vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

Kunst is om diegenen te troosten die gebroken zijn door het leven. (Vincent van Gogh) 
 
DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER 
De ware kracht van een mens bestaat er niet in zichzelf te harden, om geen leed meer te voelen bij beproevingen. Zijn ware kracht is het leed te kunnen aanvaarden, helder en onthecht, en vooral in vrede en in de eenheid van de geest.
Voor degene die grote beproevingen ondergaat, is het meest verschrikkelijke het gevoel door allen te zijn verlaten, en iedereen kan dat tenminste éénmaal in zijn leven meemaken. Maar hoe pijnlijk het ook is, dat gevoel van verlatenheid is noodzakelijk, het dwingt de mens om op het spirituele pad vooruit te gaan. Zolang hij comfortabel leeft, voldaan, omringd door vrienden, kan hij zich niet verheffen tot de waarheden van de ziel en van de geest. Om het essentiële te ontdekken, moet hij zich alleen voelen, beroofd van elke steun en zo ertoe verplicht worden. In werkelijkheid wordt geen enkel wezen verlaten in de echte zin van het woord. Zelfs als we de vreselijkste beproevingen moeten doorstaan, zijn we omringd door lichtende entiteiten die ons toespreken en over ons waken. Eenzaamheid bestaat niet, het is slechts een voorbijgaande bewustzijnstoestand, en om zo snel mogelijk deze toestand te overwinnen, mogen we nooit twijfelen aan het Wezen dat alle werelden ondersteunt.
(Aïvanhov)

Il faut créer en se laissant porter de façon un peu naïve, sans trop se poser de questions d’adulte. (Michel Legrand)


LIDGELDOPROEP 2019

Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld voor 2019 reeds hebben vereffend.

Het lidgeld voor 2019 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Het lidgeld dat vanaf 1 december wordt vereffend geldt tot eind 2019
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)


When another person makes you suffer, it is because he suffers deeply within himself, and his suffering is spilling over. He does not need punishment; he needs help. (Thich Nhat Hanh)

Our own life has to be our message. (Thich Nhat Hanh)


HOOGMOED EN NEDERIGHEID - WOEDE EN ZACHTMOEDIGHEID...
Het intellect van de mens wordt van nature gekenmerkt door hoogmoed en zijn hart is van nature vlug boos. Hoogmoed en woede zijn twee sterke giffen die moeilijk te neutraliseren zijn, maar er bestaan niettemin tegengiffen. Het tegengif voor hoogmoed is nederigheid, en het tegengif voor woede is zachtmoedigheid.
Zachtmoedigheid en nederigheid zijn twee deugden die het mogelijk maken om oplossingen te vinden voor de moeilijkste situaties. Wie blijk kan geven van deze deugden, is geen zwakkeling, zoals men gewoonlijk denkt. Omdat hij de warmte van het hart heeft, die door de ziel wordt ingeblazen, en het licht van het intellect dat door de geest wordt ingefluisterd, past hij de krachtigste methode toe. Iedereen die gelooft dat hij door nederigheid en zachtmoedigheid te beoefenen, noodzakelijkerwijs slaaf of slachtoffer zal worden, vergist zich. Integendeel, hij bouwt reserves van krachten op waardoor hij steeds beter in staat zal zijn om zich te verdedigen en zich in te zetten voor het goede.
(Aïvanhov)

Because of your smile, you make life more beautiful. (Thich Nhat Hanh)

In true dialogue, both sides are willing to change. (Thich Nhat Hanh)


OPTIMISME EN SPIRITUALITEIT...

De kwestie van het optimisme en het pessimisme gaat veel verder dan algemeen wordt gedacht. Alleen wie het spirituele welzijn nastreeft, kan echt optimistisch zijn, terwijl degene die zich concentreert op materiële welvaart, ook al is hij aanvankelijk hoopvol gestemd, op een dag gedwongen zal worden zijn illusies te laten varen.
Optimisme en pessimisme vertegenwoordigen twee filosofieën over het leven. De pessimist kijkt niet verder dan zijn neus lang is, terwijl de optimist zijn ziel opent voor de enorme uitgestrektheid van de hemel... Op weg ... zal hij uiteraard het kwaad in al zijn vormen tegenkomen, zal hij lijden, twijfelen aan de anderen en aan zichzelf, ontmoedigd raken. Maar zelfs in de ergste momenten zal hij niet ten onder gaan, want in zijn hart, in zijn ziel blijft ... de belofte van alle rijkdommen, van alle overwinningen.


Ich habe heute ein paar Blumen nicht gepflückt, um dir ihr Leben zu schenken. (Christian Morgenstern)
  

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME

Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.
 
