vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique


Geen spier moeten we zo vaak trainen als de lachspier. Niet sis gezonder dan dat. (Werner van den Bosch)


DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER 
Voor een land dat wapens produceert, is er natuurlijk niets voordeliger dan het exporteren van deze wapens. En zo komt men ertoe steeds dodelijker tuig te verkopen aan volkeren die door hun voortdurende strijd dreigen om de vrede en de veiligheid van de hele planeet in gevaar te brengen. Sommigen kunnen maar net lezen en schrijven, maar dat maakt niet uit, we leveren hen toch de meest geavanceerde wapens en we sturen deskundigen om hen te laten zien hoe ze die moeten bedienen. Aan de ene kant is er veel geld mee verdiend, maar aan de andere kant zullen die voordelen zeer duur betaald worden. Wat een uitgaven om de conflicten te beëindigen die overal ter wereld uitbarsten!
We moeten de economie dus ook opvatten als de wetenschap van het vooruitzien. Een goede econoom stelt zich niet tevreden met oplossingen die op dit moment misschien voordelig zijn, maar wat daarna?... En op de dag dat men zich realiseert dat men een gevaarlijk pad heeft gevolgd, is het heel moeilijk om op z’n stappen terug te keren.
(Aïvanhov)
 

Douter, ce n'est pas s'installer dans l'incertitude. C'est nourrir, l'une après l'autre, deux certitudes contradictoires. (Robert Merle)


LIDGELDOPROEP 2019

Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld voor 2019 reeds hebben vereffend.

Het lidgeld voor 2019 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Het lidgeld dat vanaf 1 december wordt vereffend geldt tot eind 2019
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)

Everything will be okay in the end. If it’s not okay, it’s not the end. (John Lennon)

You may say I’m a dreamer, but I’m not the only one. I hope someday you’ll join us, and the world will be as one. (John Lennon)

I believe in everything until it’s disproved. So I believe in fairies, the myths, dragons. It all exists, even if it’s in your mind. Who’s to say that dreams and nightmares aren’t as real as the here and now? (John Lennon)


Produce your own dream. It’s quite possible to do anything, but not if you put it on the leaders and the parking meters. (John Lennon)


DE BERGTOP...
Een bergtop is niet alleen een punt dat uitsteekt boven de andere. Elke bergtop, welke dan ook, is een levend centrum van zuivere energieën. Zo'n top bestaat ook in elke mens: zijn geest. Het is daarom dat hij, wanneer hij bidt om hulp te krijgen, eerst deze innerlijke bergtop moet trachten te bereiken. Zodra hij die bereikt heeft, raakt hij het knooppunt van krachten waarvan alles afhangt.
Je zal zeggen dat de afstand die jou van deze top in je geest scheidt, immens is, onoverbrugbaar zelfs. Natuurlijk, maar dankzij de gedachte heb je een manier om je met die top te verbinden. De gedachte is als een touw dat je werpt naar dat punt, daar boven in de hoogte, dat je wil bereiken. Zelfs als die top nog steeds heel ver weg is, ben er je op z’n minst aan vastgemaakt met een touw en loop je niet het risico om neer te storten. (Aïvanhov)

Love is a promise, love is a souvenir, once given never forgotten, never let it disappear. (John Lennon)

You’re just left with yourself all the time, whatever you do anyway. You’ve got to get down to your own God in your own temple. It’s all down to you, mate. (John Lennon)

Get out there and get peace, think peace, and live peace and breathe peace, and you’ll get it as soon as you like. (John Lennon)

There’s nothing you can know that isn’t known. (John Lennon)


OPTIMISME EN SPIRITUALITEIT...

De kwestie van het optimisme en het pessimisme gaat veel verder dan algemeen wordt gedacht. Alleen wie het spirituele welzijn nastreeft, kan echt optimistisch zijn, terwijl degene die zich concentreert op materiële welvaart, ook al is hij aanvankelijk hoopvol gestemd, op een dag gedwongen zal worden zijn illusies te laten varen.
Optimisme en pessimisme vertegenwoordigen twee filosofieën over het leven. De pessimist kijkt niet verder dan zijn neus lang is, terwijl de optimist zijn ziel opent voor de enorme uitgestrektheid van de hemel... Op weg ... zal hij uiteraard het kwaad in al zijn vormen tegenkomen, zal hij lijden, twijfelen aan de anderen en aan zichzelf, ontmoedigd raken. Maar zelfs in de ergste momenten zal hij niet ten onder gaan, want in zijn hart, in zijn ziel blijft ... de belofte van alle rijkdommen, van alle overwinningen.


