vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht. (De Ark)
 

GELUKKIG NIEUWJAAR!
In 46 v.c. besliste Caius Julius Caesar dat elk jaar op 1 januari zou beginnen. De benaming januari vindt haar oorsprong in Janus, de god van het begin en van het einde...

(Klik op het beeld)

 

Een optimist accepteert de kans om te verliezen, een pessimist verliest de kans om te winnen. (Hazrat Inayat Khan) 

Hoe wijder onze blik, hoe geringer zijn onze zorgen in het leven. (Hazrat Inayat Khan)

 

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN.

Vandaag begint een nieuw jaar ... Bedenk dat geen enkele van je gedachten, geen enkele van je gevoelens, van je verlangens, zonder gevolgen blijft:  zij zijn als zaden, die je in de aarde van je ziel zaait en deze zaden zullen kiemen. Het is de bestemming van de aarde om de groei van de zaden te bevorderen. Wanneer zij eenmaal gezaaid zijn, worden ze door de aarde gevoed, en het water, de lucht en het zonlicht dragen ook bij tot hun ontwikkeling. Maar let op: wie door onachtzaamheid of slechte wil brandnetels of distels zaait in zijn innerlijke aarde, hoeft niet te  verwachten dat er graan zal groeien. Op deze eerste dag van het jaar kunnen de zaden die je plant ook woorden zijn zoals ‘blijdschap’, ‘licht’, ‘vrede’, ‘liefde, ‘hoop’…  Doordring je goed van hun betekenis en zaai deze in de diepten van je ziel. Zorg goed voor hen en je zult voelen hoe deze woorden geleidelijk aan een heel werk van ontkieming in jou zullen realiseren. Zo zul je heel het jaar lang kunnen leven tussen vruchtbare velden en bloementuinen. (Aïvanhov)


Ge behoeft iemand, die ge niet kent, niet te vertrouwen, als ge hem maar niet wantrouwt. (Hazrat Inayat Khan)
 
Allen zullen u helpen als gij uzelf wilt helpen. (Hazrat Inayat Khan)
 

 
LIDGELDOPROEP 2018
Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld voor 2018 reeds hebben vereffend.


Het lidgeld voor 2018 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)


L'homme ne se construit qu'en poursuivant ce qui le dépasse. (André Malraux)


HAZRAT INAYAT KHAN
(Klik op het beeld)


Alle Wege bahnen sich vor mir, weil ich in der Demuth wandle. (Johann Wolfgang von Goethe)

EENVOUD
Eenvoud... zo weinig mensen kennen de betekenis en het belang van dit woord! Ze staan stil bij de uiterlijke verschijningsvormen: eenvoud in kleding, in manieren, eenvoud in de manier van leven. In wezen is eenvoud een filosofische houding die erin bestaat afstand te nemen van de fysieke wereld, de wereld van de verschijnselen, om zich te verheffen tot de spirituele wereld, die van de beginselen. Dit is de eenvoud: gaan naar het centrum, naar de top. Terwijl je bij de complexiteit de andere kant opgaat: van het centrum naar de omtrek, van de top naar de basis. Als je de eenvoud, de eenheid verlaat, moet je zoveel details het hoofd bieden dat je niet meer ziet hoe de dingen zich onderling organiseren volgens de wetten van de affiniteit; je wordt heen en weer getrokken, je tast in het duister en je verzwakt.

Het meest veelzeggende symbool van de eenvoud is de diamant, want die is onvermengd: louter koolstof. En dat geldt ook voor ons; wanneer we de ware eenvoud zullen vinden, zullen we de zuiverheid van de diamant bezitten, maar ook zijn weerstand. (Aïvanhov)

 
Mislukking in het leven maakt niet uit; het grootste ongeluk is stil te staan. (Hazrat Inayat Khan)
 
Eén deugd kan opwegen tegen duizend ondeugden. (Hazrat Inayat Khan)
 

Het leven is een kans, die ons gegeven is, en het is heel jammer wanneer de mens dat beseft, als het te laat is. (Hazrat Inayat Khan) 


OPTIMISME EN SPIRITUALITEIT...
De kwestie van het optimisme en het pessimisme gaat veel verder dan algemeen wordt gedacht. Alleen wie het spirituele welzijn nastreeft, kan echt optimistisch zijn, terwijl degene die zich concentreert op materiële welvaart, ook al is hij aanvankelijk hoopvol gestemd, op een dag gedwongen zal worden zijn illusies te laten varen.
Optimisme en pessimisme vertegenwoordigen twee filosofieën over het leven. De pessimist kijkt niet verder dan zijn neus lang is, terwijl de optimist zijn ziel opent voor de enorme uitgestrektheid van de hemel... Op weg ... zal hij uiteraard het kwaad in al zijn vormen tegenkomen, zal hij lijden, twijfelen aan de anderen en aan zichzelf, ontmoedigd raken. Maar zelfs in de ergste momenten zal hij niet ten onder gaan, want in zijn hart, in zijn ziel blijft ... de belofte van alle rijkdommen, van alle overwinningen.
 

