vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique
De hoeveelheid angst in je hart is juist zo groot als het gewicht van alles waar je nog aan gehecht bent. (Godfried Danneels)

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN

Hoeveel reizigers spreken met verrukking over de ervaringen die zij in de woestijn of op bergtoppen hebben opgedaan! Geconfronteerd met de uitgestrektheid, en terwijl ze zich lieten doordringen van de stilte van deze plaatsen, kregen ze, naar hun zeggen, de openbaring van een tijd en een ruimte die niet de menselijke tijd en ruimte zijn. Ze hebben een aanwezigheid gevoeld waarvoor woorden tekortschieten, maar die zij moeten erkennen als iets reëels, als de enige werkelijkheid.
Zijn er echt uitzonderlijke voorwaarden nodig om dergelijke ervaringen te beleven? De waarheid is dat deze aanwezigheid, die de mens te midden van de stilte ontdekt, zich voortdurend en overal manifesteert, waar hij zich ook bevindt. Laat hem alleen maar de onwelluidende stemmen van zijn instincten, van zijn passies, van zijn chaotische gedachten en obscure gevoelens tot zwijgen brengen: de stilte die zich dan in hem zal vestigen zal de macht hebben om hem te projecteren in een andere tijd in, een andere ruimte, waar de goddelijke kennis, die sinds mensenheugenis in hem werd ingeschreven, geleidelijk aan zijn bewustzijn onthuld zal worden. (Aïvanhov)


C’est une très méchante manière de raisonner que de rejeter ce qu’on ne peut comprendre. (François René de Chateaubriand)

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld. 

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)
 
Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)

Wat moet zijn, zal zijn. (Aeschylus)

Angst is sterker dan wapens. (Aeschylus)

Niet hij is wijs, die veel weet, maar hij, die nuttige dingen weet. (Aeschylus) 


LIDGELDOPROEP 2017
Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld van 2017 hebben vereffend.

(Klik op het beeld)

Lid worden van de Optimistenbond houdt in dat u akkoord gaat met de waarden van het optimisme en met de gedachtengang van onze vereniging. U krijgt dan een insigne van Optimistan, samen met de brochure en plakkertjes met de logo van de vereniging. 


De geest ziet immers helder in de slaap. (Aeschylus)

De stem van het volk is machtig. (Aeschylus)


Je moet het uitspuwen en je mond reinigen. (Aeschylus)

POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
(klik op het beeld)
Al die successen, waar de wetenschappers zo trots op zijn, geven nu stof tot nadenken en roepen vragen op. Bestaat de echte vooruitgang in het sturen van raketten naar andere planeten? Wat gaat men daar tenslotte doen? Om er op een dag de hulpbronnen te ontginnen en er uiteindelijk dezelfde wanorde te brengen als op aarde? Waarom gaat men nu het hele universum verstoren? Uiteraard is het op zich niet verkeerd om de kosmos te willen verkennen, maar niet voordat je eerst hier op aarde bepaalde zaken hebt begrepen en opgelost. De mensen hebben nergens respect voor, zij denken dat ze vrij zijn om overal heen te gaan, zonder zich zorgen te maken over de ingrijpende veranderingen die ze zullen veroorzaken. Maar op een dag zal dit geweld hun duur komen te staan. Zolang de wetenschappers geen ander doel hebben dan mensen middelen aanreiken, waardoor zij zich op de natuur kunnen storten, teneinde haar te doorzoeken en te misbruiken, zonder enige consideratie voor de verwoestingen die zij aanrichten, hebben ze geen reden om trots te zijn op de vermeende vooruitgang die zij de beschaving brengen. (Aïvanhov)Manche Menschen spielen nicht einmal im eigener Leben die Hauptrolle. (Wolfgang Eschker)

 

VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID
Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)

Het behoort tot de menselijke gewoonten de man, die men ziet vallen, om te brengen. (Aeschylus)

Hij is streng die nog maar korte tijd regeert. (Aeschylus)

Dit is de kanker van elke tirannie, dat de tiran zijn vrienden niet kan vertrouwen. (Aeschylus)

(klik op het beeld)


While I yet live, let me not live in vain. (Joseph Addison)
 

HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)  

¡Qué pequeñas son mis manos en relación con todo lo que la vida ha querido darme! (Ramón J. Sénder) 

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)
 
Het is goed verstandige dingen te leren, ook al is men oud. (Aeschylus)

Houd goede moed; hevige pijn duurt immers niet lang. (Aeschylus)


(Klik op het beeld) Past newsletters
 
Prima di poter volare, l’anima deve fare un bagno di polvere, come gli uccelli. (Maura del Serra)


DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
 

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

BROCHURE EN PLAKKERTJES 

Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)
 

(Klik op het beeld)


A liberdade é a possibilidade do isolamento. Se te é impossível viver só, nasceste escravo. (Fernando Pessoa)

NIEUWE PROBLEMEN OPLOSSEN
Je wenst dat jou een methode aangereikt wordt die je in staat stelt om alle problemen op te lossen, om aan alle moeilijke situaties het hoofd te bieden, zoals een sleutel die alle deuren opent?... Helaas, een dergelijke methode bestaat niet. Degene die gisteren werkte, doet het niet meer vandaag en dus moeten we op zoek gaan naar een nieuwe. Gisteren, bijvoorbeeld, heb je een tekst gelezen die je in staat stelde om duidelijkheid te krijgen of je rust terug te vinden, maar vandaag zijn de omstandigheden anders, en werkt diezelfde gedachte niet meer, zodat we er iets anders op moeten vinden. Het is op die manier dat de hemel ons ertoe verplicht om dag na dag vooruit te gaan, om ontdekkingen te doen, anders zouden we in slaap vallen.
Elke dag biedt het leven ons nieuwe omstandigheden aan, een nieuwe opstelling van de dingen, nieuwe krachtsverhoudingen, dus nieuwe problemen om op te lossen. En als gisteren de oplossing erin bestond de wijsheid te gebruiken, is het vandaag misschien de liefde, of de wil, of flexibiliteit of geduld, die doeltreffend zullen zijn. Er is altijd een oplossing, maar we moeten elke keer de moeite doen om ze te vinden.
 (Aivanhov) 


De dingen zijn zoals ze nu zijn, ze zullen lopen zoals het lot heeft beschikt. (Aeschylus) 

De bliksems treffen altijd de hoogste huizen en bomen. (Aeschylus)

DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht
 
Multi famam, conscientiam pauci verentur. (Plinius)


Namens de raad van bestuur, wens ik u een zeer gelukkig jaar 2017 toe.

 Luc Simonet
  Voorzitter

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

 
 

 


 
Like 20170106 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2017 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.