vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

Eenvoud is niet eenvoudig. (Bond zonder naam)

 
DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN. 

Zodra je geconfronteerd wordt met een moeilijke situatie, is de beste manier om ze aan te pakken, de juiste innerlijke houding te vinden. Bijvoorbeeld, wanneer je een tegenslag hebt, waarom reageren alsof je alles hebt verloren, alsof de wereld in mekaar stort? Maak integendeel een lijstje van alles wat je nog wel hebt: familie, vrienden, je gezondheid, al je psychische en spirituele vermogens... en dank de hemel voor die rijkdom.
In plaats van je altijd te concentreren op wat je ontbreekt of wat je hebt verloren, en eronder te lijden, leer om je te verheugen over alles wat je al hebt of wat je nog kan verkrijgen. Dat het je een ogenblik pijn doet om gekwetst of teleurgesteld te worden, of om te mislukken, wel ja, dat is normaal. Maar het is niet goed te praten als je blijft kniezen over je verdriet en alle andere redenen vergeet om gelukkig en dankbaar te zijn. Blijf niet bij de pakken zitten, in godsnaam! Anders zal er een dag komen dat je je niet meer kan ontdoen van die neiging tot ontmoediging, en op dat moment zal je echt vermorzeld worden.
(Aïvanhov)
 

Vrij willen zijn betekent ook anderen vrij laten. (Origineel: Se vouloir libre, c'est aussi vouloir les autres libres.) (Simone de Beauvoir) 
 

SIMONE de BEAUVOIR
(Klik op het beeld) 


Niemand is arroganter tegenover vrouwen, agressiever of minachtender, dan iemand die zich zorgen maakt over zijn mannelijkheid. (Origineel: Personne n'est plus arrogant envers les femmes, plus agressif ou méprisant, qu'un homme inquiet pour sa virilité.) (Simone de Beauvoir)
 

LIDGELDOPROEP 2018

Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld voor 2018 reeds hebben vereffend.

Het lidgeld voor 2018 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)


 
La pluie ne mouille pas les poissons. (Marc Halévy) 
 

HET LEVEN BESTAAT IN ZOVEEL VORMEN 

De bloemen, de bomen, de oceanen, de stenen zelfs ..., in de natuur ademt alles. "Maar, zul je opwerpen, we kunnen ons het verschijnsel van de ademhaling toch niet voorstellen zonder longen! " Toch wel, waarom niet? Het leven heeft niet noodzakelijk dezelfde organen nodig voor dezelfde functies. Kijk naar de boom: hij heeft geen longen noch een maag, geen lever noch darmen, en toch ademt hij. En niet alleen ademt hij, maar hij neemt voedsel op en verteert het, hij elimineert afvalstoffen, hij plant zich voort. En hij leeft vaak zelfs langer dan de mens! Hij is weerbestendig en geeft bloemen en geurig fruit. Terwijl de mens met al zijn vermogens zo fragiel is dat een kleinigheid hem kan vernietigen.
De meeste mensen hebben verkeerde opvattingen over de natuur. Volgens hen moet men gemaakt zijn zoals zij om echt levend en intelligent te zijn. Maar de natuur lacht met hun opvattingen en met hun systemen. Voor haar is het niet noodzakelijk een hart en longen te hebben om te kunnen ademen, noch een brein om intelligent te zijn. Ze heeft het leven gecreëerd in zoveel vormen dat we nooit zullen ophouden er nieuwe te ontdekken.
(Aïvanhov)

 

Wir warten unser Leben lang auf den außergewöhnlichen Menschen, statt die gewöhnlichen um uns her in solche zu verwandeln. (Hans Urs von Balthasar)
 

OPTIMISME EN SPIRITUALITEIT...
De kwestie van het optimisme en het pessimisme gaat veel verder dan algemeen wordt gedacht. Alleen wie het spirituele welzijn nastreeft, kan echt optimistisch zijn, terwijl degene die zich concentreert op materiële welvaart, ook al is hij aanvankelijk hoopvol gestemd, op een dag gedwongen zal worden zijn illusies te laten varen.
Optimisme en pessimisme vertegenwoordigen twee filosofieën over het leven. De pessimist kijkt niet verder dan zijn neus lang is, terwijl de optimist zijn ziel opent voor de enorme uitgestrektheid van de hemel... Op weg ... zal hij uiteraard het kwaad in al zijn vormen tegenkomen, zal hij lijden, twijfelen aan de anderen en aan zichzelf, ontmoedigd raken. Maar zelfs in de ergste momenten zal hij niet ten onder gaan, want in zijn hart, in zijn ziel blijft ... de belofte van alle rijkdommen, van alle overwinningen.
 
