vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique
Zeker mag de droefenis zich niet ophopen in ons hart als het water van een troebele poel. (Vincent van Gogh)

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, EEN STAAT VAN HOGER BEWUSTZIJN
De mens kan niet veel doen om zich te verzetten tegen de krachten van het kwaad die hij in zichzelf tevoorschijn voelt komen; hij bezit de kennis en de vermogens nog niet die hem in staat zouden stellen ze te overwinnen. De beste oplossing voor hem is dus om het goede en het kwade samen te laten bestaan, en de uiterst krachtige activiteit en elementen die in het kwaad besloten liggen te gebruiken om de krachten van het goede te stimuleren. Precies zoals je met een ent doet. Wat doet de tuinman? Op de stam van een jonge wilde perenboom met oneetbare vruchten ent hij bijvoorbeeld de tak van een perenboom van goede kwaliteit, die op zijn beurt zal gedijen door de levenskracht van de wilde boom. Zo kan ook iedereen op de boom van het kwaad in zichzelf takken enten van de boom van het goede. Zoals de krachten van het kwaad zich altijd proberen meester te maken van de krachten van het goede om hen voor hun doel te gebruiken, zo heeft het goede alle recht om uit de krachten van het kwaad te putten en deze te gebruiken voor haar werk. (Aivanhov)

La morale ne vaut que pour soi. Pour les autres, la miséricorde et le droit suffisent. (André Comte-Sponville)

DE BALANS...

Vroeg of laat komt er een ogenblik waarop mensen de balans van hun leven opmaken. Als ze eerlijk zijn, moeten ze erkennen dat ze hun krachten, hun gezondheid en hun schoonheid hebben verspild in activiteiten die niet zozeer de moeite waard waren. Natuurlijk hebben ze daar ook enig profijt van gehad. Maar als ze dit alles op de ... weegschaal zouden leggen, zouden ze merken dat het weinige dat ze hebben gewonnen, niet opweegt tegen de rijkdommen die ze hebben verloren. Helaas is dit een afweging die mannen en vrouwen vaak te laat maken. Wanneer ze geld, macht, roem of kennis najagen, komt het nooit in hen op de verliezen in te schatten, die deze aanwinsten ook kunnen teweegbrengen. En zelfs als ze fier zijn omdat ze hun doel hebben bereikt, in welke toestand zie je hen enkele jaren later terug: uitgeput, er fysiek en psychisch onderdoor, en ze hebben in niets nog zin, slapen slecht en zijn hun vreugde kwijt. Op dat moment beseffen ze dat hetgeen ze verworven hebben niet al die moeite waard was en zeggen ze :“Had ik het maar geweten!” Maar het is te laat; men had deze afweging eerder moeten maken! (Aïvanhov) 

Der Mensch kann nicht gut genug über den Menschen denken. (Immanuel Kant)
 

AGENDA
Op zaterdag 15 april 2017 zal de Optimistenbond zich aansluiten bij de Academie voor Levenskunst voor de Dag van het geluk over het thema "Heeft geluk nog toekomst in tijden van angst en onzekerheid?"
(Voor het programma, klik op het beeld)

 
Op woensdag 19 april 2017 om 16u sluit de Optimistenbond zich aan bij de Koninklijke Vlaamse Academie die in haar reeks "Standpunten" een publicatie uitbrengt over het bloementapijt dat Anne-Marie Van Kerckhoven samen met de Stad Antwerpen op de Grote Markt tot stand bracht. U bent van harte welkom voor de voorstelling in het Stadhuis te Antwerpen.
(Voor het programma, klik op het beeld)


Op zaterdag 22 april 2017om 20u in de O.L.V. van Lourdes kerk, Charles Woestelaan te 1090 Jette, zal het Koor van Optimistan samen met het Koor Les Chantres de Notre-Dame optreden onder leiding van Stéphane Goemans. Op het programma: Mozart, Goemans en Waignein. Bijdrage: 15 euro.


