vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique


Het leven is zoals je het ziet, voor de os een last en voor de nachtegaal een lied. (Jules Decort)
 

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN.
Voortdurend hoor je de mensen klagen dat hen iets ontbreekt. Ze hebben nog niet begrepen dat het hele universum hen toebehoort. Ik zal het jullie zeggen wat hen ontbreekt: ze missen een goddelijke filosofie.
Ik vraag aan iemand: “Ken je al je bezittingen?” – “Ja, dat is niet denderend, een zolderkamer!” – “Maar mijn vriend, als je zoiets zegt dan blijf je opgesloten tussen je eigen vier muren. Ga eens naar buiten, wandel een beetje, breng een bezoek aan je erfgoed. Je bezit een onmetelijk domein. Kom mee met mij, kijk naar wat van jou is: al die bossen, die meren, die rivieren, die sterren... En kijk eens naar alle mogelijkheden van je fysieke lichaam, van je hart, van je verstand, van je ziel, van je geest... Zie je niet dat je buitengewoon rijk bent? Er is niets wat je ontbreekt”. Hoeveel mensen zijn niet als die man die, ondergedompeld in het water, om water blijft roepen: hij zit tot zijn nek in het water, maar hij sterft van de dorst... !
(Aïvanhov)
 

Le bonheur est une décision que nous prenons d’être heureux quoi qu’il arrive. (André Maurois)


OP ZOEK NAAR WAARACHTIGE RIJKDOMMEN...
Wat ook de materiële omstandigheden zijn waarin je moet leven, wees er goed van bewust dat ze niet bepalend zijn. Of om het preciezer te zeggen: ze zijn slechts bepalend in die zin dat ze jou noodzaken om aan jezelf te werken.
Als je niet vooruit kunt gaan en je ook niet achteruit wilt gaan, hoef je alleen maar in jezelf af te dalen, zoals de parelvisser die in de diepten van de oceaan duikt. Of lanceer jezelf heel ver weg, heel hoog, tot je de sterren bereikt. Ja, die schijnbaar ongunstige voorwaarden zijn eigenlijk de beste. Je moet je niet neerleggen bij armoede en ontbering, laat je niet verlammen door de moeilijkheden, maar ervaar ze slechts als aansporingen om op zoek te gaan naar waarachtige rijkdommen.
(Aïvanhov)


Wanneer je alle uitvluchten hebt opgebruikt, wordt het tijd om naar jezelf te kijken. (Willem-Jan van Ekert)
 

LIDGELDOPROEP 2018

Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld voor 2018 reeds hebben vereffend.

Het lidgeld voor 2018 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)


Warten ist ein Geisteszustand. Grundsätzlich bedeutet es, dass du die Zukunft willst. Du Willst nicht due Gegenwart. Du willst nicht das, was du hast, du willst das, was du nicht hast. Mit jeder Art von Warten schaffst du unbewusst einen inneren Konflikt zwischen deinem Hier und Jetzt, wo du nicht sein willst, und der projizierten Zukunft, wo du sein willst. Das reduziert die Qualität deines Lebens geweldig, weil du die Gegenwart verlierst. (Eckhart Tolle)OPTIMISME EN SPIRITUALITEIT...

De kwestie van het optimisme en het pessimisme gaat veel verder dan algemeen wordt gedacht. Alleen wie het spirituele welzijn nastreeft, kan echt optimistisch zijn, terwijl degene die zich concentreert op materiële welvaart, ook al is hij aanvankelijk hoopvol gestemd, op een dag gedwongen zal worden zijn illusies te laten varen.
Optimisme en pessimisme vertegenwoordigen twee filosofieën over het leven. De pessimist kijkt niet verder dan zijn neus lang is, terwijl de optimist zijn ziel opent voor de enorme uitgestrektheid van de hemel... Op weg ... zal hij uiteraard het kwaad in al zijn vormen tegenkomen, zal hij lijden, twijfelen aan de anderen en aan zichzelf, ontmoedigd raken. Maar zelfs in de ergste momenten zal hij niet ten onder gaan, want in zijn hart, in zijn ziel blijft ... de belofte van alle rijkdommen, van alle overwinningen.
 

