vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

Al struikelend komen wij tot onszelf. (Aart Kok)

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN

Sommige mensen zijn u vijandig gezind en u zou willen dat zij hun houding tegenover u veranderen. Wel, houd u eerst bezig met uzelf te veranderen. Om anderen van houding te doen veranderen, moet je hen niet bestrijden. Zij zullen alleen veranderen, indien ze voelen dat u veranderd bent, dat er licht, goedheid en vrede van u uitgaat. Juist door een werk aan uzelf te verrichten, zult u anderen verplichten te veranderen.
Je moet beginnen met je innerlijke tegenstanders te overwinnen; pas daarna kun je erin slagen je uiterlijke tegenstanders te overwinnen, door de kracht van het voorbeeld. U ziet wel dat onenigheid, gekibbel en kritiek tot niets leiden… Begin daarom, telkens wanneer een situatie moeilijk wordt, met de goede houding te vinden, daarna zult u voldoende tijd hebben om anderen aan te pakken, maar dan met licht en met de almacht van de liefde.
(Aïvanhov)

 
You’re afraid to die, and you’re afraid to live. What a way to exist. (Neale Donald Walsh)

 
HOE KUNNEN WE TEGEN 2030 DE WERELD BETER MAKEN
(Klik op het beeld) Michael Green met Nederlandse ondertitels

 

If you want the best the world has to offer, offer the world your best. (Neale Donald Walsh)


AGENDA
(Klik op het beeld voor het programma)Op vrijdag 27 november 2015 om 19u zal de Optimistenbond zich aansluiten bij de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor haar eindejaarsrecital met Vitaly Samoshko.
(Klik op het beeld)


Op zaterdag 28 november 2015 om 20h in de Sinte-Clarakerk, Joseph De Heynstraat te Jette zullen het Koor van Optimistan en het koor Les Chantres de Notre-Dame de 15de biënnale voor koorzang van de gemeente Jette voorstellen. Op het programma de "Magnificat" van Johann Sebastian Bach en het "Volkslied van Optimistan" van Stéphane Goemans.

Life begins at the end of your comfort zone. (Neale Donald Walsh)

HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)

Exister, c'est oser se jeter dans le monde (Simone de Beauvoir)
 

IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 

IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN (Klik) 

GRAAG ONTVANG IK (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) GRATIS DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN DE OPTIMISTENBOND (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBARE GIFT (Klik)GRAAG BEKIJK IK ALLE NIEUWSBRIEVEN (Klik)

 

Man sollte nie so viel zut un haben, dass man zum Nachdenken keine Zeit mehr hat. (Georg Christoph Lichtenberg)


HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.
(klik op het beeld)

 

It is no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)


Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk.
(klik op het beeld)


There is no truth except the truth that exists within you. Everything else is what someone is telling you. (Neale Donald Walsh)

Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)

When we stop opposing reality, action becomes simple, fluid, kind and fearless …  (Byron Katie)

What you resist, persists. (Neale Donald Walsh)

 

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)


Enlightenment is understanding that there is nowhere to go, nothing to do, and nobody you have to be except exactly who you’re being right now. (Neale Donald Walsh)

(Klik op het beeld)

 

Nada está perdido si se tiene el valor de proclamar que todo está perdido y hay que empezar de nuevo. (Julio Cortázar) 

 

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius) 

(Klik op het beeld)L'uomo non ha limiti e quando un giorno se ne renderà conto, sarà libero anche qui in questo mondo. (Giordano Bruno)


BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)
 

(Klik op het beeld)


A cultura é o que identifica um povo com a sua finalidade. (Agustina Bessa-Luis)

LIDGELD
Het lidgeld voor 2015 bijft ongewijzigd: 
          Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
          Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
          Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
          Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (hier deze leden)
          Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (hier deze leden)
Het lidgeld dat vanaf heden wordt vereffend is geldig tot eind 2016.

U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening BE80 3101 7554 0077 van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel of via Paypal (klik)
- Luidens onze traditie, willen wij niemand om geldredenen uitsluiten. Wie lid wil worden of blijven maar het lidgeld niet aankan mag betalen wat hij/zij kan. Er zal geen enkele verantwoording worden gevraagd.
- Het lidgeld is inclusief 21% btw. Op aanvraag ontvangt U een factuur.
- Iedereen werkt gratis voor onze vereniging en de jaarrekeningen worden steeds aan de commissaris, lid van het Instituut der bedrijfsrevisoren, voorgelegd.
Voor de leden die een bijkomende steun willen bieden, hebben we in de schoot van de Koning Boudewijn Stichting het Fonds der Vrienden van de Optimistenbondopgericht. Dit fonds mag aan gunstige fiscale voorwaarden schenkingen en legaten ontvangen.
Geldschenkingen dienen te gebeuren aan de
Koning Boudewijn Stichting
IBAN: BE10 0000 0000 0404
BIC: BPOTBEB1
met volgende absoluut noodzakelijke gestructureerde mededeling: 012/1160/00016 (Zonder deze mededeling zal het bedrag onmogelijk aan onze vereniging kunnen worden aangewend) 
Inlichtingen: info@Optimistenbond.be

Fortuna vitrea est ; tum, cum splendit, frangitur. (Publius Sirius)


DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht

Met vriendelijke groeten.

 Luc Simonet
  Voorzitter

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens


Wij gaan zeker niet doen wat onze partners reeds heel goed doen.

Si vous souhaitez recevoir cette lettre hebdomadaire en français, envoyez-nous un mail à info@liguedesoptimistes.be


 

 


 
Like 20151113 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2015 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.