vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

Gebrek aan fantasie is misschien wel het meest fatale menselijk tekort. (Clare Lennart)
 


DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN.
Graag gezien zijn, geliefd zijn, hangt niet af van de anderen maar van jezelf. Klaag dus niet als men je alleen laat, of als niemand van je houdt... maar zeg tegen jezelf dat dit komt omdat je geen bloemen of vruchten wist te geven. Kijk naar de bomen: gedurende de winter zijn ze zwart en somber, niemand komt naar hen kijken. Maar wanneer ze bloemen en vruchten dragen, komen wandelaars, kinderen en geliefden vaak naar hen toe.
Eenzaamheid is meestal het gevolg van een betreurenswaardige mentaliteit. Hoeveel mensen zijn er niet die het wijzer vinden om nooit bloemen en vruchten voort te brengen, omdat ze totaal geen zin hebben om zich in te spannen voor de anderen! Zolang ze kleurloos, smakeloos en geurloos blijven, zullen ze alleen zijn, in de miserie, zowel uiterlijk als innerlijk. Is het zo moeilijk om er elke dag aan te denken iets te geven, hoe klein het ook is? Het is het gebaar van het geven dat telt. Als je geeft, ben je nooit alleen. (Aïvanhov) 

 

If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor. (Desmond Tutu)
 
We learn from history that we don't learn from history! (Desmond Tutu) LIDGELDOPROEP 2018

Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld voor 2018 reeds hebben vereffend.

Het lidgeld voor 2018 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)


Il est doux à tout âge de se laisser guider par la fantaisie. (Marcel Proust)

DE BELONING
Hoe vaak aarzel je om je goedheid te tonen, en zeg je tot jezelf dat niemand jouw gebaar zal waarderen. Je denkt dat mensen ondankbaar en zelfs gemeen zijn, en dat het dus niet de moeite loont te proberen iets voor hen te doen. Wel, dat is een heel kwalijke manier van denken, want het verlamt je in datgene wat je het liefst wilt.
Je hebt het goede gedaan en je bent er niet voor beloond, je bent zelfs bedrogen, dat kan gebeuren. Begrijp echter eens en voor altijd dat jouw gedrag niet dient af te hangen van andermans houding. Doe het goede en verwacht niets terug... De beloning zal komen… maar misschien in een andere vorm dan jij verwacht. Je zult sterker, wijzer, gelukkiger worden en in de beste gezondheid verkeren: is dat niet de mooiste beloning. (Aïvanhov)

 

Die Phantasie ist ein ewiger Frühling. (Friedrich von Schiller)


OPTIMISME EN SPIRITUALITEIT...
De kwestie van het optimisme en het pessimisme gaat veel verder dan algemeen wordt gedacht. Alleen wie het spirituele welzijn nastreeft, kan echt optimistisch zijn, terwijl degene die zich concentreert op materiële welvaart, ook al is hij aanvankelijk hoopvol gestemd, op een dag gedwongen zal worden zijn illusies te laten varen.
Optimisme en pessimisme vertegenwoordigen twee filosofieën over het leven. De pessimist kijkt niet verder dan zijn neus lang is, terwijl de optimist zijn ziel opent voor de enorme uitgestrektheid van de hemel... Op weg ... zal hij uiteraard het kwaad in al zijn vormen tegenkomen, zal hij lijden, twijfelen aan de anderen en aan zichzelf, ontmoedigd raken. Maar zelfs in de ergste momenten zal hij niet ten onder gaan, want in zijn hart, in zijn ziel blijft ... de belofte van alle rijkdommen, van alle overwinningen.
 

Universal education is not only a moral imperative but an economic necessity, to pave the way toward making many more nations self-sufficient and self-sustaining. (Desmond Tutu)
 
If you are able to talk about your life and the joys and sorrows you have experienced, if you know your story, you are much more likely to be a skillful parent. (Desmond Tutu)

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)

Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)
  
Somewhere deep inside us we seem to know that we are destined for something better than strife. (Desmond Tutu)


Children are a wonderful gift. They have an extraordinary capacity to see into the heart of things and to expose sham and humbug for what they are. (Desmond Tutu)


 

AGENDA
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE 
(Klik op het beeld) 


When the missionaries came to Africa, they had the Bible and we had the land. They said "Let us pray". We closed our eyes. When we opened them, we had the Bible and they had the land. (Desmond Tutu)

He (Nelson Mandela) invited his white jailer to attend his inauguration as an honored guest, the first of many gestures he would make in his spectacular way, showing his breathtaking magnanimity and willingness to forgive. He would be a potent agent for the reconciliation he. (Desmond Tutu)

ACADEMIE VOOR LEVENSKUNST
(Klik op het beeld)Do your little bit of good where you are. It's those little bits of good put together that overwhelm the world. (Desmond Tutu) 
 
