vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

Wees nooit met twee kwaad. Wacht jij tot morgen. (Phil Bosmans)

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN

Je zult nooit vooruitkomen indien je niet van tijd tot tijd stilstaat om je leven te herzien en te overdenken wat je hebt gedaan en wat je hebt gezegd, zodat je jezelf rekenschap kunt geven van je onhandigheid en je vergissingen. Natuurlijk zul je tot bevindingen komen waar je niet blij van wordt, je zult verdrietig zijn, misschien zelfs beschaamd. Maar dat is beter dan onbewust te zijn, en zo ervaar je de behoefte om jezelf te verbeteren.
Echter, opdat deze ontevredenheid geen destructief gevoel zou worden, moet je het evenwicht herstellen. Hoe? Door gelukkig te zijn omwille van wat de anderen zijn. Deze positieve houding zal verhinderen dat je in een toestand van ontmoediging of zelfs van wanhoop vervalt. Zoek het mooie en het goede bij alle mensen, in het bijzonder bij hen die door hun begaafdheid en hun deugden hebben bijgedragen tot de evolutie van de mensheid. Neem hen als model. Zo kun je jezelf, tegelijk met de vaststelling van je zwakheden en tekortkomingen, in de toekomst projecteren. Je zult jezelf kunnen zien in het bezit van deze kwaliteiten die je bij de anderen zo waardeert, en je zult de moed nooit meer verliezen. (Aïvanhov)

 

Mensen, die veel en onbevangen luisteren, hebben ook het meest te vertellen. (Godfried Bomans)

Een statisticus waadde vol vertrouwen door een rivier die gemiddeld één meter diep was. Hij verdronk. (Godfried Bomans)

 
Wie veel reist, zal ervaren, dat hij het waarlijk interessante aan de mensen ook in zijn eigen straat had kunnen opmerken. (Godfried Bomans)
 


WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND

Lid worden van de Optimistenbond houdt in dat u akkoord gaat met de waarden van het optimisme en met de gedachtengang van onze vereniging. U krijgt dan een insigne van Optimistan, samen met de brochure en plakkertjes met de logo van de vereniging. Om lid te worden, klik hier of of het beeld hieronder.

 

Men mijde de serieuzen, want zij missen de ernst. Zij zijn zo lichtzinnig dat zij hun mening voor de enige waarheid houden. (Godfried Bomans)
 
Eenvoud is niet het kenmerk van de beginner. Het is de duur bevochten stempel van de meester. (Godfried Bomans)

KRITIEK
Denk niet dat het per se goede mensen zijn die wijzen op de oneerlijkheid, onrechtvaardigheid en boosaardigheid van anderen. Integendeel, juist zij hebben dikwijls deze gebreken die ze overal zien: ze zijn altijd kritisch en achterdochtig, omdat ze via zichzelf de wereld beoordelen. En omgekeerd merken zij die hoge morele kwaliteiten bezitten, de gebreken in hun omgeving niet zozeer op, omdat ze de anderen zien via de kwaliteiten die zijzelf bezitten.
Ieder menselijk wezen kan slechts door zijn eigen ogen zien, en hij bestuurt zijn ogen met zijn eigen gedachten en gevoelens. Als je mensen ontmoet die met jou alleen maar over andermans fouten spreken, weet dan dat zij op een of andere manier voornamelijk dingen over zichzelf onthullen. Als ze edelmoedigheid, goedheid, eerlijkheid en vooral liefde bezaten, zouden ze ook bij de anderen al die goede eigenschappen ontdekken. (Aïvanhov)


L’idéal rayonne toujours au-delà de notre horizon actuel. (Gérard de Nerval)

 

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.


Door weelde zijn wij arm geworden. (Godfried Bomans)
 
Veel mensen danken hun goed geweten aan hun slecht geheugen. (Godfried Bomans)


Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)
 

It is no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk.
(klik op het beeld)

 
Jeder hat seine Art, zurückzuschlagen. Schweigen kann’s auch mal sein. (Angela Merkel)
 
HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)

Het kwaadspreken is een vorm van zelfwantrouwen en een gevolg van innerlijke onzekerheid. Door de fouten van anderen te laken, zoekt men de afwezigheid ervan bij zichzelf te bevestigen. (Godfried Bomans)

Het is niet zozeer in nood dat men zijn vrienden kent. Een echte vriend verheugt zich in je voorspoed. (Godfried Bomans)


 

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)

Wie wegduikt in de absurditeit wordt onkwetsbaar. (Godfried Bomans)
 
Er is zelden iets wat ik zeg of denk of het tegenovergestelde gaat ook door mijn gedachten. (Godfried Bomans)

Wij raadplegen de anderen slechts in de verwachting onze eigen opinie bevestigd te horen. (Godfried Bomans)

 
Geluk wordt pas zichtbaar als het voorbij is. (Godfried Bomans) 
 
Dikwijls is datgene wat wij bescheidenheid noemen, niets anders dan het verlangen om tweemaal geprezen te worden. (Godfried Bomans)

 
(Klik op het beeld) Past newsletters 
En cada amanecer hay un vivo poema de esperanza, y, al acostarnos, pensemos que amanecerá. (Noel Clarasó)

DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
 

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

(Klik op het beeld)È più facile rinunciare a un buon ideale che a una cattiva abitudine. (Roberto Gervaso)

BROCHURE EN PLAKKERTJES 

Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)

 

A conquista da liberdade é algo que faz tanta poeira, que por medo da bagunça, preferimos, normalmente, optar pela arrumação. (Carlos Drummond de Andrade)


DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht

Audere est facere.

Met vriendelijke groeten.

 Luc Simonet
  Voorzitter

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

 

 
 

 


 
Like 20160527 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2016 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.