vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

 

Wie heeft de moed en het geloof zal nooit verloren gaan in de ellende. (Anne Frank)

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN HOGER BEWUSTZIJN
Toen zei een vrouw: Spreek tot ons over vreugde en smart.
En hij antwoordde:
Je vreugde is onthulde smart.
En de bron waaruit je lach ontspringt, werd vaak gevuld met je tranen.
Hoe kan het anders zijn?
Hoe dieper de smart in je wezen kerft, hoe meer vreugde je kunt bevatten.
Is niet de beker die je wijn bevat dezelfde beker die in de oven van de pottenbakker werd gebakken?
En is niet de luit die je geest kalmeert hetzelfde hout dat door mensen werd uitgehold?
Wanneer je blij bent, schouw dan diep in je hart, en je zult zien dat enkel wat je smart gegeven heeft, ook vreugde brengt.
Wanneer je verdrietig bent, blik dan opnieuw in je hart en je zult zien dat je weent om wat je vreugde schonk.
Sommigen zeggen: 'Vreugde is groter dan smart,' en anderen: 'Neen, de smart is groter.'
Maar ik zeg je: ze zijn onafscheidelijk.
Zij komen tezamen, en wanneer de een met je aanzit aan je tafel, moet je bedenken dat de ander slaapt in je bed.
Voorwaar, als een weegschaal hang je tussen je smart en je vreugde.
Alleen wanneer je ledig bent, sta je stil en bent in evenwicht.
Wanneer de schatbewaarder je opneemt om zijn goud en zilver te wegen, moet je vreugde of smart rijzen of dalen. (Khalil Gibran)
 

La plus grande imposture est d'ériger le pessimisme en lucidité et la tristesse en profondeur... L'optimiste n'est pas un utopiste. Il sait ce qui ne va pas mais a décidé de faire vivre ce qui va. (Hesna Caillau)


HET VERSTAND IS BEPERKT...
Hoeveel mensen beelden zich in dat ze zullen slagen door uitsluitend te vertrouwen op de berekeningen van hun verstand! Welnee, het verstand is beperkt. Het beschikt niet over het ware begrip van de dingen, en degenen die daarop rekenen om al hun problemen op te lossen, lopen het gevaar ernstige fouten te begaan. Hun intriges, die alleen worden ingegeven door eigenbelang, zelfzucht, het verlangen om anderen te domineren, houdt geen rekening met de plannen van de kosmische Intelligentie. Zo brengen ze zonder het te weten de duistere lagen van de psychische atmosfeer in beweging, die schrikwekkende krachten oproepen, en die krachten vallen vervolgens tegen hen uit.
De kosmische Intelligentie heeft het menselijk wezen zo gemaakt, dat het slechts kan gedijen door de wetten te eerbiedigen van een hogere wereld vanwaar het licht en kracht ontvangt. En die wetten van de hogere wereld kunnen niet worden bevat met het verstand, maar met de ziel en de geest. (Aïvanhov)

 

Wenn wir Freude am leben haben, kommen die Glücksmomente von selber. (Ernst Ferstl)


HET KOOR VAN OPTIMISTAN

Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)

Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)

 

IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN (Klik)
GRAAG ONTVANG IK (OF EEN KENNIS) GRATIS DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN DE OPTIMISTENBOND (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBARE GIFT (Klik)GRAAG BEKIJK IK ALLE NIEUWSBRIEVEN (Klik)

Respect yourself enough to walk away from anything that no longer serves you, grows you or makes you happy. (Robert Tew)
 

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)
                                                  

Cada niño es un artista. El problema es cómo seguir siendo artista una avez que se crece. (Pablo Picasso)

 

OPTIMISTAN
(Klik op de beelden)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)
   

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)


BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

CITATEN
Op aanvraag (info@optimistenbond.be) ontvangt u elke dag een citaat. 


Don’t believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)


L’abitudine rende la vita inerte e le giornate piovose anche se sono soleggiate. (Marcello Di Gianni)
 
LIDGELD
Dit bericht richt zich niet tot de leden die hun lidgeld voor 2015 reeds vereffend hebben, noch tot de leden die een eenmalig lidgeld hebben betaald.
Het lidgeld voor 2015 bijft ongewijzigd: 
          Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
          Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
          Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
          Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (hier deze leden)
          Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (hier deze leden)
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening BE80 3101 7554 0077 van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel of via Paypal (klik)
- Luidens onze traditie, willen wij niemand om geldredenen uitsluiten. Wie lid wil worden of blijven maar het lidgeld niet aankan mag betalen wat hij/zij kan. Er zal geen enkele verantwoording worden gevraagd.
- Het lidgeld is inclusief 21% btw. Op aanvraag ontvangt U een factuur.
- Iedereen werkt gratis voor onze vereniging en de jaarrekeningen worden steeds aan de commissaris, lid van het Instituut der bedrijfsrevisoren, voorgelegd.
Voor de leden die een bijkomende steun willen bieden, hebben we in de schoot van de Koning Boudewijn Stichting het Fonds der Vrienden van de Optimistenbondopgericht. Dit fonds mag aan gunstige fiscale voorwaarden schenkingen en legaten ontvangen.
Geldschenkingen dienen te gebeuren aan de
Koning Boudewijn Stichting
IBAN: BE10 0000 0000 0404
BIC: BPOTBEB1
met volgende absoluut noodzakelijke gestructureerde mededeling: 012/1160/00016 (Zonder deze mededeling zal het bedrag onmogelijk aan onze vereniging kunnen worden aangewend) 
Inlichtingen: info@Optimistenbond.be
 

DE PERS
Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht

Vivere memento.

Met vriendelijke groeten.

 Luc Simonet
  Voorzitter

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens


Wij gaan zeker niet doen wat onze partners reeds heel goed doen.

Si vous souhaitez recevoir cette lettre hebdomadaire en français, envoyez-nous un mail à info@liguedesoptimistes.be


 

 


 
Like 20150515 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2015 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.