vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique
Je hebt niet altijd een plan nodig. Haal diep adem, vertrouw, laat gaan en kijk wat er dan gebeurt. (Annemiek Schrijver)

VERBEELDING SCHEPT OPTIMISME
(Klik op het beeld)


Leef met de moed als gids en het geluk als gezellin. (Vive virtute duce comite fortuna) (Marcus Tullius Cicero)

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN

Bij de minste tegenslag komt er bij de meeste mensen het volgende innerlijk mechanisme op gang: iedere gelegenheid leent zich ertoe om gedachten en gevoelens van ergernis, woede, vijandigheid en opstandigheid te koesteren. Alles wat anderen doen, wordt beoordeeld in functie van hun eigen verlangens en verwachtingen en wee hen die niet aan deze verwachtingen voldoen! Het wordt hun niet alleen kwalijk genomen, maar men dicht hun ook allerlei kwaadaardige bedoelingen toe. Men vraagt zich niet af of deze mensen misschien aan het werk waren of elders opgehouden werden, of zij misschien zorgen hadden of ziek waren, of dat hun manier van handelen misschien wel gerechtvaardigd was, gezien hun persoonlijke situatie. Nee, waarom zou je je dat afvragen? Men geeft er de voorkeur aan om hun gedrag te interpreteren als een persoonlijke belediging. Het zou veel beter gaan met de mensen wanneer ze zouden inzien dat het niet de anderen zijn die hun het meeste pijn doen, maar zijzelf, omdat ze niet ophouden naar hun lagere natuur te luisteren. Deze lagere natuur, die zo overgevoelig is en zich bij de minste gelegenheid voedt met misvattingen en verkeerde gedachten, het is vooral haar die ze moeten wantrouwen. (Aïvanhov)

Il est des heures dans l’histoire où qui ose dire que 2 et 2 font 4 est puni de mort. (Albert Camus)

(Klik op het beeld)Alles was uns an anderen mißfällt, kan uns zu besserer Selbsterkenntnis führen. (Carl Gustav Jung)

EEN SPROOKJE VAN TOLSTOJ...

Er was eens een koning die, toen hij over zijn landerijen wandelde, een graankorrel opraapte ter grootte van een hazelnoot. Verbaasd deed hij een beroep op de wetenschappelijke kennis van alle wijzen aan zijn hof, maar geen van hen kon hem er de naam van geven, noch de herkomst. Hij vernam echter dat er in zijn koninkrijk een zeer oude man woonde, die hem wellicht zou kunnen inlichten, en hij liet hem opzoeken. De man, bijna blind, kwam steunend op twee krukken aan. Na de korrel uitvoerig te hebben bestudeerd, moest hij bekennen dat hij het niet wist. ‘Maar ik zal mijn vader roepen,’ zei hij, ‘misschien kan hij zich herinneren iets te hebben gezien dat vergelijkbaar is.’ Steunend op één enkele kruk kwam de vader aan. Ook hij kon de korrel niet thuisbrengen, maar stelde op zijn beurt voor om zíjn vaderte laten komen… 
Die kwam al spoedig aan; hij had het uiterlijk van een jonge man, sterk en monter. Hij pakte de korrel beet en slaakte een kreet: ‘Maar dat is een graankorrel die in mijn kindertijd groeide!’ zei hij. ‘In die tijd waren de tarwekorrels heel groot, maar naarmate de mensen oneerlijker en boosaardigerzijn geworden, werden ze steeds kleiner. En als u vindt dat ik er zo sterk uitzie, en jonger oog dan mijn zoon en mijn kleinzoon, komt dat omdat ik nog immer leef volgens de regels van eerlijkheid en goedheid die golden ten tijde van mijn jeugd. (
Aïvanhov) 

Alleen de wijze is het gegeven niets met tegenzin te doen. (Soli hoc sapienti contingit, ut nihil faeiat invites) (Marcus Tullius Cicero)

Argumenten moet men wegen, niet tellen. (Non numeranda, sed ponderanda sunt argumenta) (Marcus Tullius Cicero)

 
HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)
 
Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert) 
 
Zij veroordelen wat ze niet begrijpen. (Damnant quod non intelligunt) (Marcus Tullius Cicero)

LIDGELDOPROEP 2017
Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld reeds hebben vereffend.
Het lidgeld voor 2017 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)


  
Beter onrecht lijden dan onrecht doen. (Accipere quam facere praestat iniuriam) (Marcus Tullius Cicero)
 
De oorsprong van alle dingen is klein. (Omnia rerum principia parva sunt) (Marcus Tullius Cicero)


AGENDA
Op donderdag 18 mei van 19u30 tot 21u zal de Optimistenbond zich aansluiten bij de Filosofische Avonden door Michael Vlerick, Sint-Denijslaan 407, 9000 Gent

Op toegankelijke en interactieve wijze werpt filosoof Michael Vlerick een kritische en frisse blik op belangrijke maatschappelijke thema’s. 3 van elkaar losstaande maar mogelijk te combineren reeksen van elk 5 lezingen worden u aangeboden in een gezellig huiselijk kader. Hapjes en drank worden voorzien. 

