vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

Als je loslaat, kan opeens alles. (Jacobine Geel)

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN
Gedachten zijn levende entiteiten. Afhankelijk van hun aard, hun kracht, de intentie en het gevoel dat je erin legt, begeven zij zich naar bepaalde voorwerpen of mensen. Sommige gedachten leven niet lang, terwijl andere eeuwen en zelfs millennia blijven bestaan. Je moet iedere gedachte zien als een schepsel dat zich inspant om zo lang mogelijk in leven te blijven, tot het moment dat het zich niet langer in stand kan houden en sterft. Alle gedachten van dezelfde aard komen bij elkaar, versterken en vergroten elkaar. Je bent niet gewend om gedachten te zien als levende entiteiten, voortgebracht en gevoed door de mensen. Dit is een ... volledig verwaarloosd gebied.... Afhankelijk van de persoon die haar heeft uitgezonden, kan deze entiteit mooi, expressief, intelligent, machtig, ofwel glansloos, zwak, wanstaltig of zelfs monsterlijk zijn. Er is dus net zoveel te zeggen over de gedachten als er te zeggen is over de mensen. (Aïvanhov)


The fool doth think he is wise, but the wise man knows himself to be a fool. (De dwaas denkt dat hij wijs is, maar de wijze weet dat hij een dwaas is.) (William Shakespeare)


The time of life is short: to spend that shortness basely were too long. (De tijd van leven is kort: die korte tijd laag bij de gronds doorbrengen zou te lang zijn.) (William Shakespeare)

INEENS KAN HET LEVEN VOLLEDIG VERANDEREN - BRACE FOR IMPACT...
(klik op het beeld)

 
All the world's a stage; And all the men and women merely players. (De hele wereld is een schouwtoneel en alle mensen zijn maar acteurs.) (William Shakespeare)
 
There is nothing either good or bad, but thinking makes it so. (Er is geen goed of slecht, maar het denken maakt het ervan.) (William Shakespeare)

IETS DOEN VOOR HET COLLECTIEVE LEVEN...

De allesoverheersende gedachten van de meeste mensen zijn het zeker stellen van het dagelijks leven, het stichten van een familie, het genieten van hun vrije tijd enzovoort. Van tijd tot tijd doen zij natuurlijk wel iets voor de maatschappij, maar in het algemeen houden ze zich met hun eigen zaken bezig en werken ze voor zichzelf. En toch, of zij het willen of niet, leven ze in een gemeenschap, en als er in deze gemeenschap onlusten uitbreken, zijn hun persoonlijke bezittingen en zelfs hun leven niet meer zeker. Je op je eigen belangen, op je eigen gezin en bezit concentreren is dus niet de beste manier om te schuilen, aangezien altijd het gevaar bestaat dat er gebeurtenissen in de maatschappij plaatsvinden die alles op hun weg vernietigen. De geschiedenis heeft ons daar talrijke voorbeelden van gegeven. Laat dit duidelijk zijn: het individualisme biedt niemand een voordelige oplossing. De enige gunstige oplossing is dat eenieder zich inspant om iets te doen dat het collectieve leven verbetert. Ja, op die voorwaarde zal ieder individu veilig zijn. (Aïvanhov)

Il y a toujours un rêve qui veille. (Louis Aragon)

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld. 

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)
 
Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)
 
I were but little happy, if I could say how much. (Ik zou niet erg gelukkig zijn, als ik kon zeggen hoe gelukkig ik ben.) (William Shakespeare)

Oh, what a bitter thing it is to look into happiness through another man's eyes. (Hoe bitter is het in het geluk te kijken door de ogen van een ander.) (William Shakespeare)


WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND

Lid worden van de Optimistenbond houdt in dat u akkoord gaat met de waarden van het optimisme en met de gedachtengang van onze vereniging. U krijgt dan een insigne van Optimistan, samen met de brochure en plakkertjes met de logo van de vereniging. Om lid te worden, klik hier of of het beeld hieronder.

