vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

Doe niet geleerd zelfs als je iets geleerd hebt. (Phil Bosmans)

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN
Luister naar het stromende water van een bron, een waterval, een fontein… concentreer je op dat water, stel je voor dat het door jou gaat, dat het al wat in jou zwaar en duister is, meevoert en jou overspoelt met nieuw leven. Dompel je handen erin, als dat mogelijk is… Maar het water van de kraan over je handen laten lopen, volstaat soms ook al. Wat telt is het werk dat je met de gedachte kunt doen, in het besef dat de handen kanalen zijn voor alle energiestromen die de ruimte doorkruisen. Door hun plaats aan het einde van de armen, spelen zij de rol van antennes: juist door de handen ontvangen wij de invloeden van de buitenwereld, en ook door hen sturen wij stralen uit die gevormd worden door onze gemoedstoestanden. Door ons te concentreren op het water, kunnen wij ons bevrijden van onze vermoeidheid, onze zorgen en stromen van zuiver leven ontvangen.
En hetzelfde geldt voor de voeten, die wanneer zij contact hebben met de grond, eveneens antennes zijn die ontvangen en uitzenden. Wanneer je je gedemagnetiseerd of uitgeput voelt, giet dan warm water in een kom en baad je voeten erin, terwijl je ze bewust aanraakt, en bedenk dat al wat je bezwaart en verduistert, door dit water zal worden meegenomen. (Aïvanhov)


Daardoor is de wereld juist des te mooier dat zij een geheim is. (Fjodor M. Dostojewski)

De wreedst denkbare marteling zou zijn, iemand te dwingen tot volstrekt nutteloze en onzinnige arbeid. (Fjodor M. Dostojewski)

 

SPEACH VAN EMMANUEL FABER, CEO VAN DANONE

(klik op het beeld)


Een realisme dat niet verder ziet dan het puntje van zijn eigen neus is gevaarlijker dan de meest krankzinnige fantasie, want het is blind. (Fjodor M. Dostojewski)

WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND

Lid worden van de Optimistenbond houdt in dat u akkoord gaat met de waarden van het optimisme en met de gedachtengang van onze vereniging. U krijgt dan een insigne van Optimistan, samen met de brochure en plakkertjes met de logo van de vereniging. Om lid te worden, klik hier of of het beeld hieronder.

 

Quand je cesserai de m’indigner, j’aurai commencé ma vieillesse. (André Gide)

 

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld. 

Wie het grauwe leven van alle dag overmeestert is een held. (Fjodor M. Dostojewski)

Tranen reinigen het hart. (Fjodor M. Dostojewski) 

Men vindt soms een hevige vreugde in het besef van de oneindigheid van zijn eigen ongeluk. (Fjodor M. Dostojewski)


Als u een blik wilt werpen in de menselijke ziel en een man beter wilt leren kennen, doe dan geen moeite zijn manier van zwijgen, van praten, van huilen te analyseren, of te zien in hoeverre hij bewogen wordt door verheven ideeën; u zult meer te weten komen door alleen maar te kijken hoe hij lacht. Als hij goed lacht, is hij een goed mens. (Fjodor M. Dostojewski)
 
Een goede leerling ziet de fouten van zijn leermeester, maar zwijgt er eerbiedig over, want het zijn juist deze fouten die hem te pas komen en hem de rechte weg wijzen. (Fjodor M. Dostojewski)

 
Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)


It is no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk.Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)
(klik op het beeld)


Iedereen is verantwoordelijk voor alles tegenover iedereen.(Fjodor M. Dostojewski)
 
Het is mijn schuld, mijn persoonlijke schuld dat het de wereld slecht gaat.
(Fjodor M. Dostojewski)


 
Auch das glücklichste Leben ist nicht ohne eine gewisses Maß an Dunkelheit denkbar. (Carl Gustav Jung)
 
HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)

In zijn ongeluk ziet men de waarheid scherper. (Fjodor M. Dostojewski)
 
De mens telt altijd zijn zorgen, maar zijn vreugden telt hij niet. (Fjodor M. Dostojewski)


Voordat u begint te handelen, moet uw geest vrij zijn van twijfel. (Fjodor M. Dostojewski)
 

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)

Om intelligent te handelen is er meer nodig dan intelligent zijn. (Fjodor M. Dostojewski)

Die man heeft meer intelligentie dan zijn karakter kan verdragen. (Fjodor M. Dostojewski)

Pretenties stompen de geest af. (Fjodor M. Dostojewski)


(Klik op het beeld) Past newsletters 
Mi querida más fiel fue la esperanza que me suele engañar y no me déjà. (Ramón de Campoamor)

DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
 

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

(Klik op het beeld)L’immaginazione è la prima fonte della felicità umana. (Giacomo Leopardi)

BROCHURE EN PLAKKERTJES 

Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)


Quanto mais pode a fé que a força humana. (Luís Vaz de Camões)


DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht

Fluctuat nec mergitur.

Namens de raad van bestuur, wens ik jullie een prettige vakantietijd toe.

Met vriendelijke groeten.

 Luc Simonet
  Voorzitter

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

 
 

 


 
Like 20160708 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2016 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.