vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique
Wanneer vertrouwde zekerheden wegvallen, weet dan dat je op de goede weg bent. (Dick Nijssen)

ZIJN WE ALLEEN IN HET UNIVERSUM?
(Klik op het beeld) Stephen Hawking


One, remember to look up at the stars and not down at your feet. Two, never give up work. Work gives you meaning and purpose and life is empty without it. Three, if you are lucky enough to find love, remember it is there and don't throw it away. (Stephen Hawking)
 
We are just an advanced breed of monkeys on a minor planet of a very average star. But we can understand the Universe. That makes us something very special. (Stephen Hawking)


DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN

Het is niet omdat je uiteindelijk toegeeft dat beproevingen hun nut hebben, dat je ze moet gaan opzoeken. Hoe dan ook, zij zullen jou wel vinden, wees daar maar zeker van, want er is nog nooit iemand op aarde geweest die eraan ontsnapt is. En probeer vooral niet die mensen te imiteren die heldendaden willen verrichten, ongeacht de gevaren, maar die bij de minste ongemakken van het dagelijks leven, beginnen te roepen dat ze die niet verdiend hebben. Ze slagen er alleen in om het leven voor de mensen om hen heen ondraaglijk te maken.
Niet iedereen is bestemd voor het heldendom. Anderzijds moet iedereen zich op bescheiden wijze inspannen om de moeilijkheden die zich elke dag voordoen, te aanvaarden en te overwinnen. Dit is de enige manier om nog erger leed te voorkomen. Als je je innerlijk niet hebt versterkt, worden de kleinste beproevingen werkelijk onoverkomelijk.
(Aïvanhov)
 

Soudain, le chant d'un oiseau, le soleil sur le feuillage ou les bourgeons d'un taillis me rappellent que la vie, depuis qu'elle parût sur la Terre, livre un combat qu'elle n'a jamais perdu. (Charles de Gaulle)


(Klik op het beeld)


 
 
Mit der Zeit belohnt und straft und rächt sich alles. (Leopold von Ranke)


DE STILTE...

We kunnen de stilte, de ware stilte, definiëren als het meest verheven gebied van onze ziel. Op het ogenblik dat we dit gebied bereiken, treden we het kosmisch licht binnen.
Het licht is de kwintessens van het universum. Alles wat we om ons heen zien, de mensen, de natuur, de dingen en zelfs wat we niet zien, is doortrokken en doordrongen van licht. En de stilte die we in onszelf proberen te maken tijdens momenten van concentratie, meditatie en gebed, heeft één enkel doel: versmelten met dat licht dat levend is en machtig is... het oorspronkelijke licht dat de hele schepping doordringt. (Aïvanhov)

 

For millions of years, mankind lived just like the animals. Then something happened which unleashed the power of our imagination. We learned to talk and we learned to listen. Speech has allowed the communication of ideas, enabling human beings to work together to build the impossible. Mankind's greatest achievements have come about by talking, and its greatest failures by not talking. It doesn't have to be like this. Our greatest hopes could become reality in the future. With the technology at our disposal, the possibilities are unbounded. All we need to do is make sure we keep talking. (Stephen Hawking)

 
HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME

Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.


It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)
 

Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)  
 

Intelligence is the ability to adapt to change. (Stephen Hawking)

EEN OPTIMISTISCHE NATIONALE FEESTDAG IN WATERLOO
Op 21 juli waren alle Optimisten welkom in Waterloo. Hartelijk dank aan onze vrienden Christian du Jardin en Pascale Debliquy voor hun zeer vriendelijk onthaal.
 


It surprises me how disinterested we are today about things like physics, space, the universe and philosophy of our existence, our purpose, our final destination. Its a crazy world out there. Be curious. (Stephen Hawking)


LIDGELDOPROEP 2017
Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld reeds hebben vereffend.
Het lidgeld voor 2017 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)


The victim should have the right to end his life, if he wants. But I think it would be a great mistake. However bad life may seem, there is always something you can do, and succeed at. While there's life, there is hope.(Stephen Hawking)
 
I have noticed that even those who assert that everything is predestined and that we can change nothing about it still look both ways before they cross the street. (Stephen Hawking)


AGENDA
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE JULI
(Klik op het beeld)


Op vrijdag 1 september 2017, golftornooi ten gunste van Mercy Ships
(Klik op het beeld)

We are in danger of destroying ourselves by our greed and stupidity. We cannot remain looking inwards at ourselves on a small and increasingly polluted and overcrowded planet. (Stephen Hawking)
 
People won't have time for you if you are always angry or complaining. (Stephen Hawking)


POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)Lovers and madmen have such seething brains, such shaping fantasies that apprehend more than cool reason ever comprehends. (William Shakespeare)
 

 

VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID
Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)


As we shall see, the concept of time has no meaning before the beginning of the universe. This was first pointed out by St. Augustine. When asked: "What did God do before he created the universe?" Augustine didn't reply: "He was preparing Hell for people who asked such questions. (Stephen Hawking)
 
We now know that our galaxy is only one of some hundred thousand million that can be seen using modern telescopes, each galaxy itself containing some hundred thousand million stars. (Stephen Hawking) 


(klik op het beeld)


Si une no es tan arrogante como para pensar que tiene que ganar siempre, y valora a su rival come debe, aceptará que ganar y perder no cambia la vida. (Rafa Nadal)
 

HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


 

Science is not only a disciple of reason but, also, one of romance and passion. (Stephen Hawking)
 
In an infinite universe, every point can be regarded as the center, because every point has an infinite number of stars on each side of it. (Stephen Hawking)


DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(Klik op het beeld)

Can God make a stone so heavy that he can’t lift it? (Stephen Hawking)
 
When you're faced with the possibility of an early death, it makes you realize that life is worth living and there are a lots of things you want to do. (Stephen Hawking)


IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)    
 
Ispirano profondamente, in tutte le culture, l’autocomprensione dell’uomo. (Luigi Lombardi Vallauri)

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be) 

So next time someone complains that you have made a mistake, tell him that may be a good thing. Because without imperfection, neither you nor I would exist… The universe doesn't allow perfection. (Stephen Hawking)

(Klik op het beeld) Past newsletters
 
A essência das coisas não está na filosofia, nem na política, nem em qualquer função intelectual. Está na reciprocidade do inconsciente que não encadeia só o que é humano, mas até o que é apenas vegetal ou inerte. (Agustina Bessa-Luís)

 
DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
DE VOLLEDIGE FRANSTALIGE AGENDA

Keeping an active mind has been vital to my survival, as has been maintaining a sense of humor. (Stephen Hawking)

BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)


We are all now connected by the Internet, like neurons in a giant brain. (Stephen Hawking)

DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht
 
Aequam memento servare mentem. (Quintus Horatius Flaccus)

Namens de raad van bestuur, wens ik u de mooiste van alle zomers toe.

Met vriendelijke groeten.

 Luc Simonet
  Voorzitter


Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)


http://luxembourg.optimistan.org/
http://ch.optimistan.org/
www.ligadelosoptimistas.es
www.norway.optimistan.org
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.Optimistenbund.de
http://www.optimistenbond.nl
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenbond.be

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

 
 

 


 
Like 20170728 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2017 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.