Op dinsdagen 25 april, 2 en 9 mei 2017 om 14u, zal de Optimistenbond zich aansluiten bij de Koninklijke Vlaamse Academie voor een reeks voordrachten over het thema "Europa, ons vaderland"
(Voor het programma, klik op het beeld)


Op woensdag 3 mei 2017 zal de Optimistenbond zich aansluiten bij de Difference Day. Inlichtingen en inschrijving:
(Klik op het beeld)Op donderdag 18 mei van 19u30 tot 21u zal de Optimistenbond zich aansluiten bij de Filosofische Avonden door Michael Vlerick, Sint-Denijslaan 407, 9000 Gent

Op toegankelijke en interactieve wijze werpt filosoof Michael Vlerick een kritische en frisse blik op belangrijke maatschappelijke thema’s. 3 van elkaar losstaande maar mogelijk te combineren reeksen van elk 5 lezingen worden u aangeboden in een gezellig huiselijk kader. Hapjes en drank worden voorzien. 

Reeks 1: Een reis naar het heden (voorbij)
 
Reeks 2: Kijken door een kritische bril
De mens is voorspelbaar irrationeel, wordt al eens beweerd. Deze reeks leidt u door de duistere gangen van het menselijk denkapparaat en toont aan de hand van onderhoudende vraagstukken aan waar ons redeneervermogen uit de bocht gaat, waarom dit zo is én hoe we ons daartegen kunnen wapenen.
De lezingen gaan door op: 23 maart - 30 maart - 6 april - 20 april 
 
Reeks 3: Menselijke natuur en samenleving
Acute maatschappelijke problemen zoals immigratie, klimaatverandering en terrorisme stellen ons voor grote uitdagingen. Wat als de oorzaak van deze problemen en de sleutel tot mogelijke oplossingen in onze evolutionaire geschiedenis besloten ligt? In deze reeks werpen we een radicaal nieuwe blik op de grote uitdagingen van morgen.
De lezingen gaan door op: 18 mei - 1 juni - 8 juni - 15 juni - 22 juni
Inschrijven en info op: michaelvlerick@gmail.com of 0495 828 310
Prijs: 125 EUR per reeks - 300 EUR voor 3 reeksen


Wat je vandaag moet doen, moet je doen zoals je morgen denkt dat je het had moeten doen. (Toon Hermans) 
 
Niet je hele lange leven met je voetjes op de grond,
beetje dromen, beetje zweven, lijkt me ook niet ongegrond. (Toon Hermans)
 
Waar je ook bent, ik zou het niet weten, niet in afstand of tijd te meten, maar ik heb je bij me, diep in mij. Daarom ben je zo dichtbij. (Toon Hermans)


LIDGELDOPROEP 2017
Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld reeds hebben vereffend.
Het lidgeld voor 2017 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)


 
Ik ben blij dat ik leef, en geen vliegje in mijn oog heb. (Toon Hermans)

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)
 
Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert) 
 
Als je het wat langzamer doet, gaat het vlugger. (Toon Hermans)


De hemel geeft, wie vangt die heeft. (Toon Hermans)
 
In ieder beroep moet je proberen het je iets moeilijker te maken dan je het al hebt. Daar blijf je jong van. (Toon Hermans)


DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN
Wie meesterschap over zijn lot wil verwerven, hoeft niet zoveel belang te hechten aan wat van buitenaf op hem afkomt: moeilijkheden of meevallers, verlies of voordelen. Dat hij vooral zelf werkt, met de wetenschap dat alle mogelijkheden in hem liggen. Op die manier zal hij sterker worden en zal hij steeds meer in staat zijn om aan alle situaties het hoofd te bieden: aan mislukkingen… maar ook aan successen, want zowel successen als mislukkingen houden gevaren in.
Reken op geen enkele uiterlijke aanwinst of succes, op welk gebied dan ook. Vallen ze jou te beurt, dan zijn ze natuurlijk welkom, maar reken er niet op, want niets uiterlijks is definitief of behoort je werkelijk toe. Op een dag zal het je toch ontglippen. Je moet er alleen aan werken om innerlijk sterk en rijk te worden, in je hart, je verstand, je ziel en je geest, want alleen wat je daar verworven hebt, zal je voor eeuwig toebehoren. En op die manier zal je je altijd vrij en onafhankelijk voelen. (Aïvanhov)


