vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique


Wees altijd vriendelijk. Je zult versteld staan hoe ver het je brengt. (Olaf Hoenson)


DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN. Je wilt dat men er plezier aan beleeft jou te ontvangen, jou te ontmoeten? In plaats van je slechte humeur, je zorgen of verdriet mee te brengen naar de anderen, vraag je af hoe je hun vreugde kunt brengen. Men verwijdert zich instinctief van degenen die de atmosfeer verpesten met hun geklaag en gevit. Maar wat voor hen nog erger is, is dat zij hun eigen leven vergiftigen. De triestheid is een zwarte rook, die eerst de ziel verstikt en uiteindelijk haar schaduw werpt op heel het gezicht. Op den duur wordt zelfs de werking van het organisme verstoord en wordt het intellect verduisterd. Je zult zeggen dat een goed humeur of vrolijkheid vaak een kwestie zijn van temperament en dat het moeilijk is om je temperament te veranderen. Dat is waar, maar door de gedachte, met liefde en wilskracht kun je erin slagen… Om de anderen geluk te brengen, moet je in de eerste plaats je hart vullen met liefde. Doe dus een beroep op de liefde met al je kracht en je zult niet alleen gelukkig zijn, maar de vreugde die je geeft zal versterkt naar jou terug komen. (Aïvanhov)
 

Always remember people who have helped you along the way, and don’t forget to lift someone up. (Roy T. Bennett) 

Sometimes you have to lose all you have to find out who you truly are. (Roy T. Bennett)

Maturity is when you stop complaining and making excuses, and start making changes. (Roy T. Bennett)

 
LIDGELDOPROEP 2018
Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld voor 2018 reeds hebben vereffend.


Het lidgeld voor 2018 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)


Ce que l’on te reproche, cultive-le. C’est toi-même. (Jean Cocteau)

 

EEN GELIEFDE VERLIEZEN

Niemand kan ontkennen dat het heel pijnlijk is een geliefde te verliezen. Maar de liefde kan die pijn overstijgen. Je denkt dat hoe meer je lief hebt, hoe meer je lijdt door zo’n scheiding. Op het moment zelf, ja, zonder enige twijfel. Maar als je echt van iemand hebt gehouden, wordt er mettertijd een ander soort relatie geschapen tussen jou en die persoon, een relatie die voelt als een voortdurende aanwezigheid. En ‘s nachts tijdens de slaap, ben je ook met hem of haar samen. ‘s Ochtends herinner je je misschien dat samenzijn niet, omdat de reizen van de ziel tijdens de slaap maar zelden tot het bewustzijn doordringen, maar op den duur zul je de sterkte van die band steeds meer gaan voelen.
God heeft aan de liefde geen beperkingen gesteld. De liefde is sterker dan de dood. Wezens die elkaar met een waarachtige liefde hebben bemind, verlaten elkaar nooit, hun ziel overwint alle hindernissen van de materie.
(Aïvanhov)
 

Unsere Seele muß, wenn sie nicht verkommen will, jeden Tag ihre Wäsche wechseln. Der moralische Mensch hat so gut seine Respiration wie der physische, und nur durch dieselbe bleiben wir lebendig. Wir bleiben nicht gut, wenn wir nicht immer besser zu werden trachten. (Gottfried Keller)


OPTIMISME EN SPIRITUALITEIT...
De kwestie van het optimisme en het pessimisme gaat veel verder dan algemeen wordt gedacht. Alleen wie het spirituele welzijn nastreeft, kan echt optimistisch zijn, terwijl degene die zich concentreert op materiële welvaart, ook al is hij aanvankelijk hoopvol gestemd, op een dag gedwongen zal worden zijn illusies te laten varen.
Optimisme en pessimisme vertegenwoordigen twee filosofieën over het leven. De pessimist kijkt niet verder dan zijn neus lang is, terwijl de optimist zijn ziel opent voor de enorme uitgestrektheid van de hemel... Op weg ... zal hij uiteraard het kwaad in al zijn vormen tegenkomen, zal hij lijden, twijfelen aan de anderen en aan zichzelf, ontmoedigd raken. Maar zelfs in de ergste momenten zal hij niet ten onder gaan, want in zijn hart, in zijn ziel blijft ... de belofte van alle rijkdommen, van alle overwinningen.
 

Believe in your heart that you're meant to live a life full of passion, purpose, magic and miracles.(Roy T. Bennett) 

Be brave to stand for what you believe in even if you stand alone. (Roy T. Bennett) 

Do not fear failure but rather fear not trying. (Roy T. Bennett)

 

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)

Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)  


Attitude is a choice. Happiness is a choice. Optimism is a choice. Kindness is a choice. Giving is a choice. Respect is a choice. Whatever choice you make makes you. Choose wisely. (Roy T. Bennett)

If you want to be happy, do not dwell in the past, do not worry about the future, focus on living fully in the present. (Roy T. Bennett)

We are all different. Don’t judge, understand instead. (Roy T. Bennett)

 

AGENDA
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE 
(Klik op het beeld) 


Respect other people's feelings. It might mean nothing to you, but it could mean everything to them. (Roy T. Bennett)

Life is too short to waste your time on people who don’t respect, appreciate, and value you. (Roy T. Bennett)

Instead of worrying about what you cannot control, shift your energy to what you can create. (Roy T. Bennett) 


ACADEMIE VOOR LEVENSKUNST
(Klik op het beeld)It’s only after you’ve stepped outside your comfort zone that you begin to change, grow, and transform. (Roy T. Bennett) 

