vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique
Het zijn kleine heren die de anderen kleineren. (Phil Bosmans) 

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN

We bevinden ons in het universum als in een heiligdom waar we met een gewijd gevoel dienen binnen te treden. Want niet alleen is de natuur levend, ze is ook intelligent en wanneer we ons voor haar openstellen, antwoordt ze door ons aan haar leven te laten deelnemen. Je denkt: 'Maar alle natuurverschijnselen voltrekken zich toch werktuiglijk, daar zit toch geen enkele intelligentie achter?' Wel, dan vergis je je. Je kan deze verschijnselen niet als 'mechanisch' betitelen, omdat de mensen die vastgesteld hebben dat het universum aan wetten gehoorzaamt, de zogenoemde 'natuur'-wetenschappen hebben geschapen. Door zo te redeneren, maak je de natuur dood en ook jezelf: je verhindert dat het leven doordringt tot in jouw hart, tot in jouw ziel, tot in jouw verstand en zelfs tot in jouw fysiek lichaam.Je zal pas echt levend worden op de dag dat je beslist om in contact te treden met dit immense, onuitputtelijke leven dat overal in het universum aanwezig is. (Aïvanhov)

 
Where there is love there is life. (Mahatma Gandhi)
 
Freedom is not worth having if it does not include the freedom to make mistakes. (Mahatma Gandhi)

 
In matters of conscience, the law of the majority has no place. (Mahatma Gandhi)

HET VERBORGEN LEVEN VAN BOMEN
(klik op het beeld)


It's easy to stand in the crowd but it takes courage to stand alone. (Mahatma Gandhi)
 
There would be nothing to frighten you if you refused to be afraid. (Mahatma Gandhi)
 
I have learnt through bitter experience the one supreme lesson to conserve my anger, and as heat conserved is transmuted into energy, even so our anger controlled can be transmuted into a power which can move the world. (Mahatma Gandhi)


(klik op het beeld)


Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony. (Mahatma Gandhi)
 
The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong. (Mahatma Gandhi)


FUTURISTIC GYROSCOPIC TRANSPORTATION

(klik op het beeld) By Dahir Insaat

 
A small body of determined spirits fired by an unquenchable faith in their mission can alter the course of history. (Mahatma Gandhi) 


DE BALLONVAART...
Misschien heb je nog nooit een ballonvaart gemaakt, maar je weet dat hetgeen de ballon doet stijgen de warmte is die geproduceerd wordt door de verbranding van een gas: hete lucht blaast de ballon op en maakt hem lichter dan de lucht. Ook op spiritueel gebied is het zo dat je, om op te stijgen, lichter moet worden, uitzetten. En om uit te zetten, moet je iets in jezelf verwarmen. Het is de warmte van de liefde die je hart doet zwellen en het zo licht maakt dat het gaat opstijgen als een ballon.
Zie je, om dichter bij de Hemel te komen, is het handiger om te weten hoe je het boek van de natuur leest dan de werken van de theologen. Het boek van de natuur leert je dat als je afkoelt, je samentrekt en zwaar wordt, zwaarder dan de lucht, en dat je dan valt. En wanneer je weer op aarde bent beland, klaag je natuurlijk dat je door de Hemel verlaten bent. Maar verwarm je hart, vul het met liefde, en je zult opnieuw stijgen en door de ruimte reizen.
(Aïvanhov)
 
La nature connaît mieux son affaire que le hasard. (Jean-Claude Clari)

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)
 
Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)
  
No culture can live, if it attempts to be exclusive. (Mahatma Gandhi)
 
God has no religion. (Mahatma Gandhi)
 
The future depends on what you do today. (Mahatma Gandhi)

LIDGELDOPROEP 2017
Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld reeds hebben vereffend.
Het lidgeld voor 2017 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Het lidgeld dat vanaf 1 september voor het eerste wordt vereffenf blijft geldig tot het einde van het volgend jaar;
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)