Een kenmerk van een gelukkig hart is een vrolijk gezicht. (Toon Hermans)
 
Als je met het verkeerde been uit bed bent gestapt, doe je er goed aan er maar weer in te stappen en het nog eens over te doen. (Toon Hermans)


POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov) 
We should all start to live before we get too old. Fear is stupid. So are regrets. (Marilyn Monroe) 

 

VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID
Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)

 
Als je morgen even oud bent als vandaag ben je dood. (Toon Hermans)
 
De natuurlijke vonken hebben meer kracht dan de bedachte dingen. (Toon Hermans)
 
La acción es la clave fundamental de todo éxito. (Pablo Picasso)

HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


De roem van mensen is slechts schijn, je kunt alleen maar groot zijn in het klein. (Toon Hermans)
 
Het diepste woord schuilt in de stilte. (Toon Hermans)


DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(Klik op het beeld)

 
Ik ken mensen die geen vonkje licht verspreiden, maar we noemen ze sterren. (Toon Hermans)

Het heeft geen enkel nut te juichen of te morren.
Je ziet de bloemen toch mettertijd verdorren. (Toon Hermans)


IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)   
 
Non rinnegare mai a te stesso ciò per cui hai combattuto. La sconfitta non rende ingiusta una causa.  (Alberto Moravia) 

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be) 
 
De grote kunst schuilt altijd weer in ’t omgaan met je kansen. (Toon Hermans)

Als het geluk jouw kant opkomt, dan moet je ermee dansen. (Toon Hermans) 


(Klik op het beeld) Past newsletters

Quando se quer explicar o inexplicável sempre se fica um pouco piegas. (Caio Fernando Abreu)

BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)
 

(Klik op het beeld)

 
Itaque tempus ad utranmque rem decernitur. (Flavius Sallustius) 


NADENKEN...

Er zijn zoveel personen in de wereld bij wie je – zo denk je toch – betere omstandigheden zou aantreffen om te werken en je te ontwikkelen! Waarom word je in je familie, op je werk of elders nu net omringd door die bepaalde personen, en niet door anderen?... In plaats van je te beklagen, in opstand te komen of moedeloos te worden, zou je moeten nadenken en jezelf vragen stellen.
Het is waar dat sommige situaties op het eerste zicht onverklaarbaar en onverdraaglijk lijken; maar zelfs als je het niet begrijpt, doe toch je best om te denken dat zij een betekenis, een bestaansreden hebben. En hoe meer het onbegrijpelijk is en tegenstrijdig met hetgeen je verlangt, des te meer vertrouwen moet je hebben in de Hemel en zeggen tot jezelf dat de verwezenlijking van je beste verlangens via deze weg moet gaan. Zelfs indien je op het moment zelf afziet, zul je er na enige tijd sterker uitkomen; je relaties met de anderen zullen verbeteren, en je zult voelen dat je innerlijk werk ook een gunstige invloed heeft op je gezondheid. (Aïvanhov)


Het leven heeft mij dag aan dag heel duidelijk laten blijken,
De mooiste dingen die je ziet, zie je zonder te kijken.
Ze blijven bij je bovendien, je hebt ze met je hart gezien. (Toon Hermans)


Van het concert des levens krijgt niemand een program. (Toon Hermans)
 

(Klik op het beeld)


Kunt er eeuwig over praten, wat is groot en wat is klein,
leven is geen zaak van maten, maar gewoon een zaak van zijn. (Toon Hermans)


DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht
 
Parva leves capiunt animas.

Met vriendelijke groeten.

 Luc Simonet
  Voorzitter

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

 
Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)
 

 


 
Like 20170407 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2017 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.