Du brauchst nur zu lieben und alles ist Freude. (Kurt Tucholsky)
 

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME

Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

Time you enjoy wasting, was not wasted. (John Lennon)

There are two basic motivating forces: fear and love. When we are afraid, we pull back from life. When we are in love, we open to all that life has to offer with passion, excitement, and acceptance. (John Lennon)

If everyone demanded peace instead of another television set, then there’d be peace. (John Lennon)


My role in society, or any artist’s or poet’s role, is to try and express what we all feel. Not to tell people how to feel. Not as a preacher, not as a leader, but as a reflection of us all. (John Lennon)

Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert) 


We live in a world where we have to hide to make love, while violence is practiced in broad daylight. (John Lennon)

When I was 5 years old, my mother always told me that happiness was the key to life. When I went to school, they asked me what I wanted to be when I grew up. I wrote down ‘happy’. They told me I didn’t understand the assignment, and I told them they didn’t understand life. (John Lennon)

Reality leaves a lot to the imagination. (John Lennon)
Turn off your mind, relax, and float downstream. (John Lennon)

If someone thinks that peace and love are just a cliche that must have been left behind in the 60s, that’s a problem. Peace and love are eternal. (John Lennon)

AGENDA

KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE 
(Klik op het beeld) 


It matters not who you love, where you love, why you love, when you love or how you love, it matters only that you love. (John Lennon)

We’ve got this gift of love, but love is like a precious plant. You can’t just accept it and leave it in the cupboard or just think it’s going to get on by itself. You’ve got to keep watering it. You’ve got to really look after it and nurture it. (John Lennon)

I believe that what people call God is something in all of us. I believe that what Jesus and Mohammed and Buddha and all the rest said was right. It’s just that the translations have gone wrong. (John Lennon)

Everything is as important as everything else. (John Lennon)
 
ACADEMIE VOOR LEVENSKUNST
(Klik op het beeld)


When you do something beautiful and nobody noticed, do not be sad. For the sun, every morning is a beautiful spectacle and yet most of the audience still sleeps. (John Lennon)

Peace is not something you wish for. It’s something you make, something you do, something you are, and something you give away. (John Lennon)

I am a violent man who has learned not to be violent and regrets his violence. (John Lennon)


What we’ve got to do is keep hope alive. Because without it we’ll sink. (John Lennon)


SPES FORUM
(Klik op het beeld)

 
Declare it. Just the same way we declare war. That is how we will have peace… we just need to declare it. (John Lennon)

Art is only a way of expressing pain. (John Lennon)

I’m not going to change the way I look or the way I feel to conform to anything. I’ve always been a freak. So I’ve been a freak all my life and I have to live with that, you know. I’m one of those people. (John Lennon)

POSITIVITEIT 
(Klik op het beeld)
 


If everyone could just be happy with themselves and the choices people around them make, the world would instantly be a better place! (John Lennon)

We need to learn to love ourselves first, in all our glory and our imperfections. If we cannot love ourselves, we cannot fully open to our ability to love others or our potential to create. Evolution and all hopes for a better world rest in the fearlessness and open-hearted vision of people who embrace life. (John Lennon)

Count your age by friends, not years. Count your life by smiles, not tears. (John Lennon)

 
POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)


(klik op het beeld)


A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality. (John Lennon)

Being honest may not get you a lot of friends but it’ll always get you the right ones. (John Lennon)

Everybody loves you when you’re six foot in the ground. (John Lennon)

 
VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)

 
You don’t need anybody to tell you who you are or what you are. You are what you are! (John Lennon)

I can’t wake you up. You can wake you up. I can’t cure you. You can cure you. (John Lennon)

Trying to please everybody is impossible, if you did that, you’d end up in the middle with nobody liking you. You’ve just got to make the decision about what you think is your best, and do it. (John Lennon)
 

SLAVENHANDEL IN LIBIË... DAT IS NU!

The world is a dangerous place to live, not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it. (Albert Einstein)
Deze arme mensen worden voor geld gemarteld en voor 400 usd als slaven verkocht!

(Klik op het beeld) 

Happiness is just how you feel when you don’t feel miserable. (John Lennon)

There’s nowhere you can be that isn’t where you’re meant to be…(John Lennon)

A mistake is only an error, it becomes a mistake when you fail to correct it. (John Lennon)

(klik op het beeld)


The way get started is to quit talking and begin doing. (Walt Disney)
 

HET KOOR VAN OPTIMISTAN

Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Tot eind december, is het zaterdag morgen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


Het leven, zei Sofia Gubaidulina, verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat ik geen grotere taak ken dan hem, dankzij de muziek, te helpen zijn spirituele eenheid weder op te bouwen

DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(klik op het beeld)


Que cada hombre construya su propia catedral. ¿Para qué vivir de obras de arte ajenas y antiguas? (Jorge Luis Borges)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)    
 
Indien u zeker wilt zijn dat u deze mails zult ontvangen liever dan ze in uw spams te zien, voeg het adres 'info@optimistenbond.be' toe aan uw adressenlijst.
 

 
Non rinnegare mai a te stesso ciò per cui hai combattuto. La sconfitta non rende ingiusta une causa. (Alberto Moravia)OPTIMISTAN

(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)
 
Um povo que lê nunca será um povo escravo. (António Lobo Antunes)


(Klik op het beeld) Past newsletters DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)
 

(Klik op het beeld)


I don’t believe in killing whatever the reason! (John Lennon)

Surrealism had a great effect on me because then I realized that the imagery in my mind wasn’t insanity. Surrealism to me is reality. (John Lennon)

Nobody controls me. I’m uncontrollable. The only one who controls me is me, and that’s just barely possible. (John Lennon)

 

DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht 

Nihil morosius hominum judiciis. (Desiderius Erasmus)

Met vriendelijke groeten.

                              Luc Simonet
                              Voorzitter

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Konfuzius)
 

www.ligadelosoptimistas.es
www.norway.optimistan.org
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.Optimistenbund.de
http://www.optimistenbond.nl
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenbond.be

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

 
 

 


 
Like 20180105 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2019 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.