Reeks 1: Een reis naar het heden (voorbij) 
Reeks 2: Kijken door een kritische bril (voorbij)
Reeks 3: Menselijke natuur en samenleving
Acute maatschappelijke problemen zoals immigratie, klimaatverandering en terrorisme stellen ons voor grote uitdagingen. Wat als de oorzaak van deze problemen en de sleutel tot mogelijke oplossingen in onze evolutionaire geschiedenis besloten ligt? In deze reeks werpen we een radicaal nieuwe blik op de grote uitdagingen van morgen.
De lezingen gaan door op: 18 mei - 1 juni - 8 juni - 15 juni - 22 juni
Inschrijven en info op: michaelvlerick@gmail.com of 0495 828 310
Prijs: 125 EUR per reeks - 300 EUR voor 3 reeksen


Groot is de kracht van de gewoonte. (Consuetudinis magna vis est) (Marcus Tullius Cicero)
 
Mijn geweten is mij meer waard dan alle zedepreken bij elkaar. (Mea mihi conscientia pluris est quam omnium sermo) (Marcus Tullius Cicero)


POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov) 
One sometimes finds what one is not looking for. (Alexander Fleming)

 

VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID
Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)


Zo lang er leven is, is er hoop. (Aegroto dum anima est, spes est) (Marcus Tullius Cicero)
 
Dwalen kan iedereen, maar alleen dwazen volharden in hun dwaling. (Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare) (Marcus Tullius Cicero)


(klik op het beeld)


Me he dedicado a investigar la vida y no sé por qué ni para qué existe. (Severo Ochoa)

HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


Het bewustzijn een schone daad verricht te hebben is een voldoende beloning. (Satis est in ipsa conscientia pulcherrimi faeti fructus) (Marcus Tullius Cicero)

 
(Klik op het beeld)

Een wet bestaat uit het voorschrijven van het goede en het afwijzen van het kwade. (Lex est recti praeceptio pravique depulsio) (Marcus Tullius Cicero)

 
DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(Klik op het beeld)

 
Leven is denken. (Vivere est cogitare) (Marcus Tullius Cicero)
 
Een gedacht die je later invalt is doorgaans verstandiger. (Posteriores enim cogitationes sapientoris solent esse) (Marcus Tullius Cicero)


IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)   
 
Colui che crede in se stesso vive coi piedi fortemente poggiati sulle nuvole. (Ennio Flaiano)

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be) 

Het hoogste recht is dikwijls het grootste onrecht. (Lus summum saepe summa iniuria) (Marcus Tullius Cicero)
 
Het is goed zijn eigen gebreken te kennen. (Bellum est sua vitia nosse) (Marcus Tullius Cicero) 

 
(Klik op het beeld) Past newsletters
 
A infância é uma coisa assim bonita. Caímos juntos na relva, magoamo-nos um bocadinho, mas sobretudo rimos. (Ondjaki)

 
DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
 

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

BROCHURE EN PLAKKERTJES 

Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)
 

(Klik op het beeld)

 
Cuiusvis hominis est errare.

LICHT EN DUISTERNIS...

Ons hele bestaan wordt geregeld door de wisselwerking van licht en duisternis, dag en nacht. De nacht is, symbolisch gesproken, het domein van het onzichtbare, het niet-geopenbaarde, de dag is het zichtbare, het geopenbaarde. En het geopenbaarde is afhankelijk van het niet geopenbaarde, zoals de dag van de nacht afhangt.
In de ‘nacht’, dat wil zeggen in het onzichtbare, bereiden zich de gebeurtenissen voor die zich voltrekken tijdens de ‘dag’, want elk materieel verschijnsel is slechts een concretisering van iets immaterieels. Dat verklaart ook waarom een helderziende toekomstige gebeurtenissen kan voorspellen: hij heeft de verwezenlijking al gezien in het onzichtbare. Het duurt enige tijd voordat die gebeurtenissen het fysieke vlak bereiken, maar ze bereiken het onherroepelijk, aangezien ze hierboven al opgetekend zijn. (Aivanhov)
 
 

Gedachten zijn vrij. (Liberae sunt nostrae cogitationes) (Marcus Tullius Cicero)
 
Eer volgt de deugd als een schaduw. (Gloria virtutem tamquam umbra sequitur) (Marcus Tullius Cicero)
Niets doen verkwikt. (Nihil agere delectat) (Marcus Tullius Cicero)


DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht
 
Parva leves capiunt animas.

Met vriendelijke groeten.

 Luc Simonet
  Voorzitter

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

 
 

 


 
Like 20170505 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2017 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.