  
Poor and content is rich, and rich enough. (Arm en tevreden is rijk, en rijk genoeg.) (William Shakespeare)
 
Brevity is the soul of wit. (Beknoptheid is het kenmerk van verstand.) (William Shakespeare)

It is the curse of kings to be attended by slaves. (Het is de vloek van koningen zich te moeten omringen met slaven.) (William Shakespeare)


There is little choice in a barrel of rotten apples. (Onder rotte appels is weing keuze.) (William Shakespeare)


(klik op het beeld)


Every good servant does not all commands. (Een goed dienaar voert niet alle bevelen uit.) (William Shakespeare)
 
Take each man's censure, but reserve thy judgment. (Luister naar ieders kritiek, maar behoud uw eigen oordeel.) (William Shakespeare)


Beggars mounted run their horse to death. (Als een bedelaar te paard stijgt, jakkert hij zijn rijdier dood.) (William Shakespeare)
 
Forbear to judge, for we are sinners all. (Onthoud je van veroordelen, want we zijn allen zondaars.) (William Shakespeare)

 

 

VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID
Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)


In der heißesten Not zerstreue die Kraft nicht durch Klagen. (Johann Kasper Lavater)
 

HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)

Whose own hard dealings teaches them suspect the thoughts of others! (Eigen slechtheid leert de gedachten van anderen te wantrouwen.) (William Shakespeare)
 
Come what come may, time and the hour runs through the roughest day. (Laat komen wat komen wil, ook de ergste dag gaat voorbij.) (William Shakespeare) 

He that is proud eats up himself. Pride is his own glass, his own trumpet, his own chronicle; and whatever praises itself but in the deed, devours the deed. (Hij die trots is eet zichzelf op: trots is zijn eigen spiegel, zijn eigen trompet, zijn eigen kroniek; en wat zichzelf slechts in de daad prijst, verslindt zichzelf in de lof.) (William Shakespeare)


Good reasons must, of force, give place to better. (Goede argumenten moeten voor betere wijken.) (William Shakespeare)


IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)  
 
There is nothing in all the world greater than freedom. It is worth paying for; it is worth losing a job for, it is worth going to jail for. I would rather be a free pauper than a rich slave. I would rather die in abject poverty with my convictions than live in inordinate riches with the lack of self respect. (Martin Luther King)


OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)
 
Cowards die many times before their deaths. (Lafaards sterven vele malen voor ze doodgaan.) (William Shakespeare)
 
Be patient for the world is broad and wide. (Wees geduldig want de wereld is groot en wijd.) (William Shakespeare)


(Klik op het beeld) Past newsletters

Por la ignorancia se desciende a la servidumbre, por la educación se asciende a la libertad. (Diego Luís Córdoba)

DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
 

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

(Klik op het beeld)La gentilezza fa bene al cuore sia di chi la riceve che di chi la fa. È gratis, illimitata, non è soggetta a condizioni restrittive, eppure spesso viene considerata una merce rara di poco valore.
Capita di scambiarla per cortesia, una bella maschera su cui è stato stampigliato un sorriso di circostanza, ma la gentilezza non ne è neppure una lontana parente. Quando siamo sinceramente gentili non indossiamo una maschera, al contrario mostriamo una delle parti migliori di noi stessi. Non diciamo di sì per non ferire il nostro interlocutore, ma sappiamo dire di no con grazia perché lo rispettiamo. (Piero Ferrucci)


BROCHURE EN PLAKKERTJES 

Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)


Não basta que seja pura e justa a nossa causa, é necessário que a pureza e a justiça existam dentro de nós. (Antonio Agostinho Neto)


DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht
 
Nullius boni sine socio jucunda possessio. (Lucius Annaeus Seneca)

Met vriendelijke groeten.

 Luc Simonet
  Voorzitter

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

 
 

 


 
Like 20161105 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2016 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.