vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

Straks zijn er meer mensen aan het werk om mensen aan het werk te helpen dan er mensen aan het werk zijn. (Gerrit Komrij)

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN
De moeilijkheden en hindernissen die op ons pad zijn geplaatst, hebben als doel ons te versterken, niet ons te vernietigen. Maar het is aan ons om ons te verzoenen met deze macht die het leven is, door te leren werken met wat op ons pad komt. Waarom is, wat de een pijn of verdriet geeft, niet het geval voor de ander? Dat zie je precies zo op school, waar bepaalde leerlingen gemakkelijk in een paar minuten een toets doen met een goed cijfer, terwijl anderen zwoegen en een slecht cijfer behalen. Alle dagen bezorgt het leven ons problemen om op te lossen, waarvoor we ons best moeten doen om er zelf uit te komen. Zij die zich ermee tevredenstellen ze te omzeilen of ervoor weg te vluchten, zal het leven verderop inhalen en zij zullen steeds meer moeite krijgen de problemen het hoofd te bieden, omdat ze niet geleidelijk aan hun dagelijkse les hebben geleerd… Zoals op school, waar het de onachtzame en luie leerling niet lukt zijn achterstand in te halen.
Leer in elke beproeving te zien dat er oefeningen zijn te doen, problemen op te lossen: de kracht, het geloof, de liefde die je voelt, nemen in je toe en naarmate je daar in slaagt, zullen dat de diploma’s zijn die het leven zelf je toekent. 
(Aivanhov)


Mijn godsdienstplichten heb ik steeds versmaad
De zonde koekte vast op mijn gelaat
Toch ben ik voor Uw deernis niet verloren
Want nimmer deed ik mee aan leugenpraat. (Omar Khayyâm)
 
In kroegen mijn gedachten met U delen
Is beter dan wat lege rituelen
O Gij, die eerste en laatste schepsel zijt:
Verdelg mij, koester mij en wil mij helen! (Omar Khayyâm)

NEGATIEVE GEVOELENS BESCHADIGEN EERST ONSZELF 

Omdat iemand iets heeft gedaan of gezegd dat je ergert, vertel je daarna aan iedereen hoe woedend je bent en waarom. Men probeert je nog te kalmeren door te zeggen dat het wel meevalt en dat je er beter aan doet het erbij te laten en aan iets anders te denken. Maar nee, je blijft je opwinden en schreeuwen dat “die idioot, die gek” nog wat zal beleven’. Ondertussen zit “die idioot, die gek” rustig thuis, goed beschermd tegen jouw geschreeuw en opgewondenheid. Wie moet er dan onder jouw woede lijden? De mensen om je heen, je ouders, je vrienden, die het niet verdiend hebben dat hun leven zo wordt verstoord. Maar jij bent degene die in werkelijkheid het meeste lijdt. Inderdaad, want jij ondergaat het eerst de stromingen van je psychisch leven voordat ze andere mensen bereiken. Degene die besluit in harmonie te leven, is de eerste die daarvan profiteert. Wie zich laat gaan in woede of wraakzucht, verwoest eerst zichzelf. Zo iemand zal uiteindelijk wellicht ook anderen te gronde richten, maar berokkent zichzelf het meeste kwaad. En als hij niet oplet, zal deze wanorde, die hij in zichzelf heeft geschapen, hem tot in zijn volgende incarnatie achtervolgen. (Aïvanhov)

Veracht geen dronkaard voorzover je kunt
En maak van valse schijn geen aandachtspunt
Wie vrede zoekt moet nooit de armen mijden
Zodat je hen geen grond voor wrevel gunt. (Omar Khayyâm)

 
Zover als je vermag, doe niemand pijn
Laat niemand doelwit van je wraakzucht zijn
Wanneer je vrede zoekt die steeds blijft duren
Maak dan voor toorn jezelf tot jachtterrein.  (Omar Khayyâm) 


AGENDA
Op maandag 29 november 2016 is SPES mede-organisator van de studiedag ‘De Utopie van het personalisme. Ideeën voor de samenleving van morgen.’
Plaats: Iers College te Leuven. Voor meer info en inschrijving zie
www.spes-forum.be (plaatsen zijn beperkt). Voor de andere lopende activiteiten verwijzen we naar de websites www.speslab.org, www.lees-wijzer.be en  www.eurospes.org.“Bijna alles wat u doet is onbelangrijk maar het is erg belangrijk dat u het doet” (Mahatma Gandhi)


La vie est un travail qu’il faut faire debout. (Alain)

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld. 

