vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique
Geef eens een compliment in plaats van commentaar. (Marina Bakker)

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN

Kinderen hebben uit zichzelf de intuïtie dat de wereld om hen heen levend is: de stenen, de planten, de dieren spreken tot hen, en ook zij spreken met hen. Maar als ze de volwassenen vertellen over wat ze zien of horen, voelen ze goed aan dat die hen niet ernstig nemen: ze glimlachen en steken de draak met hen. En ook al spotten ze niet zozeer met hen, uiteindelijk laat hun materialistische houding haar sporen achter op de kinderen, en vanaf dat moment kun je zeggen dat ze echt het meest essentiële voor de rest van hun leven hebben verloren. Ja, het essentiële. Want het is een zeer grote vergissing te denken dat de mens het enige echt levende en intelligente wezen is in een universum dat verstoken is van ziel en taal.
Heel de natuur is levend en intelligent, ze wordt bevolkt door ontelbare levende en intelligente wezens – sommige zelfs veel intelligenter dan de mens. En vanaf de dag waarop ze die intelligentie en dat leven beginnen te ontkennen, beginnen verblinding en dood zich in hen te vestigen.
(Aïvanhov)

 

Il n'est jamais trop tard pour recom­men­cer. (Johnny Hallyday)

(Klik op het beeld) 


De dichter openbaart geheimen zonder ze te verraden. (Jan Greshoff)

WAT MAAKT EEN LEVEN GOED?
Robert Waldinger - met Nederlandse ondertitels - Klik op het beeld

 
Im Grunde sind es immer die Verbindungen mit Menschen die dem Leben seinen Wert geben. (Wilhelm Freiherr von Humboldt)
 

 
HOOGMOED EN NEDERIGHEID... 

Een hoogmoedig persoon denkt dat hij van niets of niemand afhankelijk is, net zoals een lamp die zou beweren licht te geven terwijl ze vergeet dat het de elektriciteitscentrale is, die haar de nodige stroom levert. Een nederig persoon daarentegen, weet dat hij geen geïsoleerd wezen is, dat niets van hemzelf afhangt en dat hij, als hij niet met de hemel verbonden blijft, geen kracht, noch licht, noch wijsheid zal bezitten. Hij voelt dat hij een schakel is in een oneindige keten, de geleider van een kosmische energie die van heel ver komt en die, via hem, naar zijn medemensen stroomt.
Wat zijn de gevolgen van deze twee houdingen? De hoogmoedige, die gelooft dat hij alleen van zichzelf afhankelijk is en de oorsprong van de stromen die zich via hem manifesteren vergeet, verarmt uiteindelijk tot een onvruchtbaar stuk land. Omgekeerd is de nederige persoon een groene vallei die bevloeid wordt door water dat naar beneden komt van de bergtoppen om de vlakten te bevruchten. Hij ontvangt de bruisende krachten van de bergen en leeft in overvloed. Men heeft de rijkdom van de nederigheid nog niet begrepen.
(Aïvanhov)


Er is een lang leven voor nodig om de gevolgen van de opvoeding geheel te boven te komen. (Jan Greshoff)


OPTIMISME EN SPIRITUALITEIT...
De kwestie van het optimisme en het pessimisme gaat veel verder dan algemeen wordt gedacht. Alleen wie het spirituele welzijn nastreeft, kan echt optimistisch zijn, terwijl degene die zich concentreert op materiële welvaart, ook al is hij aanvankelijk hoopvol gestemd, op een dag gedwongen zal worden zijn illusies te laten varen.
Optimisme en pessimisme vertegenwoordigen twee filosofieën over het leven. De pessimist kijkt niet verder dan zijn neus lang is, terwijl de optimist zijn ziel opent voor de enorme uitgestrektheid van de hemel... Op weg ... zal hij uiteraard het kwaad in al zijn vormen tegenkomen, zal hij lijden, twijfelen aan de anderen en aan zichzelf, ontmoedigd raken. Maar zelfs in de ergste momenten zal hij niet ten onder gaan, want in zijn hart, in zijn ziel blijft ... de belofte van alle rijkdommen, van alle overwinningen.
 

