vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique
Het kost mij niet de minste moeite een dwaling te erkennen. Ja zelfs, vaak doe ik ‘t gaarne. Maar dat is waarachtig hoogmoed. (Multatuli)

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN

Op een of andere manier vertonen de avonturen van de mensen gelijkenissen met de prachtige avonturen die in sprookjes worden verteld. Ja, jullie zijn allemaal prinsen en prinsessen, en je draagt alle rijkdommen in je: je hart, je verstand, je ziel en je geest zijn koffers gevuld met goud en edelstenen.

En jullie zijn ook magiërs: jullie hebben een toverstaf, het woord, waarvan je de echte krachten nog niet hebt beproefd. En toch weet je het: je zegt iets vriendelijks tegen iemand, en je ziet onmiddellijk het resultaat. Je beledigt iemand, en ook dan zie je onmiddellijk andere resultaten: je hebt de persoon in kwestie niet aangeraakt, je hebt hem niet gewond met een mes, en toch is hij verwond alsof je hem met een mes had gestoken. Ja, het woord is magisch. Let daarom op je woorden. Maar let eerst en vooral op je gedachten en gevoelens, zodat zij je de woorden ingeven waardoor je, als een goede geest, overal steun, vrede en vreugde brengt. (Aïvanhov)
 
L’orgueil est aussi une forme de médiocrité. (Marie-Claire Blais)

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld. 

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)
 
Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)

Het oog ziet enkel dat wat de geest bereid is om te zien. (Henri Bergson)

Om de realiteit te bevatten, heb je aan alleen verstand niet genoeg. (Henri Bergson)


LIDGELDOPROEP 2017
Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld reeds hebben vereffend.
Het lidgeld voor 2017 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)


Het leven is als een bom die uiteenbarst in fragmenten, die op hun beurt weer bommen worden... Het doet zich aan ons voor als een reusachtige golf die vanuit een centrum begint, zich ontplooit, en overgaat in een kantelende beweging... Al het levende hangt samen en is ondeelbaar. Het dier steunt op de plant, de mens op het dier, en de hele mensheid is als een kolossaal leger dat galoppeert, naast, voor en achter elk van ons, in een overweldigende charge die elke weerstand en elk obstakel kan overwinnen, misschien zelfs de dood. (Henri Bergson)

Wie lacht is ontwapend. (Henri Bergson)

POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)
Aber je größer der Mann, um so geringer der Stolz. (Christian Friedrich Hebbel)

 

VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID
Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)

Het is uit kleine gebreken dat men grote deugden opbouwt. (Henri Bergson)
 
Intelligentie wordt gekenmerkt door een natuurlijk onbegrip van het leven. (Henri Bergson)

(klik op het beeld)

 
You wear your honor like a suit of armor... You think it keeps you safe, but all it does is weigh you down and make it hard for you to move. (George R.R. Martin)
 

HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)

Alle wereldproblemen verzinken in het niet als we een stofje in ons oog krijgen. (Henri Bergson)
 
Iedere stap van de reis wordt gemaakt door het hart te volgen in plaats van de massa en door voor kennis te kiezen in plaats van sluiers van onwetendheid. (Henri Bergson)


IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)  

Si eres orgulloso conviene que ames la soledad. Los orgullosos siempre se quedan solos. (Amado Nervo)

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)
 
Wees filosoof, maar, te midden van al je filosofie, blijf mens. (Henri Bergson)
 
Men kan met recht zeggen, dat wat wij doen, afhangt van wat wij zijn; doch men moet er bijvoegen dat wij, tot op zekere hoogte, zijn wat wij doen, en dat wij voortdurend onszelf scheppen. (Henri Bergson)


(Klik op het beeld) Past newsletters
 
Bisogna imparare a chiedere scusa. L’orgoglio ci intrappola, l’umiltà ti libera. (Fabrizio Caramagna)


DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
 

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

BROCHURE EN PLAKKERTJES 

Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)
 

(Klik op het beeld)


O nosso orgulho eleva-nos para precipitemos de mais alto. (Marquês Maricá)

NIEUWE PROBLEMEN OPLOSSEN
Je wenst dat jou een methode aangereikt wordt die je in staat stelt om alle problemen op te lossen, om aan alle moeilijke situaties het hoofd te bieden, zoals een sleutel die alle deuren opent?... Helaas, een dergelijke methode bestaat niet. Degene die gisteren werkte, doet het niet meer vandaag en dus moeten we op zoek gaan naar een nieuwe. Gisteren, bijvoorbeeld, heb je een tekst gelezen die je in staat stelde om duidelijkheid te krijgen of je rust terug te vinden, maar vandaag zijn de omstandigheden anders, en werkt diezelfde gedachte niet meer, zodat we er iets anders op moeten vinden. Het is op die manier dat de hemel ons ertoe verplicht om dag na dag vooruit te gaan, om ontdekkingen te doen, anders zouden we in slaap vallen.
Elke dag biedt het leven ons nieuwe omstandigheden aan, een nieuwe opstelling van de dingen, nieuwe krachtsverhoudingen, dus nieuwe problemen om op te lossen. En als gisteren de oplossing erin bestond de wijsheid te gebruiken, is het vandaag misschien de liefde, of de wil, of flexibiliteit of geduld, die doeltreffend zullen zijn. Er is altijd een oplossing, maar we moeten elke keer de moeite doen om ze te vinden.
 (Aivanhov) 


Wees filosoof, maar, te midden van al je filosofie, blijf mens. (Henri Bergson)
 
Men kan met recht zeggen, dat wat wij doen, afhangt van wat wij zijn; doch men moet er bijvoegen dat wij, tot op zekere hoogte, zijn wat wij doen, en dat wij voortdurend onszelf scheppen. (Henri Bergson)DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht
 
Alios ego vidi ventos; alias prospexi animo procellas. (Marcus Tullius Cicero)


Namens de raad van bestuur, wens ik u een zeer gelukkig jaar 2017 toe.

 Luc Simonet
  Voorzitter

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

 
 

 


 
Like 20170113 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2017 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.