Een gemeen mens beledigen is als een steen werpen in een modderpoel: men bespat alleen zichzelf. (Hazrat Inayat Khan)

Er zijn vele ziekten maar hopeloosheid is de ergste ziekte. (Hazrat Inayat Khan)

Onwetendheid over het zelf brengt de vrees voor de dood. (Hazrat Inayat Khan)

 

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)

Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)  


Schoonheid is het wachtwoord van de zoeker. (Hazrat Inayat Khan)

Ik leer van mijn leerlingen meer dan zij van mij leren. (Hazrat Inayat Khan)
 
Het is gemakkelijk een leraar, maar moeilijk een leerling te worden. (Hazrat Inayat Khan)

 

AGENDA
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE 
(Klik op het beeld) 


Hoe verder men komt op het geestelijk pad, hoemeer men zal moeten leren toch aan het levensspel deel te nemen. (Hazrat Inayat Khan)
 
De wijze toont zijn bewondering door eerbied. (Hazrat Inayat Khan)


Ziekte is niets dan disharmonie, en het geheim van gezondheid schuilt in harmonie. (Hazrat Inayat Khan)


ACADEMIE VOOR LEVENSKUNST
(Klik op het beeld)Een teerhartig zondaar is beter dan een heilige in vroomheid verhard. (Hazrat Inayat Khan)
 
Een wereldlijk verlies wordt vaak tot een geestelijk gewin. (Hazrat Inayat Khan) 

Geduldig verdragen is de snelste verdediging. (Hazrat Inayat Khan)


ONDERWIJS EN MINDFULNESS
(Klik op het beeld)

Pluk geen bloemen, het houdt u tegen op uw weg en onder 't gaan zullen zij verwelken. Zie ze aan en bewonder hun schoonheid en op uw reis zullen zij u begeleiden met een groetende glimlach. (Hazrat Inayat Khan)

Barmhartigheid is verruimen van het hart. (Hazrat Inayat Khan)


TENTOONSTELLING OCEANIA
(Klik op het beeld)

 

Zelfs de fouten van een verdienstelijk mens worden verdiensten, en zelfs de verdiensten van een nietswaardig mens worden fouten. (Hazrat Inayat Khan)
 
IJdelheid is de drijfkracht achter iedere aandrift, die het slechtste zowel als het beste in de mens naar voren brengt. (Hazrat Inayat Khan)


POSITIVITEIT 
(Klik op het beeld)


Het menselijk hart is de schelp, waarin de parel van oprechtheid wordt gevonden. (Hazrat Inayat Khan)
 
Wetenschap wordt geboren uit het zaad van de intuïtie, hetwelk de rede bevrucht heeft. (Hazrat Inayat Khan)


POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)


(klik op het beeld)

 

 

Wees niet verbaasd als gij aan het eind der vallei der zonden de deugd vindt staan. (Hazrat Inayat Khan)
 
Geen daad ter wereld kan als zonde of deugd worden bestempeld; het is haar verhouding tot een bepaalde ziel, die haar tot zonde of deugd maakt. (Hazrat Inayat Khan)
 

 
VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)

 
Mensen bouwen vier muren om hun ideeën, opdat hun geest niet zal ontsnappen van achter de gevangenismuren. (Hazrat Inayat Khan)

Een waarheid die vrede en harmonie verstoort is erger dan een leugen. (Hazrat Inayat Khan)


SLAVENHANDEL IN LIBIË... DAT IS NU!
(Klik op het beeld) 

The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it. (Albert Einstein)
Deze arme mensen worden voor geld gemarteld en voor 400 usd als slaven verkocht!


Een te ver gedreven deugd kan zonde worden. (Hazrat Inayat Khan)
 
De bedoeling des levens wordt vervuld door stijgen tot de hoogste hoogten en neerdalen tot de diepste diepten van het leven. (Hazrat Inayat Khan)

(klik op het beeld)


The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today. (Franklin D. Roosevelt)

HET KOOR VAN OPTIMISTAN

Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


Het leven, zei Sofia Gubaidulina, verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat ik geen grotere taak ken dan hem, dankzij de muziek, te helpen zijn spirituele eenheid weder op te bouwen

DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(klik op het beeld)

Para se humilde se necesita grandeza. (Ernesto Sábato)

IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)    
 
Indien u zeker wilt zijn dat u deze mails zult ontvangen liever dan ze in uw spams te zien, voeg het adres 'info@optimistenbond.be' toe aan uw adressenlijst.

 
Se ti è possibile crea la felicità, mitiga la sofferenza che incontri negli altri e desta fiducia in quanti avvicini. Basta per esser in pace. (Enzo Bianchi) 

 

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)  

Zorg komt voort uit vrees en vrees komt voort uit de wolken van onwetendheid. (Hazrat Inayat Khan)
 
De knappe mens weet het best hoe hij een leugen moet vertellen, de wijze hoe die te vermijden. (Hazrat Inayat Khan)


(Klik op het beeld) Past newsletters

Só um mundo de amor pode durar a vida inteira (Miguel Esteves Cardoso)

DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
DE VOLLEDIGE FRANSTALIGE AGENDA 
 
Beginselen moeten ons leven leiden, niet beperken. (Hazrat Inayat Khan)

Door geluk te scheppen vervullen wij ons levensdoel. (Hazrat Inayat Khan)

BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)


Het hart van de mens, dat niet getroffen wordt door de lieflijke glimlach van het kind, is nog in slaap. (Hazrat Inayat Khan)
 
Eenvoud is levende schoonheid. (Hazrat Inayat Khan)
 
DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht  
 

Cras amet qui nunquam amavit. Quique amavit, cras amet.

Ik wens jullie en jullie familieleden een zeer gelukkig jaar 2018.


                              Luc Simonet
                               Voorzitter

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

www.ligadelosoptimistas.es
www.norway.optimistan.org
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.Optimistenbund.de
http://www.optimistenbond.nl
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenbond.be

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

 
 

 


 
Like 20171229 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2017 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.