Wir sind so gern in der freien Natur, weil diese keine Meinung über uns hat. (Friedrich Wilhelm Nietzsche)

 

AGENDA
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE 
(Klik op het beeld)Man often becomes what he believes himself to be. If I keep on saying to myself that I cannot do a certain thing, it is possible that I may end by really becoming incapable of doing it. On the contrary, if I have the belief that I can do it, I shall surely acquire the capacity to do it even if I may not have it at the beginning. (Mahatma Gandhi)

Earth provides enough to satisfy every man's needs, but not every man's greed. (Mahatma Gandhi)


Civilization is the encouragement of differences. (Mahatma Gandhi)

POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)


(klik op het beeld)

 

A coward is incapable of exhibiting love. It is the prerogative of the brave. (Mahatma Gandhi)
 
Silence becomes cowardice when occasion demands speaking out the whole truth and acting accordingly. (Mahatma Gandhi)

 

The good man is the friend of all living things. (Mahatma Gandhi)
 

VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID
Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)

Nothing has saddened me so much in life as the hardness of heart of educated people. (Mahatma Gandhi)

(klik op het beeld)


Poverty is the worst form of violence. (Mahatma Gandhi)
 
Whatever you do will be insignificant, but it is very important that you do it. (Mahatma Gandhi)


Our greatness lies not so much in being able to remake the world as in being able to remake ourselves. (Mahatma Gandhi)


(klik op het beeld)


There is nothing in a caterpillar that tells you it’s going to be a butterfly. (Richard Buckminster Fuller)
 

HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)

The day the power of love overrules the love of power, the world will know peace. (Mahatma Gandhi)
 
Whenever you are confronted with an opponent, conquer him with love. (Mahatma Gandhi)


If a single man achieves the highest kind of love, it will be sufficient to neutralize the hate of millions. (Mahatma Gandhi)


DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(klik op het beeld)

Algún día la humanidad será juzgada por haber encerrado a los primates en zoológicos. (Jordi Sabater Pi)

IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)    
 
Indien u zeker wilt zijn dat u deze mails zult ontvangen liever dan ze in uw spams te zien, voeg het adres 'info@optimistenbond.be' toe aan uw adressenlijst.


Ogni filo d’erba sembra contenere una biblioteca dedicata alla meraviglia, al silenzio e alla bontà. (Fabrizio Caramagna)


OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)  

Be the change that you wish to see in the world. (Mahatma Gandhi)
 
An eye for an eye will only make the whole world blind. (Mahatma Gandhi)


The enemy is fear. We think it is hate, but it is really fear. (Mahatma Gandhi)

(Klik op het beeld) Past newsletters
 
Teu mundo é espelho de você. A beleza está nos olhos de quem vê, assim como muitas vezes a maldade que enxergamos está apenas em nossos olhos. O mundo é o que você enxerga, mas principalmente o que você quer enxergar e o que você quer fazer dele. (Augusto Branco)
 

DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
DE VOLLEDIGE FRANSTALIGE AGENDA

Nobody can hurt me without my permission. (Mahatma Ghandi)
 
You can chain me, you can torture me, you can even destroy this body, but you will never imprison my mind. (Mahatma Gandhi)
 
Selfishness is blind. (Mahatma Gandhi)

BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)


In a gentle way, you can shake the world. (Mahatma Gandhi)
 

What difference does it make to the dead, the orphans and the homeless, whether the mad destruction is wrought under the name of totalitarianism or in the holy name of liberty or democracy? (Mahatma Gandhi)


DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht 

Canis timidus vehementius latrat quam mordet. (Quintus Curtius Rufus)

Met vriendelijke groeten.

 Luc Simonet
  Voorzitter


Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)


www.ligadelosoptimistas.es
www.norway.optimistan.org
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.Optimistenbund.de
http://www.optimistenbond.nl
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenbond.be

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

 
 

 


 
Like 20170908 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2017 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.