The way to understand any enemy is to realize that, from his perspective, he is not a villain but a hero. (Desmond Tutu)

(Klik op het beeld)

 

My first point seems overwhelmingly simple: that the accidents of birth and geography determine to a very large extent to what faith we belong. (Desmond Tutu)

The quality of human life on our planet is nothing more than the sum total of our daily interactions with one another. Each time we help, and each time we harm, we have a dramatic impact on our world. (Desmond Tutu)


TENTOONSTELLING OCEANIA
(Klik op het beeld)

 
Forgiveness is the only way to heal ourselves and to be free from the past. Without forgiveness, we remain tethered to the person who harmed us. We are bound to the chains of bitterness, tied together, trapped. Until we can forgive the person who harmed us, that person will hold the keys to our happiness, that person will be our jailor. When we forgive, we take back control of our own fate and our feelings. We become our own liberator. (Desmond Tutu)

None of us comes into the world fully formed. We would not know how to think, or walk, or speak, or behave as human beings unless we learned it from other human beings. We need other human beings in order to be human. I am because other people are. (Desmond Tutu)

POSITIVITEIT 
(Klik op het beeld)


You must show the world that you abhor fighting. (Desmond Tutu)

POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)


(klik op het beeld)

 

 

In the land of my birth, I cannot vote, whereas a Young person of eighteen can vote. And why? Because he or she possesses that wonderful biological attribute, a white skin. (Desmond Tutu)

A person is a person because he recognizes other as persons. (Desmond Tutu)

 
VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)

 
When I feel ashamed, it means I feel there isn’t just something wrong with what I’ve done, there is something wrong with who I am. Shame is often a hidden emotion and it can be paralyzing in its power. (Desmond Tutu)

Be nice to the whites, they need you to rediscover their humanity. (Desmond Tutu)

SLAVENHANDEL IN LIBIË... DAT IS NU!
(Klik op het beeld) 

The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it. (Albert Einstein)
Deze arme mensen worden voor geld gemarteld en voor 400 usd als slaven verkocht!


In order to truly forgive oneself, one must either explicitly or implicitly acknowledge that one’s behavior was wrong and accept responsibility or blame for such behavior. Without these elements, self-forgiveness is irrelevant and pseudo self-forgiveness becomes likely. (Desmond Tutu)
 

(klik op het beeld)


By logic and reason we die hourly, by imagination we live. (John Butler Yeats)

HET KOOR VAN OPTIMISTAN

Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


Het leven, zei Sofia Gubaidulina, verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat ik geen grotere taak ken dan hem, dankzij de muziek, te helpen zijn spirituele eenheid weder op te bouwen

DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(klik op het beeld)


Aquellos que no tienen fantasía no pueden entender, es muy complejo, que acorte la distancia, cada día, recibir una rosa desde lejos. (Alberto Cortez)

IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)    
 
Indien u zeker wilt zijn dat u deze mails zult ontvangen liever dan ze in uw spams te zien, voeg het adres 'info@optimistenbond.be' toe aan uw adressenlijst.

 

Ho visto un angelo nel marmo e nonl’ho scolpito finché non l’ho liberato. (Michelangelo)

 

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)  

In our own ways, we are all broken. Out of that brokenness, we hurt others. Forgiveness is the journey we take toward healing the broken parts. It is how we become whole again. (Desmond Tutu)
 
People are not born hating each other and wishing to cause harm. It is a learned condition. (Desmond Tutu)

(Klik op het beeld) Past newsletters
 
É isto que amamos nos outros: o lugar vazio que eles abrem para que ali cresçam as nossas fantasias. (Rubem Alves)


DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
DE VOLLEDIGE FRANSTALIGE AGENDA 

There will be no future unless there is peace. There can be no peace unless there is reconciliation. But there can be no reconciliation before there is forgiveness. And there can be no forgiveness unless people repent. (Desmond Tutu)
 
Courage is not the absence of fear, but the ability to act despite it. (Desmond Tutu)

BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)


Thus to forgive is indeed the best form of self-interest since anger, resentment, and revenge are corrosive of that summum bonum, that greatest good, communal harmony that enhances the humanity and personhood of all in the community. (Desmond Tutu)
 
Once you have been able to forgive, the final step is to either renew or release the relationship you have with the one who has harmed you. Indeed, even if you never speak to the person again, even if you never see them again, even if they are dead, they live on in ways that affect your life profoundly. (Desmond Tutu)
 
DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht  

Nulla tenaci invia est via.

Met vriendelijke groeten.


                              Luc Simonet
                               Voorzitter

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

www.ligadelosoptimistas.es
www.norway.optimistan.org
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.Optimistenbund.de
http://www.optimistenbond.nl
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenbond.be

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

 
 

 


 
Like 20180105 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2018 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.