I promise myself that I will enjoy every minute of the day that is given me to live. (Thich Nhat Hanh)

We have more possibilities available in each moment than we realize. (Thich Nhat Hanh)

Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert) 


Every breath we take, every step we make, can be filled with peace, joy and serenity. (Thich Nhat Hanh)

You carry Mother Earth within you. She is not outside of you. Mother Earth is not just your environment. In that insight of inter-being, it is possible to have real communication with the Earth, which is the highest form of prayer. (Thich Nhat Hanh)

AGENDA

KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE 
(Klik op het beeld) 


We have the tendency to run away from suffering and to look for happiness. But, in fact, if you have not suffered, you have no chance to experience real happiness. (Thich Nhat Hanh)

If you truly get in touch with a piece of carrot, you get in touch with the soil, the rain, the sunshine. You get in touch with Mother Earth and eating in such a way, you feel in touch with true life, your roots, and that is meditation. If we chew every morsel of our food in that way we become grateful and when you are grateful, you are happy. (Thich Nhat Hanh)
 
ACADEMIE VOOR LEVENSKUNST
(Klik op het beeld)


We humans have lost the wisdom of genuinely resting and relaxing. We worry too much. We don't allow our bodies to heal, and we don't allow our minds and hearts to heal. (Thich Nhat Hanh)

Speak when you are angry and you'll make the best speech you'll ever regret. (Thich Nhat Hanh)

SPES FORUM
(Klik op het beeld)

 
Anger is like a storm rising up from the bottom of your consciousness. When you feel it coming, turn your focus to your breath. (Thich Nhat Hanh)

Fear keeps us focused on the past or worried about the future. If we can acknowledge our fear, we can realize that right now we are okay. Right now, today, we are still alive, and our bodies are working marvelously. Our eyes can still see the beautiful sky. Our ears can still hear the voices of our loved ones. (Thich Nhat Hanh)

POSITIVITEIT 
(Klik op het beeld)
 


It's very important that we re-learn the art of resting and relaxing. Not only does it help prevent the onset of many illnesses that develop through chronic tension and worrying; it allows us to clear our minds, focus, and find creative solutions to problems. (Thich Nhat Hanh)

Hope is important because it can make the present moment less difficult to bear. If we believe that tomorrow will be better, we can bear a hardship today. (Thich Nhat Hanh)

 
POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)


(klik op het beeld)


There is no way to happiness - happiness is the way. (Thich Nhat Hanh)

Enlightenment is growing all the time. It is not something that happens once and is then complete. (Thich Nhat Hanh)

 
VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)

 
Many people think excitement is happiness.... But when you are excited you are not peaceful. True happiness is based on peace. (Thich Nhat Hanh)

You must love in such a way that the person you love feels free. (Thich Nhat Hanh)
 

SLAVENHANDEL IN LIBIË... DAT IS NU!

The world is a dangerous place to live, not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it. (Albert Einstein)
Deze arme mensen worden voor geld gemarteld en voor 400 usd als slaven verkocht!

(Klik op het beeld) 


Freedom is not given to us by anyone; we have to cultivate it ourselves. It is a daily practice... No one can prevent you from being aware of each step you take or each breath in and breath out. (Thich Nhat Hanh)

Your body is your first home. Breathing in, I arrive in my body. Breathing out, I am home. (Thich Nhat Hanh)

(klik op het beeld)


Working is when you do a job you don't like. The minute you like your job, it's not working any more. (Karl Lagerfeld)
 

HET KOOR VAN OPTIMISTAN

Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Tot eind december, is het zaterdag morgen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


Het leven, zei Sofia Gubaidulina, verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat ik geen grotere taak ken dan hem, dankzij de muziek, te helpen zijn spirituele eenheid weder op te bouwen

DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(klik op het beeld)


La belleza es ese misterio hermoso que no descifran ni la psicología ni la retórica. (Jorge Luis Borges)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)    
 
Indien u zeker wilt zijn dat u deze mails zult ontvangen liever dan ze in uw spams te zien, voeg het adres 'info@optimistenbond.be' toe aan uw adressenlijst.
 

 
La natura dell’uomo superbo è vile e di mostrarsi insolente nella prosperità e abietto e umile nelle avversità. (Niccolò Machiavelli)OPTIMISTAN

(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)
 
Eu sou um intelectual que não tem medo de ser amoroso. Amo as gentes e amo o mundo. E é porque amo as pessoas e amo o mundo que eu brigo para que a justiça social se implante antes da caridade. (Paulo Freire)


(Klik op het beeld) Past newsletters DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)
 

(Klik op het beeld)


Sometimes your joy is the source of your smile, but sometimes your smile can be the source of your joy. (Thich Nhat Hanh)

Guarding knowledge is not a good way to understand. Understanding means to throw away your knowledge. (Thich Nhat Hanh)

People suffer because they are caught in their views. As soon as we release those views, we are free and we don't suffer anymore. (Thich Nhat Hanh)
 

DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht 

Aequum est peccatis veniam poscentem reddere rursus. (Quintus Horatius Flaccus)

Met vriendelijke groeten.

                              Luc Simonet
                              Voorzitter

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Konfuzius)
 

www.ligadelosoptimistas.es
www.norway.optimistan.org
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.Optimistenbund.de
http://www.optimistenbond.nl
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenbond.be

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

 
 

 


 
Like 20180105 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2019 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.