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)
 
Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)

Wie zegt dat er een nieuwe dag zal zijn?
Wees nú verliefd, geniet en drink je wijn
Ooit zal de maan vergeefs naar ons gaan zoeken
O maan! wij drinken in uw maneschijn! (Omar Khayyâm)
 
Wij zijn. En ook de wijn is wijdverbreid
En dronkenschap en bekers zijn verspreid
Die hart en ziel voor hoop en straf beschutten
Van aarde, water, vuur en lucht bevrijd. (Omar Khayyâm)


WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND

Lid worden van de Optimistenbond houdt in dat u akkoord gaat met de waarden van het optimisme en met de gedachtengang van onze vereniging. U krijgt dan een insigne van Optimistan, samen met de brochure en plakkertjes met de logo van de vereniging. Om lid te worden, klik hier of of het beeld hieronder.


 

Vandaag is jeugd voor mij nog een gegeven
Dus blij wordt nu het wijnglas opgeheven
Verwijt mij niet die bitterzoete drank:
Die bitterheid doordrenkt mijn hele leven. (Omar Khayyâm)


Je heerst over vandaag, niet over morgen
De toekomst baart de mens slechts zinloos zorgen
Geniet volop de dagen van je jeugd
De dagen die nog resten zijn verborgen. (Omar Khayyâm) 


(klik op het beeld)


Hoe lang gooi ik nog stenen naar de zee?
Ik walg van afgodsdienaars waanidee:
Ik naar de hel? Hoe kunnen zij dat weten?
Zij maakten uit dat oord toch geen rentree? (Omar Khayyâm)
 

Geen vrucht der waarheid zal aan takken prijken
Voor wie er niet standvastig naar zal reiken
Wie aan de boom der kennis schudt die weet
Dat nu en straks de scheppingsdag gelijken. (Omar Khayyâm)


Ruhe, das höchste Glück auf Erden, kommt sehr oft nur durch Einsamkeit in das Herz. (Friedrich von Schiller)

 

VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID
Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)


A thing of beauty is a joy for ever. (John Keats)
 

HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


 
Het is geen tijd voor woorden; schenk de wijn
Schenk mij je lippen in de maneschijn
Schenk wijn, rood als je blos; mijn schuldbesef
Is zo verward als dat jouw krullen zijn. (Omar Khayyâm)

Ook deze kruik was smachtend en alleen
Zoals ook ik mijn eenzaamheid beween
De arm die uit zijn hals naar mij blijft reiken
Sloeg ooit in liefde om een ander heen. (Omar Khayyâm) 


IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)  
 
Si no te conozco, no he vivido. Si muero sin conocerte, no muero, poque no he vivido. (Luis Cernuda)

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)

Beklaag het hart dat elke passie mist
Waarin geen liefde en geen hartstocht gist
Een dag die zonder liefde is verstreken
Moet uit het leven worden weggewist. (Omar Khayyâm)
 
Vandaag is jeugd voor mij nog een gegeven
Dus blij wordt nu het wijnglas opgeheven
Verwijt mij niet die bitterzoete drank:
Die bitterheid doordrenkt mijn hele leven. (Omar Khayyâm)

Je heerst over vandaag, niet over morgen
De toekomst baart de mens slechts zinloos zorgen
Geniet volop de dagen van je jeugd
De dagen die nog resten zijn verborgen. (Omar Khayyâm)
 

(Klik op het beeld) Past newsletters

Ha una tale sfiducia nel futuro che fa i suoi progretti per il passato. (Ennio Flaiano)

DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
 

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

(Klik op het beeld)Geen vrucht der waarheid zal aan takken prijken
Voor wie er niet standvastig naar zal reiken
Wie aan de boom der kennis schudt die weet
Dat nu en straks de scheppingsdag gelijken. (Omar Khayyâm)
 
Het is geen tijd voor woorden; schenk de wijn
Schenk mij je lippen in de maneschijn
Schenk wijn, rood als je blos; mijn schuldbesef
Is zo verward als dat jouw krullen zijn. (Omar Khayyâm) 


BROCHURE EN PLAKKERTJES 

Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)
 

(Klik op het beeld)


Quem não desconfia de si, não merece a confiança dos outros. (Marquês de Maricá)


DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht
 
Adeo ne hominem immutare ex amore, ut non cognoscas eundem esse (Publius Terentius)

Met vriendelijke groeten.

 Luc Simonet
  Voorzitter

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

 
 

 


 
Like 20161126 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2016 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.