vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

Hoe dichter je bij jezelf staat, hoe verder je komt. (Sandra Maas)


DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN.
Het is een slechte gewoonte bij de meeste mensen altijd de blik naar beneden te richten, dat wil zeggen alles te zien wat niet goed gaat, wat zorgen, ongerustheid en verdriet geeft… Zij vergeten naar boven te kijken, daar waar licht en schoonheid heersen en alles wat juist hun ziel ertoe kan brengen de Hemel te danken en middelen te vinden om de moeilijkheden te overwinnen.
Zorgen en moeilijkheden zullen er altijd zijn, wat we ook doen; het heeft geen zin ertegen te vechten, want dan zullen wij er zelf aan bezwijken. Wij moeten datgene doen wat men tegen weer en wind en tegen insecten doet: ons toerusten. Tegen de regen gebruiken we een paraplu; tegen de kou kleden we ons warm of leggen verwarming aan, enz. Welnu, tegen de moeilijkheden zijn er geen andere oplossingen dan naar boven te kijken om licht en kracht te putten, want dan zullen wij niet alleen deze moeilijkheden overwinnen, maar ook erkentelijk zijn tegenover de Hemel.
(Aïvanhov) 

 

Een mens is met het leven tevreden of hij ondervindt vlug dat het leven niet tevreden is met hem. (Julien De Valckenaere)
 
Laat uw gedachten niet bezinken, zij komen niet meer naar boven. (Julien De Valckenaere)


LIDGELDOPROEP 2018

Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld voor 2018 reeds hebben vereffend.

Het lidgeld voor 2018 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)


Tous les hommes sont fous et qui n’en veut point voir doit rester dans sa chambre et casser son miroir. (Marquis de Sade)

DE KRACHT VAN HET WOORD
Een generaal geeft het bevel om aan te vallen. Hij schreeuwt: ‘Vuur!’ en in enkele minuten is er niets meer over van wat een prachtige stad was. Hij heeft zelf niets gedaan, hij heeft enkel een woord uitgesproken, maar wat een macht was in dit woord besloten! Of, een man of een vrouw betekent veel voor je, maar je kent nog niet de ware gevoelens van hem of haar. Op een dag spreek of schrijf je deze eenvoudige woorden ‘ik hou van je’, en zie eens hoe je leven opeens wordt verlicht! Er is niets veranderd, maar alles is anders. Het hele leven is daar om de macht van het woord te tonen.

En we kunnen zelfs nog verder gaan. Waarom denk je dat mensen zo veel tijd vullen met praten? Om hun macht te laten gelden. En ook al lijkt het of ze uitleg geven, informatie geven, vaak is het niet echt om iets uit te leggen of te informeren; door te spreken of te schrijven willen zij vooral bepaalde effecten bereiken; bondgenoten maken, woede aanwakkeren, haat, ofwel wantrouwen wegnemen. En jijzelf, met welk doel gebruik jij het woord? Denk daar eens over na…  (Aïvanhov)

Auch im Streit geht die Liebe nicht verloren, wenn sie ehrlich ist. (Klaus Seibold)


OPTIMISME EN SPIRITUALITEIT...
De kwestie van het optimisme en het pessimisme gaat veel verder dan algemeen wordt gedacht. Alleen wie het spirituele welzijn nastreeft, kan echt optimistisch zijn, terwijl degene die zich concentreert op materiële welvaart, ook al is hij aanvankelijk hoopvol gestemd, op een dag gedwongen zal worden zijn illusies te laten varen.
Optimisme en pessimisme vertegenwoordigen twee filosofieën over het leven. De pessimist kijkt niet verder dan zijn neus lang is, terwijl de optimist zijn ziel opent voor de enorme uitgestrektheid van de hemel... Op weg ... zal hij uiteraard het kwaad in al zijn vormen tegenkomen, zal hij lijden, twijfelen aan de anderen en aan zichzelf, ontmoedigd raken. Maar zelfs in de ergste momenten zal hij niet ten onder gaan, want in zijn hart, in zijn ziel blijft ... de belofte van alle rijkdommen, van alle overwinningen.
 