Men hoort soms van slecht slapen door een slecht geweten. Ik heb een slecht geweten als ik in een tijd als deze goed slaap. (Jan Greshoff)

De ouderdom vangt aan juist op het ogenblik, waarin men vrede met de wereld sluit. (Jan Greshoff)
 
 

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)

Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)  


Men doet het voorkomen alsof haat en liefde elkaars tegendeel zijn. Tegenover beide staat onverschilligheid. (Jan Greshoff)
 

LIDGELDOPROEP 2018
Het lidgeld voor 201 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)

  
Er bestaat slechts een middel ter verrijking: geven. Wie spaart wordt altijd arm. (Jan Greshoff)

Het gedicht schrijft zichzelf. Door middel van een dichter. (Jan Greshoff)


 

AGENDA
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE 
(Klik op het beeld) 


Ik spreek liever mijzelf tegen dan dat ik het een ander laat doen. (Jan Greshoff)

ACADEMIE VOOR LEVENSKUNST
(Klik op het beeld)


Men doet het altijd voorkomen of bij een vraag een antwoord hoort. Voor de wijze hoort bij de vraag een wedervraag. (Jan Greshoff) 

TENTOONSTELLING OCEANIA
(Klik op het beeld)

 
Een bestaan zonder inconsequenties is een woning zonder uitzicht. (Jan Greshoff)


POSITIVITEIT 
(Klik op het beeld)


Censuur is een kwalijke uiting van angst. (Jan Greshoff)

Geluk alleen maakt niet gelukkig. (Jan Greshoff)

POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)


(klik op het beeld)

 

 

De drang naar bezit is ook een vorm van angst. (Jan Greshoff)
 
Hij die vooruit al weet wat hij gaat neerschrijven, schrijft niets wezenlijks belangrijks meer. (Jan Greshoff)

 
VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)

 
Het kunstwerk openbaart ons de aanwezigheid van een geheim, niet dit geheim zelf. (Jan Greshoff)


Hij die zijn vergane vriendschappen verloochent, verarmt zich uit angst voor wie hij vroeger was. (Jan Greshoff)

SLAVENHANDEL IN LIBIË... DAT IS NU!
(Klik op het beeld) 

The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it. (Albert Einstein)
Deze arme mensen worden voor geld gemarteld en voor 400 usd als slaven verkocht!


Wie echt leeft verandert regelmatig en went derhalve nooit helemaal aan zichzelf, al wordt hij honderd. (Simon Carmiggelt)
 

(klik op het beeld)


Everything is going to be fine in the end. If it’s not fine, it’s not the end. (Oscar Wilde)

HET KOOR VAN OPTIMISTAN

Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


Het leven, zei Sofia Gubaidulina, verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat ik geen grotere taak ken dan hem, dankzij de muziek, te helpen zijn spirituele eenheid weder op te bouwen

DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(klik op het beeld)

Errar es humano, pero más lo es culpar de ello a otros. (Baltasar Gracián)

IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)    
 
Indien u zeker wilt zijn dat u deze mails zult ontvangen liever dan ze in uw spams te zien, voeg het adres 'info@optimistenbond.be' toe aan uw adressenlijst.

 
Troppa gente si occupa dei sensi unici e dei sensi vietati, senza mai mettersi in cammino. (Fabrizio Caramagna)


OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)  

Als oprecht democraat eerbiedig ik iedere mening: het is immers het goed recht van mijn buurman om ongelijk te hebben. (Jan Greshoff)

Een goed boek moet ons niet iets geven, doch iets afnemen: een van onze zekerheden. (Jan Greshoff)

(Klik op het beeld) Past newsletters

Se é pra morrer de batida... Que seja de maracujá! (Valéria Alves de Lima)

DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
DE VOLLEDIGE FRANSTALIGE AGENDA 
 
Ik ga niet op reis om de wereld te zien, doch om haar enige tijd niet te zien. (Jan Greshoff)

BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)


Ik ga niet op reis om de wereld te zien, doch om haar enige tijd niet te zien. (Jan Greshoff)
 
DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht  

Cedant arma togae.
 

Met vriendelijke groeten.


                              Luc Simonet
                               Voorzitter

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

www.ligadelosoptimistas.es
www.norway.optimistan.org
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.Optimistenbund.de
http://www.optimistenbond.nl
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenbond.be

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

 
 

 


 
Like 20171208 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2017 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.