aux gens qui n’ont jamais tort. Ils n’ont jamais raison. (Prince Charles Joseph de Ligne)

(Klik op het beeld)Nicht das, was ich erreicht habe, interessiert mich, sondern das, was noch vor mir liegt. (Karl Lagerfeld)

DE ZONSOPGANG...

Er valt zoveel te ontdekken bij het kijken naar de zonsopgang, zoveel oefeningen die je kunt doen om je te laten doordringen van dat leven, van dat licht, van die warmte! Al vanaf het ochtendgloren wordt er aan de hemel een belangrijke gebeurtenis voorbereid … Al die sombere of heldere wolken die verschijnen of verdwijnen … Daarna al die kleuren van de dageraad, die evenveel voortekenen zijn van die schitterende aanwezigheid: de zon!
Het is de moeite waard om te voelen wat de geboorte van een nieuwe dag betekent. Sinds miljarden jaren herhaalt elke nieuwe dag onvermoeibaar de geboorte van de eerste morgen van de wereld … En hoeveel zichtbare en onzichtbare schepselen nemen met ons deel aan die wonderbaarlijke verschijning van het licht! Laten we ons met hen verbinden om de krachten van het leven te begroeten. (
Aïvanhov)
 

De weg omhoog en omlaag is een en dezelfde. (Heraclitus van Efeze)

Men kan nimmer twee maal in dezelfde rivier afdalen, want onophoudelijk stromen er weer andere wateren door. (Heraclitus van Efeze)


HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)
 
Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)
 
Mensen die slapen trekken zich terug in hun eigen wereld, mensen die wakker zijn leven in een gemeenschappelijke wereld. (Heraclitus van Efeze)


Inzicht hebben is iets van universele aard. (Heraclitus van Efeze)

LIDGELDOPROEP 2017
Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld reeds hebben vereffend.
Het lidgeld voor 2017 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)Dingen worden voortdurend omgezet in vuur en vuur weer in dingen, zoals ook goud wordt omgezet in handelswaar en handelswaar weer in goud. (Heraclitus van Efeze)

Het diepste wezen der dingen verbergt zich graag. (Heraclitus van Efeze)


AGENDA
Op woensdag 3 mei 2017 zal de Optimistenbond zich aansluiten bij de Difference Day. Inlichtingen en inschrijving:
(Klik op het beeld)Op donderdag 18 mei van 19u30 tot 21u zal de Optimistenbond zich aansluiten bij de Filosofische Avonden door Michael Vlerick, Sint-Denijslaan 407, 9000 Gent

Op toegankelijke en interactieve wijze werpt filosoof Michael Vlerick een kritische en frisse blik op belangrijke maatschappelijke thema’s. 3 van elkaar losstaande maar mogelijk te combineren reeksen van elk 5 lezingen worden u aangeboden in een gezellig huiselijk kader. Hapjes en drank worden voorzien. 

Reeks 1: Een reis naar het heden (voorbij)
 
Reeks 2: Kijken door een kritische bril
De mens is voorspelbaar irrationeel, wordt al eens beweerd. Deze reeks leidt u door de duistere gangen van het menselijk denkapparaat en toont aan de hand van onderhoudende vraagstukken aan waar ons redeneervermogen uit de bocht gaat, waarom dit zo is én hoe we ons daartegen kunnen wapenen.
De lezingen gaan door op: 23 maart - 30 maart - 6 april - 20 april 
 
Reeks 3: Menselijke natuur en samenleving
Acute maatschappelijke problemen zoals immigratie, klimaatverandering en terrorisme stellen ons voor grote uitdagingen. Wat als de oorzaak van deze problemen en de sleutel tot mogelijke oplossingen in onze evolutionaire geschiedenis besloten ligt? In deze reeks werpen we een radicaal nieuwe blik op de grote uitdagingen van morgen.
De lezingen gaan door op: 18 mei - 1 juni - 8 juni - 15 juni - 22 juni
Inschrijven en info op: michaelvlerick@gmail.com of 0495 828 310
Prijs: 125 EUR per reeks - 300 EUR voor 3 reeksen

Op zaterdag 15 april 2017 van 9 to 17u zal de Optimistenbond zich aansluiten bij de Academie voor Levenskunst voor de 11de editie van de Dag van het Geluk over het thema van volwassen zijn met Prof. Alexander Roose, Prof. Antoon Vandevelde, Catherine Ongenae en Dr Gerbert Bakx. Meeer info: 0474.58.75.49 of www.academievoorlevenskunst.beZiekte maakt gezondheid aangenaam en goed. Hetzelfde geldt voor honger en bevrediging, en voor vermoeidheid en rust. (Heraclitus van Efeze)

's Mensen karakter is zijn lot. (Heraclitus van Efeze)


POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)
I refuse to answer that question on the grounds that I don’t know the answer. (Douglas Adams)

 

VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID
Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)


Alles stroomt en niets is blijvend. Alles vergaat en niets blijft ooit hetzelfde. (Heraclitus van Efeze)


Veelweterij ontwikkelt de geest niet. (Heraclitus van Efeze)
Todos los necios son obstinados y todos los obstinados son necios. (Baltasar Gracián)

HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)

 
De honden blaffen tegen wat ze niet kennen. (Heraclitus van Efeze)


Aan alle mensen is het gegund zichzelf te leren kennen en verstandig te denken. (Heraclitus van Efeze)

DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(Klik op het beeld)

 
De grenzen van de ziel zal je nooit bereiken, ook al bega je ieder pad: zo onuitputtelijk is wat zij te verklaren heeft. (Heraclitus van Efeze)

Niets duurt voort behalve verandering. (Heraclitus van Efeze)

IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)   
 
Oggi servono due qualità: l’onestà e il coraggio. (Sandro Pertini)
 

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be) 
 
Voor mensen is het niet goed dat alles gebeurt wat zij willen. (Heraclitus van Efeze)
 
 
De natuur houdt ervan zich te verschuilen. (Heraclitus van Efeze)


(Klik op het beeld) Past newsletters

A solidão é o império da consciência. (Gustavo Bécquer)
 
DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
 

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

BROCHURE EN PLAKKERTJES 

Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)
 

(Klik op het beeld)

 
Paupertas omnium artium repertrix.

BEWUST ETEN...

Net zoals het dier, moet de mens zich voeden om te overleven. Maar in tegenstelling tot het dier kan hij door zijn bewustzijn in de handeling van het eten het middel vinden om psychisch en spiritueel te groeien. En ik ga zelfs verder: zolang de mens niet in staat is aan die handeling een ruimere, diepere dimensie te geven, is het zinloos te doen alsof hij ontwikkeld, beschaafd is.
Voor mij is het een test. Wanneer de mensen zullen leren met een verlicht bewustzijn te eten, terwijl zij zich verbazen over het eten en er met dankbaarheid aan denken dat heel het universum gewerkt heeft om deze vruchten, groenten, granen voort te brengen, waaruit ze het leven ontvangen, ja, pas op dat ogenblik zal er sprake zijn van ontwikkeling en beschaving.
(Aivanhov)
 

Veel bestuderen levert nog niet automatisch begrijpen op. (Heraclitus van Efeze)

DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht
 
Parva leves capiunt animas.

Met vriendelijke groeten.

 Luc Simonet
  Voorzitter

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

 
 

 


 
Like 20170324 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2017 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.