Don't be pushed around by the fears in your mind. Be led by the dreams in your heart. (Roy T. Bennett) 

A random act of kindness, no matter how small, can make a tremendous impact on someone else's life. (Roy T. Bennett) 


ONDERWIJS EN MINDFULNESS
(Klik op het beeld)

More smiling, less worrying. More compassion, less judgment. More blessed, less stressed. More love, less hate. (Roy T. Bennett) 

Be mindful. Be grateful. Be positive. Be true. Be kind. (Roy T. Bennett)  

Take responsibility of your own happiness, never put it in other people’s hands. (Roy T. Bennett) 


TENTOONSTELLING OCEANIA
(Klik op het beeld)

 

Follow your heart, listen to your inner voice, stop caring about what others think.  (Roy T. Bennett) 

Live the Life of Your Dreams: Be brave enough to live the life of your dreams according to your vision and purpose instead of the expectations and opinions of others. (Roy T. Bennett)

Be grateful for what you already have while you pursue your goals. If you aren’t grateful for what you already have, what makes you think you would be happy with more. (Roy T. Bennett)


POSITIVITEIT 
(Klik op het beeld)


Do what is right, not what is easy nor what is popular. (Roy T. Bennett)

No amount of regretting can change the past, and no amount of worrying can change the future. (Roy T. Bennett)

Accept yourself, love yourself and keep moving forward. If you want to fly, you have to give up what weighs you down. (Roy T. Bennett) 


POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)


(klik op het beeld)

 

 

Be the reason someone smiles. Be the reason someone feels loved and believes in the goodness in people. (Roy T. Bennett) 

Make improvements, not excuses. Seek respect, not attention. (Roy T. Bennett) 

Your hardest times often lead to the greatest moments of your life. Keep going. Tough situations build strong people in the end. (Roy T. Bennett) 


 
VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)

 
Treat everyone with politeness and kindness, not because they are nice, but because you are. (Roy T. Bennett) 

Life is about accepting the challenges along the way, choosing to keep moving forward, and savoring the journey. (Roy T. Bennett) 

Learn to light a candle in the darkest moments of someone’s life. Be the light that helps others see; it is what gives life its deepest significance. (Roy T. Bennett) 


SLAVENHANDEL IN LIBIË... DAT IS NU!
(Klik op het beeld) 

The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it. (Albert Einstein)
Deze arme mensen worden voor geld gemarteld en voor 400 usd als slaven verkocht!


Success is not how high you have climbed, but how you make a positive difference to the world. (Roy T. Bennett) 

Believe in yourself. You are braver than you think, more talented than you know, and capable of more than you imagine. (Roy T. Bennett) 

Start each day with a positive thought and a grateful heart.  (Roy T. Bennett) 

(klik op het beeld)


If you don’t take risks, you’ll have a wasted soul. (Drew Barrymore)

HET KOOR VAN OPTIMISTAN

Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


Het leven, zei Sofia Gubaidulina, verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat ik geen grotere taak ken dan hem, dankzij de muziek, te helpen zijn spirituele eenheid weder op te bouwen

DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(klik op het beeld)


El propósito del arte es lavar el polvo de la vida diaria de nuestras almas. (Pablo Picasso)

IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)    
 
Indien u zeker wilt zijn dat u deze mails zult ontvangen liever dan ze in uw spams te zien, voeg het adres 'info@optimistenbond.be' toe aan uw adressenlijst.

 
L’anima è reale, la materia è illusione. (Fabio Marchesi)

 

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)  

You are not rich until you have a rich heart. (Roy T. Bennett) 

Listen with curiosity. Speak with honesty. Act with integrity. The greatest problem with communication is we don’t listen to understand. We listen to reply. When we listen with curiosity, we don’t listen with the intent to reply. We listen for what’s behind the words. (Roy T. Bennett)

Stop comparing yourself to other people, just choose to be happy and live your own life. (Roy T. Bennett) 


(Klik op het beeld) Past newsletters

Quando a alma, ao termo de mil hesitações e desenganos, cravou as raízes para sempre num ideal de amor e de verdade, podem calcá-la e torturá-la, podem-na ferir e ensanguentar, que quanto mais a calcam, mais ela penetra no seio ardente que deseja. (Guerra Junqueiro)

DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
DE VOLLEDIGE FRANSTALIGE AGENDA 
 

Surround yourself with people who believe in your dreams, encourage your ideas, support your ambitions, and bring out the best in you. (Roy T. Bennett)

Great things happen to those who don't stop believing, trying, learning, and being grateful. (Roy T. Bennett)

Even if you cannot change all the people around you, you can change the people you choose to be around. Life is too short to waste your time on people who don’t respect, appreciate, and value you. Spend your life with people who make you smile, laugh, and feel loved. (Roy T. Bennett)

BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)


The more you feed your mind with positive thoughts, the more you can attract great things into your life. (Roy T. Bennett)

Be brave and take risks. You don't have to have it all figured out to move forward. (Roy T. Bennett)

It’s your life. You don’t need someone’s permission to live the life you want. Be brave to live from your heart. (Roy T. Bennett)
 
DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht  

Aurea libertas toto non venditur orbe.

Met vriendelijke groeten.


                              Luc Simonet
                               Voorzitter

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

www.ligadelosoptimistas.es
www.norway.optimistan.org
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.Optimistenbund.de
http://www.optimistenbond.nl
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenbond.be

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

 
 

 


 
Like 20180105 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2018 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.