I always prefer to believe the best of everybody. It saves so much trouble. (Rudyard Kipling)
 

IF YOU CAN KEEP YOUR HEAD...
(Klik op het beeld) 


Un optimista es el que cree que todo tiene arreglo. Un pesimista es el que piensa lo mismo, pero sabe que nadie va a intentarlo. (Jaume Perich)


HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME

Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)

Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)

Optimism is the one quality more associated with success and happiness than any other. (Brian Tracy)

Leaders think and talk about solutions. Followers think and talk about the problems. (Brian Tracy)


The biggest mistake we could ever make in our lives is to think we work for anybody but ourselves. (Brian Tracy)
 
AGENDA
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE 
(Klik op het beeld) 

 
Set peace of mind as your highest goal, and organize your life around it. (Brian Tracy)

Dream big dreams! Imagine that you have no limitations and then decide what's right before you decide what's possible. (Brian Tracy)

ACADEMIE VOOR LEVENSKUNST
(Klik op het beeld)


All successful people men and women are big dreamers. They imagine what their future could be, ideal in every respect, and then they work every day toward their distant vision, that goal or purpose. (Brian Tracy)

Always choose the future over the past. What do we do now? (Brian Tracy)

SPES FORUM
(Klik op het beeld)

Never say anything about yourself you don't want to come true. (Brian Tracy)

The more credit you give away, the more will come back to you. The more you help others, the more they will want to help you. (Brian Tracy)
 
POSITIVITEIT 
(Klik op het beeld)
  
Never complain, never explain. Resist the temptation to defend yourself or make excuses. (Brian Tracy)

Successful people are always looking for opportunities to help others. Unsuccessful people are always asking, "What's in it for me? (Brian Tracy)
 
POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)


(klik op het beeld)The more you seek security, the less of it you have. (Brian Tracy)

Your life only gets better when you get better. (Brian Tracy)

 
VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)


Always give without remembering and always receive without forgetting. (Brian Tracy)

You cannot control what happens to you, but you can control your attitude toward what happens to you, and in that, you will be mastering change rather than allowing it to master you. (Brian Tracy)

 

SLAVENHANDEL IN LIBIË... DAT IS NU!
(Klik op het beeld) 

The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it. (Albert Einstein)
Deze arme mensen worden voor geld gemarteld en voor 400 usd als slaven verkocht!


It doesn't matter where you are coming from. All that matters is where you are going. (Brian Tracy)

Whatever we expect with confidence becomes our own self-fulfilling prophecy. (Brian Tracy)

(klik op het beeld)


Voglio che ogni mattino sia per me un capodanno. Ogni giorno voglio fare i conti con me stesso, e rinnovarmi ogni giorno. (Antonio Gramsci)
 

HET KOOR VAN OPTIMISTAN

Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


Het leven, zei Sofia Gubaidulina, verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat ik geen grotere taak ken dan hem, dankzij de muziek, te helpen zijn spirituele eenheid weder op te bouwen

DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(klik op het beeld)

Era tão azarado que, se quisesse achar uma agulha no palheiro, era só sentar-se nele. (Jô Soares)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)    
 
Indien u zeker wilt zijn dat u deze mails zult ontvangen liever dan ze in uw spams te zien, voeg het adres 'info@optimistenbond.be' toe aan uw adressenlijst.Look for the good in every person and every situation. You'll almost always find it. (Brian Tracy)

You can’t help the poor by becoming one of them. (Brian Tracy)


To earn more, you must learn more. (Brian Tracy)
Truthfulness is the main element of character. (Brian Tracy)


OPTIMISTAN

(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)
 
An attitude of positive expectation is the mark of the superior personality. (Brian Tracy)

I've found that luck is quite predictable. If you want more luck, take more chances, Be more active, Show up more often. (Brian Tracy)

(Klik op het beeld) Past newsletters 


DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
DE VOLLEDIGE FRANSTALIGE AGENDA 

Love only grows by sharing. You can only have more for yourself by giving it away to others. (Brian Tracy)

The act of taking the first step is what separates the winners from the losers. (Brian Tracy)

You will regret many things in life, but you will never regret being too kind or too fair. (Brian Tracy)

 
BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)


The only real limitation on your abilities is the level of your desires. If you want it badly enough, there are no limits on what you can achieve. (Brian Tracy)

Whatever you believe with feeling becomes your reality. (Brian Tracy)

The ability to discipline yourself to delay gratification in the short term in order to enjoy greater rewards in the long term, is the indispensable prerequisite for success. (Brian Tracy)

 

DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht 

Nescire autem quid antequam natus sis acciderit, id est semper esse puerum. (Marcus Tullius Cicero)

Namens de raad van bestuur, wens ik jullie allen een zeer gelukkige zomer.


Met vriendelijke groeten.


                              Luc Simonet
                              Voorzitter

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Konfuzius)
 

www.ligadelosoptimistas.es
www.norway.optimistan.org
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.Optimistenbund.de
http://www.optimistenbond.nl
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenbond.be

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

 
 

 


 
Like 20180105 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2018 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.