vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique
Verwarring is een signaal dat je op het punt staat iets bij te leren. (Anne Linden)

EEN GEÏNSPIREERDE EN INSPIRERENDE HUMANIST ALS PRESIDENT
Optimistan, Staat van een hoger Bewustzijn, is zeer gelukkig dat Frankrijk aan Europa en aan de wereld een geïnspireerde en inspirerende humanist als leader heeft geschonken.
(Klik op het beeld)


Quelle est ta promesse? (Brigitte Macron)

THE OCEAN CLEANUP
(Klik op het beeld) Boyan Slat


Zij kunnen omdat zij overtuigd zijn te kunnen. (Possunt, quia posse uidentur) (Publius Vergilius)

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN

Mensen hebben de natuurlijke neiging om hun behoeften te bevredigen en hun problemen op te lossen zonder rekening te houden met de anderen en zelfs, als het hen uitkomt, ten koste van de anderen. Dat is een grove misrekening. Ik zeg je dat je in je eigen belang moet besluiten om niet langer alleen voor jezelf te werken, maar voor de gemeenschap. En ja, dat is in je eigen belang, want je bent een onderdeel van die gemeenschap.
Wanneer de gemeenschap beter wordt en vooruitgaat, profiteer jij ook van die verbeteringen. Het levert jou winst op, omdat je je kapitaal op een bank hebt geplaatst die de menselijke familie heet, de universele broederschap waar je deel van uitmaakt. Werk je integendeel voor jezelf, voor het belang van je beperkte ik, dan kan er niets goeds op je afkomen. Je zult zeggen: “Jawel hoor, want ik heb voor mezelf gewerkt”. Nee, want je afgescheiden en egoïstische ik is een bodemloze afgrond, altijd onbevredigd en, door voor jezelf te werken, heb je alles in die afgrond gegooid. Je moet dus het doel van je werk verleggen en het heel hoog plaatsen, in een ideaal van universaliteit. (
Aïvanhov)

De geest regeert de materie. (Mens agitat molem) (Publius Vergilius)

(Klik op het beeld)Kein Sieger glaubt an den Zufall. (Friedrich Wilhelm Nietzsche)

DE STILTE...

Ook al klagen ze er wel eens over, de mensen nemen het voor lief om in gejaagdheid en opwinding te leven. En voor sommigen betekent die constante spanning en onrust het echte leven. Ze rennen van de ene plaats naar de andere op aarde, ze ontmoeten inderhaast tal van personen, ze hangen de hele dag aan de telefoon, ze zetten een heleboel projecten op, en zo verbeelden ze zich dat ze actief en creatief bezig zijn. Maar het is juist in de stilte dat zich de echte activiteit ontplooit. In de stilte komen de grootste werken, de onsterfelijke scheppingen tot stand.
Denk eraan om af en toe even stil te staan : span je in om het intense leven te voelen dat ontspringt in het hart van deze afwezigheid van lawaai en van deze schijnbare onbeweeglijkheid. De stilte is de bakermat van de volheid en de volmaakte beweging. Daarvan moet je je bewust worden en dan zal je in jezelf deze kwaliteit van stilte vinden, waaraan je mooiste spirituele scheppingen zullen ontspringen.
(Aïvanhov)

Aldus stijgt men naar de sterren. (Sic itur ad astra) (Publius Vergilius)
 
De liefde overwint alles. Laten we ons dan aan de liefde overgeven. (Omnia vincit amor et nos cedamus amori) (Publius Vergilius)

 
HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)
 
Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert) 
 
Eens zullen we ons dit alles glimlachend herinneren. (Forsan et haec olim meninisse iuvabit) (Publius Vergilus)

LIDGELDOPROEP 2017
Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld reeds hebben vereffend.
Het lidgeld voor 2017 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)


  
Uw nakomelingen zullen uw vruchten plukken. (Carpent tua poma nepotes) (Publius Vergilius)

AGENDA
Op donderdag 18 mei van 19u30 tot 21u zal de Optimistenbond zich aansluiten bij de Filosofische Avonden door Michael Vlerick, Sint-Denijslaan 407, 9000 Gent

Op toegankelijke en interactieve wijze werpt filosoof Michael Vlerick een kritische en frisse blik op belangrijke maatschappelijke thema’s. 3 van elkaar losstaande maar mogelijk te combineren reeksen van elk 5 lezingen worden u aangeboden in een gezellig huiselijk kader. Hapjes en drank worden voorzien. 