Een leven vol wijsheid maar zonder liefde, is als een zon waaraan een wereld ontbreekt om in haar licht en warmte te gedijen. (Julien De Valckenaere)
 
Wijsheid is meer vreugde beleven aan tien vogels in de lucht dan aan één in de hand. (Julien De Valckenaere)
 

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)

Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)
  
Humor lost geen vraagstukken op, maar helpt er over heen. (Julien De Valckenaere)
 

De mooiste bloemen en sappigste vruchten groeien op onder gedolven mesthopen. (Julien De Valckenaere)


 

AGENDA
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE 
(Klik op het beeld) 


Spreek geen kwaad van diploma's. Ze staan borg voor stapels vervlogen schoolkennis. (Julien De Valckenaere)
 
Wanneer iedereen u prijst is uw begrafenis aan de gang. (Julien De Valckenaere)

ACADEMIE VOOR LEVENSKUNST
(Klik op het beeld)Zeg geen goed van jezelf, men zal je toch niet geloven. Zeg geen kwaad, men zal het doen zodra je weg bent. (Julien De Valckenaere)
 
Antipathie is voor de eerste maal iemand ontmoeten en beseffen dat het reeds eenmaal te veel was. (Julien De Valckenaere)

(Klik op het beeld)

 

Blaas u op, en iedereen voelt lust tot prikken. (Julien De Valckenaere)
 
De mens kan ontzettend veel leed dragen wanneer er geen uitweg is. (Julien De Valckenaere)

TENTOONSTELLING OCEANIA
(Klik op het beeld)

 
Slechte leraars nemen het kinderen voortdurend kwalijk dat ze nog niet volwassen zijn. (Julien De Valckenaere)
 
Beginnen met de 'goude oude tijd' te loven is het zekerste teken dat men ertoe begint te behoren. (Julien De Valckenaere)
 

POSITIVITEIT 
(Klik op het beeld)


Dure pelzen bezorgen meer koude aan dames die ze zien, dan warmte aan deze die ze dragen. (Julien De Valckenaere)
 
Het geluk is slechts in ons zelf te vinden. Het kon zich niet beter verstoppen. (Julien De Valckenaere)

POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)


(klik op het beeld)

 

 

Hij suste zijn geweten in slaap door dat van anderen wakker te schudden. (Julien De Valckenaere)
 
Men beseft tenvolle de waarde van opvoeding, wanneer men belandt bij iemand die er geen heeft; en haar onmacht, bij iemand die niets anders heeft. (Julien De Valckenaere)
 
VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)

 
De beroepsmisvorming van de filosoof is zich de schoolmeester van het heelal te wanen. (Julien De Valckenaere)
 

De oneerlijkheid van de oneerlijken is vaak verontschuldiging voor de oneerlijkheid van de eerlijken. (Julien De Valckenaere)

SLAVENHANDEL IN LIBIË... DAT IS NU!
(Klik op het beeld) 

The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it. (Albert Einstein)
Deze arme mensen worden voor geld gemarteld en voor 400 usd als slaven verkocht!


Een echte pessimist is overtuigd dat niets deugt. Een echte optimist vindt dit een beetje overdreven. (Julien De Valckenaere)
 
Een pessimist ziet alles grijs en houdt een niet-kleurenblinde voor een fantast. (Julien De Valckenaere)

(klik op het beeld)


Luck is believing you’re lucky. (Tennessee Williams)

HET KOOR VAN OPTIMISTAN

Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


Het leven, zei Sofia Gubaidulina, verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat ik geen grotere taak ken dan hem, dankzij de muziek, te helpen zijn spirituele eenheid weder op te bouwen

DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(klik op het beeld)


Sólo es capaz de realizar los sueños el que, cuando llega la hora, sabe estar despierto. (León Daudí)

IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)    
 
Indien u zeker wilt zijn dat u deze mails zult ontvangen liever dan ze in uw spams te zien, voeg het adres 'info@optimistenbond.be' toe aan uw adressenlijst.


Se ti è possibile crea la felicità, mitiga la sofferenza che incontri negli altri e desta fiducia in quanti avvicini: basta per esser in pace. (Enzo Bianchi)

 

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)  

Wat een dief neemt is niet zo erg als wat hij velen brengt: de levenslange vrees bestolen te worden. (Julien De Valckenaere) 
 
Een wereld waarin van een betere kan gedroomd worden, is de slechtste nog niet. (Julien De Valckenaere)

(Klik op het beeld) Past newsletters
 
O Pessimismo é Excelente para os Inertes. (Eça de Queirós)

DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
DE VOLLEDIGE FRANSTALIGE AGENDA 
 
Hij is geen ezel die zonder een enkele steen te missen, geen tweemaal tegen dezelfde stoot. (Julien De Valckenaere)
 
Leren blij zijn is leren goed zijn - al het overige is het verleren. (Julien De Valckenaere)
 
BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)

 
Raad vragen, om aan zijn zolen te lappen, is de geniepigste vorm van vleierij. (Julien De Valckenaere)
 
 
DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht  

Prisca iuvent alios: ego me nunc denique natum gratulor. (Publius Ovidius)

Met vriendelijke groeten.


                              Luc Simonet
                               Voorzitter

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

www.ligadelosoptimistas.es
www.norway.optimistan.org
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.Optimistenbund.de
http://www.optimistenbond.nl
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenbond.be

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

 
 

 


 
Like 20180105 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2018 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.