vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

Laat niemand lijden onder je leiding. (Phil Bosmans) 

ONDERNEMER ZIJN (Eric Domb)
Ondernemer zijn is geen vak, maar eerder een levensproject. Een vak verwijst naar een opleiding en ervaring, terwijl ondernemen de man of vrouw die dit carrièrepad inslaat helemaal inneemt.  Niet alle bedrijfsleiders zijn ondernemers, vermits ze ook werknemers kunnen zijn.  Ondernemen is gepassioneerd zijn door een persoonlijk project: de opofferingen zijn op maat van het nagestreefde project, en vereisen alle krachten van de ondernemer om, indien mogelijk, het vooropgestelde doel te bereiken.  Er is geen vastberadenheid zonder overtuiging.  Ondernemen is een ideaal nastreven.  De ondernemer moet als motto hebben: “Dit is mijn leven!”.  Iedereen heeft projecten.  Het probleem is vaak de duurtijd, vermits doorzettingsvermogen en zelfs koppigheid nodig zijn.  De “vergoeding” bestaat erin te kunnen stellen dat men iets nieuws, iets nuttigs en, waarom niet, iets moois heeft bereikt.  Er is een sportieve kant aan het ondernemen.  Het is zoals het beklimmen van de Mount Everest: eens daarboven beseft men dat het echt de moeite loonde. 

I slept and dreamt that life was joy. I awoke and saw that life was service. I acted and behold, service was joy. (Rabindranath Tagore)


Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark. (Rabindranath Tagore)

WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND

Lid worden van de Optimistenbond houdt in dat u akkoord gaat met de waarden van het optimisme en met de gedachtengang van onze vereniging. U krijgt dan een insigne van Optimistan, samen met de brochure en plakkertjes met de logo van de vereniging. Om lid te worden, klik hier of of het beeld hieronder.

 

If you cry because the sun has gone out of your life, your tears will prevent you from seeing the stars. (Rabindranath Tagore)

You can’t cross the sea merely by standing and staring at the water. (Rabindranath Tagore)
 

DE GEEST VAN OPTIMISTAN

Voortdurend nieuwe behoeften ervaren is zeker een teken van evolutie. Maar de begeerte, de vraatzucht die zoveel mensen ertoe drijven om hun bevrediging te zoeken op fysiek vlak, dat is de drijfveer die hen ertoe aanzet om de planeet te verontreinigen en te verwoesten, en die de mensheid naar de ondergang voert. Velen zijn zich hiervan bewust, maar toch volharden zij in de boosheid. Waarom? Heel eenvoudig omdat zij niet weten wat zij moeten zoeken en waar zij moeten zoeken: zij kennen zichzelf niet, zij hebben nooit geprobeerd hun innerlijke wereld te verkennen om daar de waarachtige rijkdommen te ontdekken.
Indien de mensen zouden weten dat de Schepper in hen, in subtiele toestand, het equivalent heeft gelegd van al hetgeen men kan vinden in het universum, dan zouden zij zich voeden en verfraaien met de rijkdommen zij onophoudelijk in zichzelf zouden vinden, de rijkdommen van de geest, in plaats van alles te willen vastgrijpen wat in hun bereik komt. En dan zullen zij niet alleen niets meer vernielen, maar alles wat zij vervolgens zullen realiseren op fysiek vlak, zal het zegel van de geest dragen.
(Aïvanhov)

L'art le plus difficile n'est pas de choisir les hommes mais de donner aux hommes qu'on a choisis toute la valeur qu'ils peuvent avoir. (Napoléon Bonaparte)
 
AGENDA
De Optimistenbond sluit zich aan bij het mooi programma van de Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.
(klik op het beeld voor inlichtingen en inschrijving)


Everything comes to us that belongs to us if we create the capacity to receive it. (Rabindranath Tagore)
 
The roots below the earth claim no rewards for making the branches fruitful. (Rabindranath Tagore)


HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.


He who is too busy doing good finds no time to be good. (Rabindranath Tagore)
 
The singer alone does not make a song, there has to be someone who hears. (Rabindranath Tagore)


Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)
 

It is no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk.
(klik op het beeld)

 
Ich bin ein Pessimist, der sich mit Gewalt in den Optimismus stürzt. (Dieter Hildebrandt)
 
HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)

The butterfly counts not months but moments, and has time enough. (Rabindranath Tagore)

We read the world wrong and say that it deceives us. We live in the world when we love it. (Rabindranath Tagore)


 

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)

It is very simple to be happy, but it is very difficult to be simple. (Rabindranath Tagore)
 
If no one responds to your call, then go your own way alone. (Rabindranath Tagore)


(Klik op het beeld) Past newsletters 
La vida cobra sentido cuando se hace de ella una aspiración a no renunciar a nada. (José Ortega y Gasset)

DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
 

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

(Klik op het beeld)Lo so questo : che chi pretende la libertà, poi non sa cosa farsene. (Pier Paolo Pasolini)

BROCHURE EN PLAKKERTJES 

Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)

 

O caminho da sabedoria é não ter medo de errar. (Paulo Coelho)


DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht

Avarus animus nullo satiatur lucro.

Met vriendelijke groeten.

 Luc Simonet
  Voorzitter

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

 

 
 

 


 
Like 20160520 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2016 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.