Reeks 1: Een reis naar het heden (voorbij) 
Reeks 2: Kijken door een kritische bril (voorbij)
Reeks 3: Menselijke natuur en samenleving
Acute maatschappelijke problemen zoals immigratie, klimaatverandering en terrorisme stellen ons voor grote uitdagingen. Wat als de oorzaak van deze problemen en de sleutel tot mogelijke oplossingen in onze evolutionaire geschiedenis besloten ligt? In deze reeks werpen we een radicaal nieuwe blik op de grote uitdagingen van morgen.
De lezingen gaan door op: 18 mei - 1 juni - 8 juni - 15 juni - 22 juni
Inschrijven en info op: michaelvlerick@gmail.com of 0495 828 310
Prijs: 125 EUR per reeks - 300 EUR voor 3 reeksen


Laat ons met het voornaamste beginnen. (Ab jove principum) (Publius Vergilius)

POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov) 
A nation will not survive morally or economically when so few have so much and so many have so little. (Bernie Sanders)

 

VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID
Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)


Zelf niet onbekend met leed, leer ik ongelukkigen bij te staan. (Non ignara mali, miseris succurrere disco)
(Publius Vergilius)

(klik op het beeld)


La libertad es el derecho que tienen las personas de actuar libremente, pensar y hablar sin hipocresia. (José Marti)
 

HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


Onverdroten arbeid overwint alles. (Labor omnia vincit improbus) (Publius Vergilius)

 
(Klik op het beeld)
 
Leer uit één allen kennen. (Ab uno disce omnes) (Publius Vergilius)

 
DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(Klik op het beeld)

 
Het succes drijft hen voort: zij kunnen omdat zij overtuigd zijn te kunnen. (Hos successus alit; possunt quia posse videntur) (Publius Vergilius)


IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)   
 
Quando nella tua vita succede qualcosa che non è positiva e hai la forza di capovolgerla, allora sei un vincitore. (Flavio Briatore)

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be) 

Ervaring legt het af tegen het noodlot. (Fato prudentia minor) (Publius Vergilius)
 
(Klik op het beeld) Past newsletters

Muita coisa que ontem parecia importante ou significativa amanhã virará pó no filtra da memória. (Caio Fernado Abreu)
 

DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
 

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

BROCHURE EN PLAKKERTJES 

Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)
 

(Klik op het beeld)

 
Audi, vide, tace, si tu vis vivere

ONZE MOERAS...

Onze innerlijke moeilijkheden vertonen overeenkomst met een moeras. Zolang het moeras niet wordt drooggelegd, leven wij in de mist en worden we door muggen aangevallen, omdat het moeras de beste voorwaarden voor hun toename biedt; en ons leven is niet meer dan een eindeloze strijd tegen de mist en de muggen.
Wanneer je ziet hoe sommige personen jarenlang te kampen hebben met onoplosbare problemen en elke dag hetzelfde onbehagen tentoonspreiden, elke dag dezelfde klachten uiten, zou je ze willen helpen om daar uit te komen, maar hoe? Je praat met ze, legt ze uit dat de uiterlijke omstandigheden niet zullen veranderen, en dat het aan hen is om te veranderen; niets aan te doen, zij blijven in hun moeras met hun muggen. In zekere zin heeft elk van ons moerassen om droog te leggen en op te vullen opdat de muggen - bezorgdheid, kwellingen - geen woonplaats meer hebben. (Aivanhov)
 
 

Gelukkig hij, die de oorzaken der dingen, de noodwendige onderlinge samenhang van alles, heeft leren inzien. (Felix qui potuit rerum cognoscere causas) (Publius Vergilius)

DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht
 
Met vriendelijke groeten.

 Luc Simonet
  Voorzitter

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

 
 

 


 
Like 20170512 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2017 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.