vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

Als weerstandsplicht tegen het cynisme, is het optimisme uiteraard wat subversief. (Luc Simonet)


HET OPTIMISME,  PLICHT VAN WEERSTAND!
(Cliquez sur l'image)

 

En ce qu’il est devoir de résistance au cynisme, l’optimisme est forcément un peu subversif. (Luc Simonet)
 

Nanning (China), 10 april jl. Een arme Chinees weigerde de belangrijke vergoeding die hem voor zijn huisje door een machtige promotor werd aangeboden. Alles is niet te koop, liet hij weten.De dieren lijden en hun gejammer vervult de lucht. De bossen vallen ten prooi aan vernietiging. De bergen worden opengescheurd voor de metalen die in hun aderen groeien. En de mens looft en prijst degenen die aan de natuur en aan de mensheid de grootste schade berokkenen. (Leonardo da Vinci)

DE GEEST VAN OPTIMISTAN

Wie zijn de meest wantrouwige mensen? Zij die oneerlijk, sluw, boosaardig zijn. Ze kunnen niet geloven dat er eerlijke, oprechte en goede mensen bestaan. Ze beoordelen anderen zoals zijzelf zijn en daarom zijn ze altijd achterdochtig. Voor degenen die nobel en onbaatzuchtig zijn, is het moeilijk om boosaardigheid, verraad en onbetrouwbaarheid te zien, omdat zij ook de anderen zien vanuit de kwaliteiten die zijzelf bezitten.
De mens kan slechts door eigen ogen zien, en hij vormt zijn blik met zijn gedachten, gevoelens, verlangens en neigingen. Als je mensen ontmoet die het met jou alleen maar hebben over de fouten van anderen, besef dan dat ze het vooral over zichzelf hebben. Indien zij over adel, goedheid, eerlijkheid en vooral over liefde beschikten, zouden ze al deze goede eigenschappen ook in anderen aantreffen. (Aïvanhov)

De natuur overtreedt nooit haar eigen wetten. (Leonardo da Vinci)

LIDGELDOPROEP 2016
Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld reeds hebben vereffend.
Het lidgeld voor 2016 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)
(klik op het beeld)


Eenvoud is de ultieme verfijning. (Leonardo da Vinci)
 

AGENDA
Op zondag 14 februari 2016 om 15u op het Kasteelklooster Sint-Jansberg te 3545 Zelem (Diest), zal de Optimistenbond zich bij de Academie voor Levenskunst aansluiten voor de Valentijnslezing van Dokter Gerbert Bacx. De lezing wordt gevolgd door kaas en wijn. Deze nammidag wordt aangevuld met twee bijkomende lezingen over relaties en de kunst van het liefhebben op de dinsdagavonden 21 en 28 februari om om 15u. Inlichtingen en inschrijvingen bij Gert Cluyts: 0479.86.71.56 – www.academievoorlevenskunst.be
(klik op het beeld voor inlichtingen en inschrijving)

Op 11 februari, 24 en 25 maart, 18 en 19 april, 2 en 19 mei 2016 op het paleis der Academiën, zal de Optimistenbond zich aansluiten bij het programma  van het Academisch Cultureel Forum.
(klik op het beeld voor inlichtingen en inschrijving)

 

Wie toegang heeft tot de bron, gaat niet naar de waterkruik. (Leonardo da Vinci)


HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.
(klik op het beeld)


Hoe groter de man, des te dieper zijn liefde. (Leonardo da Vinci)


Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)
 

It is no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk.

(klik op het beeld)

 

Das Geld ist der allgemeine, für sich selbst konstruierte Wert aller Dinge. Es hat daher die ganze Welt, die Menschheit wie die Natur, ihres eigentümlichen Wertes beraubt. Das Geld ist das den Menschen entfremdete Wesen seiner Arbeit und seines Daseins, und dieses fremde Wesen beherrscht ihn, und er betet es an. (Karl Marx)

 
HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)

De zon heeft nooit één schaduw gezien. (Leonardo da Vinci)
 


Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn’t do than by the ones you did do. So throw off the bowlines, sail away from safe harbor, catch the trade winds in your sails. Explore, dream, discover. (Mark Twain)
 

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)
 

Wie niet van het leven houdt verdient het niet. (Leonardo da Vinci)
 

(Klik op het beeld) Past newsletters

 
Un pueblo no es verdaderamente libre mientras que la libertad no esté arraigada en sus costumbres e identificada con ellas. (Mariano José de Larra)

DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
 

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

(Klik op het beeld)Iniziare un nuovo cammino spaventa. Ma dopo ogni passo che percorriamo ci rendiamo conto di come era pericoloso rimanere fermi. (Roberto Benigni)

BROCHURE EN PLAKKERTJES 

Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)

 

A renúncia é a libertação. Não querer é poder. (Fernando Pessoa)

DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht

Nam quod in iuventus non discitur, in matura aetate nescitur. (Magnus Aurelius Cassiodorus)

Met vriendelijke groeten.

 Luc Simonet
  Voorzitter

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

 

 
 

 


 
Like 20160205 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2016 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.