vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

 

Hoe meer men liefheeft, des te actiever wordt men, denk ik, want liefde die alleen maar gevoel is, zou ik geen liefde noemen willen. (Vincent van Gogh)

 

OPTIMISTAN IS GRIEKS

(klik op het beeld)


DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN HOGER BEWUSTZIJN

De poëtische verbeelding...
Onder het voorwendsel dat men de zin voor de werkelijkheid moet behouden, hebben de mensen de neiging om te vluchten voor de wereld van de schoonheid, van de poëtische verbeelding. En deze neiging vindt zelfs ingang bij de kunstenaars: schilders, dichters, cineasten en dramaturgen leggen zich erop toe om in hun werken de meest alledaagse werkelijkheid voor te stellen, en niet alleen alledaags, maar soms zelfs grof en weerzinwekkend. Alsof wij deze aspecten van de werkelijkheid nog niet voldoende zouden kennen! Waarom moet men ze dan nog eens kopiëren, reproduceren en uitstallen in de kunstwerken?
Voor hun evenwicht en ontplooiing is het oneindig verkieselijker dat de mensen toegang krijgen tot de wereld van de harmonie, van de poëzie, van het wonderbaarlijke, en dat zij moeite doen om daar zo vaak mogelijk en zo lang mogelijk te leven. Je zult zeggen dat deze wereld een illusie is, omdat hij irreëel is. Welnee, integendeel, het is juist de wereld die men irreëel noemt, die het meest reëel is. Want daar voelt men zich eindelijk leven in de zuiverheid, in het licht. De ware werkelijkheid bevindt zich boven , in de uitgestrekt gebieden van de ziel en van de geest.(Aïvanhov) 
 

Une petite flamme de folie, si on savait comme la vie s’en éclaire. (Henry de Montherlant) 


Gedachten moeten afdalen in het hart en in de wil...
Heldere, juiste, verheven gedachten hebben, volstaat niet. Al deze gedachten moeten afdalen in het hart en in de wil, om zich te manifesteren door de gevoelens en daarna door de daden die eraan beantwoorden.
Vele mensen hebben een goed oordeel, excellente ideeën, maar waartoe dient dit alles, als dat goede oordeel en deze excellente ideeën niet vertolkt worden door handelingen van dezelfde kwaliteit? Vaak is de tegenstelling tussen hun ideeën en de werkelijkheid van het dagelijks leven zo groot, dat zij slechts ontgoochelingen meemaken. En het ergste is dat zij niet begrijpen wat hun overkomt: heel eenvoudig, zij hebben geen verbinding tot stand kunnen brengen tussen het hogere en het lagere, door bemiddeling van het gevoel. De gedachte heeft niet de eigenschap dat zij de materie direct kan raken: om op de materie in te werken en haar te transformeren, heeft de gedachte de bemiddeling van het gevoel nodig. Werk dus ook aan je gevoelens door warmer te zijn en je te openen voor anderen: je ideeën zullen dan vlees en bloed worden om gestalte te krijgen in daden. (Aïvanhov)

 

Die Freiheit der Meinung setzt voraus, daß man eine hat. (Heinrich Heine)

AGENDA

Het Festival d'Eté mosan biedt ons een prachtig concertprogramma voor deze zomermaanden.

(Klik op het beeld) 


Op dinsdag 6 oktober 2015 om 19h30, ter gelegenheid van de 10de verjaardag van de Optimistenbond, zal de Heer Vice-Eerste Premier en Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders de leden van onze vereniging  in het Egmontpaleis ontvangen voor een lezing over "De diplomatische relaties tussen België en Optimistan" Deze voordracht zal gevolgd worden door een walking dinner. Save the date!

(Klik op de beelden) 


HET KOOR VAN OPTIMISTAN

Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)

 

IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN (Klik) 
IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
GRAAG ONTVANG IK (OF EEN KENNIS) GRATIS DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN DE OPTIMISTENBOND (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBARE GIFT (Klik)GRAAG BEKIJK IK ALLE NIEUWSBRIEVEN (Klik)
 

You’re going to go through tough times – that’s life. But I say “Nothing happens to you, it happens for you.”. See the positive in negative events. (Joel Scott Osteen)HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen deze hele bevolking zouden opvangen zou de Europese bevolking met 1 bijkomende inwoner op 500 stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk.
(klik op het beeld)

Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)
                                                  

Gran ciencia es ser feliz, engendrar la alegría, porque sin ella, toda existencia es baldía. (Ramón Pérez de Ayala) 

 

OPTIMISTAN
(Klik op de beelden)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)
 
Un uomo non si identifica nelle grandi cose che fa, ma nei piccolo gesti quasi impercettibili che colpiscono il cuore, arricchendolo d’amore. (Ada Roggio)

DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
 

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)


BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

CITATEN
Op aanvraag (info@optimistenbond.be) ontvangt u elke dag een citaat. 


Don’t believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)


A dor eleva, a dor exalta, a dor diviniza. (Abílio de Guerra Junqueiro)
 

LIDGELD
Dit bericht richt zich niet tot de leden die hun lidgeld voor 2015 reeds vereffend hebben, noch tot de leden die een eenmalig lidgeld hebben betaald.
Het lidgeld voor 2015 bijft ongewijzigd: 
          Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
          Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
          Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
          Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (hier deze leden)
          Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (hier deze leden)
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening BE80 3101 7554 0077 van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel of via Paypal (klik)
- Luidens onze traditie, willen wij niemand om geldredenen uitsluiten. Wie lid wil worden of blijven maar het lidgeld niet aankan mag betalen wat hij/zij kan. Er zal geen enkele verantwoording worden gevraagd.
- Het lidgeld is inclusief 21% btw. Op aanvraag ontvangt U een factuur.
- Iedereen werkt gratis voor onze vereniging en de jaarrekeningen worden steeds aan de commissaris, lid van het Instituut der bedrijfsrevisoren, voorgelegd.
Voor de leden die een bijkomende steun willen bieden, hebben we in de schoot van de Koning Boudewijn Stichting het Fonds der Vrienden van de Optimistenbondopgericht. Dit fonds mag aan gunstige fiscale voorwaarden schenkingen en legaten ontvangen.
Geldschenkingen dienen te gebeuren aan de
Koning Boudewijn Stichting
IBAN: BE10 0000 0000 0404
BIC: BPOTBEB1
met volgende absoluut noodzakelijke gestructureerde mededeling: 012/1160/00016 (Zonder deze mededeling zal het bedrag onmogelijk aan onze vereniging kunnen worden aangewend) 
Inlichtingen: info@Optimistenbond.be

De nihilo nihil. (Titus Lucretius Carus)

(Klik op de beelden)


DE PERS
Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht

Namens de leden van de raad van bestuur, wens ik u  zeer gelukkige vakantiedagen toe en volg eens de raad van Hubert Reeves: ga op de grond liggen, 's nachts, ver van alle licht. Sluit je ogen en na enkele minuten open ze op de sterrenhemel... Voel de hoogtevrees. Op je ruimtevaartuig geplakt, voel je in de ruimte voelen. Geniet...

 Luc Simonet
  Voorzitter

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens


Wij gaan zeker niet doen wat onze partners reeds heel goed doen.

Si vous souhaitez recevoir cette lettre hebdomadaire en français, envoyez-nous un mail à info@liguedesoptimistes.be


 

 


 
Like 20150703 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2015 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.