vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

Te leven is een gunst, te weten hoe is een kunst. (Toon Hermans)


DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN
Heel jong al hebben sommige kinderen de behoefte zich te bevestigen, te tonen dat ze sterker zijn dan de anderen. Je hoeft dat instinct in hen niet per se te bestrijden, het is natuurlijk dat kinderen worden aangetrokken door kracht, door macht. Maar de volwassenen hebben er toch recht van spreken, door hun te tonen wat het verschil is tussen ware kracht en schijnbare kracht. Kinderen laten zich gemakkelijk imponeren door uitdagende woorden, bluf, bedreigingen en ze hebben iemand nodig die hun uitlegt, dat de wens om sterk te zijn alleszins lovenswaardig is, maar op voorwaarde dat die op het goede is gericht. We moeten kinderen dus helpen, ze zelfs aanmoedigen om de echte kracht te verwerven, die in de intelligentie schuilt, in liefde, in goedheid. De ware opvoedkunde bestaat erin te begeleiden, niet te straffen, anders breng je de kinderen schade toe. Ze zullen lafaards worden, angsthazen, zielepoten, ze zullen zich aan wie of wat dan ook onderwerpen, wat nog veel erger is. (Aïvanhov)

Wees een bron van vreugde en laat de critici en pessimisten maar klagen over de wereld. (Paulo Coelho)
 

DOLFIJNEN SPREKEN ZOALS MENSEN

(Klik op het beeld)

 
Ik moet kiezen tussen wat ik wil en waar ik aan gewend ben. (Paulo Coelho)


HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld. 
 
Wie zich bemoeit met de bestemming van anderen zal zijn eigen bestemming nooit ontdekken. (Paulo Coelho)

Wanneer je denkt dat avontuur gevaarlijk is, probeer dan routine, dat is dodelijk. (Paulo Coelho)

 
Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)

Cynisme is de zelfverzekerdheid waarmee mens schandelijke dingen doet of zegt. (Theophrastos)

PROFICIAT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN APPLE!
(Klik op het beeld)

Het leven wacht altijd tot de situatie kritiek is, om zich dan van zijn beste kant te laten zien. (Paulo Coelho)
 
Als alle dagen hetzelfde lijken, ben je blind geworden voor de wonderen in jouw bestaan. De remedie is eenvoudig : beter opletten. (Paulo Coelho)


PROFICIAT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN BAYER EN MONSANTO!

Ik hoop dat jullie wel goed voelen met de vergiftiging van al wat leeft en met de vernieling van de wereld. Ik zou me althans zeer slecht voelen moest ik was het maar één aandeel van Bayer of van Monsanto hebben.
(Klik op het beeld)

Cet humanisme intégral qui se tisse autour de la Terre, cette symbiose des énergies dormantes de tous les continents, de toutes les races qui se réveillent à la chaleur complémentaire. (Léopold Sédar Senghor)

WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND

Lid worden van de Optimistenbond houdt in dat u akkoord gaat met de waarden van het optimisme en met de gedachtengang van onze vereniging. U krijgt dan een insigne van Optimistan, samen met de brochure en plakkertjes met de logo van de vereniging. Om lid te worden, klik hier of of het beeld hieronder.


Geluk is nooit een staat van evenwicht. Geluk is altijd in beweging, altijd onderweg en het enige wat je kunt doen, is het spoor volgen. (Paulo Coelho)

Als het je lukt om alleen in het heden te leven, zul je een gelukkig mens zijn. (Paulo Coelho)


(Klik op het beeld)


Iedere zegen die je niet aanvaardt, verandert in een vloek. (Paulo Coelho)
 
Beoordeel iemand niet naar zijn wortels, maar naar zijn vruchten. (Paulo Coelho)

 
EEN HOOG IDEAAL HEBBEN...
Als de mensen koppig hun ogen blijven sluiten voor de spirituele wereld, zullen de ware poëzie en de echte schoonheid van de aarde verdwijnen. En wat zal ervoor in de plaats komen? We zullen slechts kerkhoven aantreffen, gevangenissen en een immense dierentuin waar dieren andere dieren bewaken. En wat voor dieren! 
Er zal geen echte kunst meer zijn die haar inspiratie put in de wereld van het licht. Een hoog ideaal hebben, het hoogste ideaal, is de beste manier om in contact te komen met de wereld van het licht. Dit hoogste ideaal is absoluut onbereikbaar, maar we hebben een doel nodig dat in het oneindige ligt. Zo zullen er op de weg die we volgen om het te naderen talloze banden worden gesmeed tussen ons en het hele universum, en we zullen een eeuwigheid hebben om langs alle stations te gaan van overvloed, rijkdom, vreugde, licht en ware kennis. (Aïvanhov)

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)

VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID
Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)

De ware vrienden zijn die vrienden die je in goede tijden aan je zijde vindt. Ze zijn je supporters, ze zijn blij om je overwinningen. De valse vrienden zijn die welke je enkel in moeilijke tijden ziet verschijnen, met van die trieste, `solidaire` gezichten. In werkelijkheid is jouw lijden voor hen een troost, in hun miezerige leventjes. (Paulo Coelho)
 
De beproevingen kunnen zwaarder zijn dan gedacht. Maar ze zijn nodig om te leren. Ze brengen stuk voor stuk het verwezenlijken van onze dromen dichterbij. (Paulo Coelho)

(klik op het beeld)


 
Manchmal ist es das Unglück, das Glück hervorbringt. (Georg Wilhelm Exler)
 
HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)

Als we alleen op zonnige dagen wandelen bereiken we nooit onze bestemming. (Paulo Coelho) 

Wees dapper en neem risico’s. Niets kan ervaring vervangen. (Paulo Coelho)


 

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)

Laten we absoluut duidelijk zijn over één ding; we moeten nederigheid niet verwarren met valse bescheidenheid of slaafsheid. (Paulo Coelho)
 
Je moet risico's nemen. We zullen alleen het wonder van het leven volledig begrijpen als we toestaan dat het onverwachte gebeurt. (Paulo Coelho)


(Klik op het beeld) Past newsletters

No se ganan los hombres con favores sin obras. (Francisco de Quevedo)

DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
 

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

(Klik op het beeld)


 
Il tempo è prezioso. Ridio di gusto. Guarda con occhi curiosi. Allontana i mah, i forse, i non lo so, i poi vedrò. Vivi senza pensare troppo, e pensa che devi vivere davvero. (Rosy Taccori)

BROCHURE EN PLAKKERTJES 

Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)


Feliz de quem entende que é preciso mudar muito pra ser sempre omesmo. (Dom Hélder Câmara)


DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht

Nihil est miserum nisi cum putes. (Anicius Manlius Severinus Boëthius)

Met vriendelijke groeten.

 Luc Simonet
  Voorzitter

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

 
 

 


 
Like 20160916 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2016 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.