 

Mysteries of love, where war is no more, I’ll be there. (Beth Gibbons and Rustin Man)

(Klik op het beeld) 


In zekere zin herhaalt zich het mysterie van de menswording in iedere vrouw: elk kind dat geboren wordt, is een god die mens wordt. (Origineel: En un sens le mystère de l'incarnation se répète en chaque femme; tout enfant qui naît est un dieu qui se fait homme.) (Simone de Beauvoir) 
 

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME

Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)

Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert) 
 
Es muy probable que las mejores decisiones no sean fruto de una reflexión del cerebro sino del resultado de una emoción. (Eduard Punset i Casals)
 
AGENDA
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE 
(Klik op het beeld) 

 
Zij beperken zich tot het doden van de tijd totdat de tijd hen doodt. (Origineel: Ils se contentent de tuer le temps en attendants que le temps les tue.) (Simone de Beauvoir) 

ACADEMIE VOOR LEVENSKUNST
(Klik op het beeld)Harmonie tussen twee individuen wordt nooit in de schoot geworpen, ze moet eindeloos veroverd worden. (Origineel: Entre deux individus, l'harmonie n'est jamais donnée, elle doit indéfiniment se conquérir.) (Simone de Beauvoir) 

(Klik op het beeld)
 
Een origineel schrijver is, zolang hij niet dood is, altijd aanstootgevend. (Origineel: L'écrivain original, tant qu'il n'est pas mort, est toujours scandaleux.) (Simone de Beauvoir) 
 
POSITIVITEIT 
(Klik op het beeld)
 
Om over zichzelf te praten moet men over de anderen praten. (Origineel: Pour parler de soi, il faut parler de tout le reste.) (Simone de Beauvoir) 
 
POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)


(klik op het beeld)


Ik kon me gemakkelijker een wereld zonder schepper voorstellen dan een schepper die beschuldigd wordt van alle tegenstrijdigheden in de wereld. (Origineel: Il m'était plus facile de penser un monde sans créateur qu'un créateur chargé de toutes les contradictions du monde.) (Simone de Beauvoir) 


VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)

 

Als men lang genoeg leeft, ziet men dat elke overwinning eens in een nederlaag verkeert. (Origineel: Si l'on vit assez longtemps, on voit que toute victoire se change un jour en défaite.) (Simone de Beauvoir) 
 

SLAVENHANDEL IN LIBIË... DAT IS NU!
(Klik op het beeld) 

The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it. (Albert Einstein)
Deze arme mensen worden voor geld gemarteld en voor 400 usd als slaven verkocht!


Een kind is een opstandeling. (Origineel: Un enfant, c'est un insurgé.) (Simone de Beauvoir) 

(klik op het beeld)

 
Qual è la vera vittoria, quella che fa battere le mani o battere i cuori? (Pier Paolo Pasolini)
 

HET KOOR VAN OPTIMISTAN

Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


Het leven, zei Sofia Gubaidulina, verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat ik geen grotere taak ken dan hem, dankzij de muziek, te helpen zijn spirituele eenheid weder op te bouwen

DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(klik op het beeld)


A alegria genuína de duas crianças que brincam. Tão grande que nem o pensamento a inibe. E a alegria genuína de dois adultos que amam. Tão grande que nem o medo a inibe. (Pedro Chagas Freitas)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)    
 
Indien u zeker wilt zijn dat u deze mails zult ontvangen liever dan ze in uw spams te zien, voeg het adres 'info@optimistenbond.be' toe aan uw adressenlijst.


Recta conscientia traversum unguem non oportet discedere. (Marcus Tullius Cicero)

 

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)

Je moet het leven beschouwen als een wedstrijd die je kunt winnen of verliezen. (Origineel: Il faut considérer la vie comme une partie que l'on peut gagner ou perdre.) (Simone de Beauvoir)
 
Willen we sporen achterlaten in deze wereld, dan moeten we solidair zijn. (Origineel: Pour désirer laisser des traces dans le monde, il faut en être solidaire.) (Simone de Beauvoir) 

(Klik op het beeld) Past newsletters 


DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
Praten is soms een meer behendige manier om te zwijgen dan stil te zijn. (Origineel: La parole ne représente parfois qu'une manière, plus adroite que le silence, de se taire.) (Simone de Beauvoir) 
 
BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)

 
Welke mens kan de gevolgen van zijn daden voorzien? (Origineel: Quel homme peut prévoir les conséquenses de ses actes?) (Simone de Beauvoir) 
 
DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht 

Non est ad astra mollis e terris via.
 

Met vriendelijke groeten.


                              Luc Simonet
                              Voorzitter

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Konfuzius)

www.ligadelosoptimistas.es
www.norway.optimistan.org
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.Optimistenbund.de
http://www.optimistenbond.nl
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenbond.be

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

 
 

 


 
Like 20180105 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2018 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.