vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

Wacht niet op het leven. Het leven wacht op jou. (Emilie Depuydt) 
 
DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER 

Wat u ook overkomt, laat u niet verontrusten noch ontmoedigen, maar handel zo dat uw geest geleidelijk weer meester wordt over de situatie. Zo zult u uw ware vrijheid gaan ontdekken, want enkel de geest is werkelijk vrij, hij is boven de gebeurtenissen verheven. Als u aan de geest in uzelf zijn plaats teruggeeft, dan is er iets in u dat zegt dat die hindernissen of tegenslagen u niet uw evenwicht, uw vrede en uw liefde kunnen ontnemen. Integendeel. Aangezien de lichtende ervaringen die u eerder heeft opgedaan, u hebben geleerd op welke waarden u kunt rekenen, moet u zich aan die ervaringen vasthouden en niet twijfelen aan het mooie en grote dat u heeft beleefd. Draag het als een reispenning op de moeilijke weg die u moet gaan. En als de storm voorbij is, zult u beseffen dat datgene wat u had kunnen ontmoedigen, u juist sterker heeft gemaakt. (Aïvanhov)
 

La guerre, un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui se connaissent mais ne se massacrent pas. (Paul Valéry)


VERMOEIDHEID...

Het gevoel van vermoeidheid is zeker een objectieve realiteit, maar ze is ook erg afhankelijk van de innerlijke toestand. Aan iemand die mij eens vroeg hoe je onvermoeibaar kunt worden, heb ik geantwoord: ‘ik wil je het geheim wel openbaren, maar zul je het weten te gebruiken?’ Dit geheim is liefde op te vatten voor alles wat je doet, want juist de liefde wekt en onderhoudt de vermogens in de mens.’ Werk uren met liefde en je zult geen vermoeidheid voelen, maar werk nauwelijks enkele minuten als je je ontevreden of opstandig voelt; er zal iets in je blokkeren en je zult je snel uitgeput voelen.
Telkens als je iets moet ondernemen of een plicht vervullen, span je in om dit met liefde te doen of doe het anders niet! Wat je zonder liefde doet, zal je doen verslijten en wees dus niet verbaasd als je vervolgens geen enkele veerkracht meer hebt. Zonder liefde werken is alsof je vergif inneemt. Je zult zeggen dat er taken zijn waar je een hekel aan hebt, die je vervelen (als je eraan denkt ben je al moe!), maar dat het onmogelijk voor je is eraan te ontsnappen. Probeer op zo’n moment tenminste één reden te vinden om ze met liefde te verrichten en dit werk zal draaglijker lijken. Je zult vaststellen dat je minder vermoeid bent: de liefde zal zegevieren over je vermoeidheid. (Aïvanhov)

Let others lead small lives, but not you. Let others argue over small things, but not you. Let others cry over small hurts, but not you. Let others leave their future in someone else’s hands, but not you. (John Rohn)

The few who do are the envy of the many who only watch. (John Rohn)
 

You are the average of the five people you spend the most time with. (John Rohn)

LIDGELDOPROEP 2019

Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld voor 2019 reeds hebben vereffend.

Het lidgeld voor 2018 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Het lidgeld dat vanaf 1 november wordt vereffend geldt tot eind 2019
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)Die Zeit überdauert das Dasein. Das Bewusstsein, macht die Gegenwart so wertvoll. (Otmar Heusch)OPTIMISME EN SPIRITUALITEIT...

De kwestie van het optimisme en het pessimisme gaat veel verder dan algemeen wordt gedacht. Alleen wie het spirituele welzijn nastreeft, kan echt optimistisch zijn, terwijl degene die zich concentreert op materiële welvaart, ook al is hij aanvankelijk hoopvol gestemd, op een dag gedwongen zal worden zijn illusies te laten varen.
Optimisme en pessimisme vertegenwoordigen twee filosofieën over het leven. De pessimist kijkt niet verder dan zijn neus lang is, terwijl de optimist zijn ziel opent voor de enorme uitgestrektheid van de hemel... Op weg ... zal hij uiteraard het kwaad in al zijn vormen tegenkomen, zal hij lijden, twijfelen aan de anderen en aan zichzelf, ontmoedigd raken. Maar zelfs in de ergste momenten zal hij niet ten onder gaan, want in zijn hart, in zijn ziel blijft ... de belofte van alle rijkdommen, van alle overwinningen.
 

People who enjoy meetings should not be in charge of anything. (Thomas Sowell)
 

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME

Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

The major value in life is not what you get. The major value in life is what you become. (John Rohn)

Giving is better than receiving because giving starts the receiving process. (John Rohn)


Don’t join an easy crowd, you won’t grow. Go where the expectations and the demands to perform are high. (John Rohn)

Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)

Motivation alone is not enough. If you have an idiot and you motivate him, now you have a motivated idiot. (John Rohn)

If you are not willing to risk the unusual, you will have to settle for the ordinary. (John Rohn)

A good objective of leadership is to help those who are doing poorly to do well and to help those who are doing well to do even better. (John Rohn)
 
AGENDA
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE 
(Klik op het beeld) 

 
Success is not to be pursued. It is to be attracted by the person you become. (John Rohn)

Success is neither magical nor mysterious. Success is the natural consequence of consistently applying the basic fundamentals. (John Rohn)

For things to change, you have to change. (John Rohn)
 
ACADEMIE VOOR LEVENSKUNST
(Klik op het beeld)


Success is nothing more than a few simple disciplines, practiced every day. (John Rohn)

Success is doing ordinary things extraordinarily well. (John Rohn)


Learning is the beginning of wealth. Learning is the beginning of health. Learning is the beginning of spirituality. Searching and learning is where the miracle process all begins. (John Rohn)


SPES FORUM
(Klik op het beeld)

Work harder on yourself than you do on your job. (John Rohn)

You don’t get paid for the hour. You get paid for the value you bring to the hour. (John Rohn)

You must take personal responsibility. You cannot change the circumstances, the seasons, or the wind, but you can change yourself. That is something you have charge of. (John Rohn)
 
POSITIVITEIT 
(Klik op het beeld)
 
 
Don’t wish life was easier, wish you were better. Don’t wish for less problems, wish for more skills. Don’t wish for less challenge, wish for more wisdom. (John Rohn)

Money is usually attracted, not pursued. (John Rohn)

You cannot change your destination overnight, but you can change your direction overnight. (John Rohn)
 
POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)


(klik op het beeld)If you really want to do something, you’ll find a way. If you don’t, you’ll find an excuse. (John Rohn)

Without a sense of urgency, desire loses its value. (John Rohn)

If you don’t like how things are, change it! You’re not a tree. (John Rohn)

 
VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)

The more you know the less you need to say. (John Rohn)

Character isn’t something you were born with and can’t change, like your fingerprints. It’s something you weren’t born with and must take responsibility for forming. (John Rohn)

It is the set of the sails, not the direction of the wind that determines which way we will go. (John Rohn)
 

SLAVENHANDEL IN LIBIË... DAT IS NU!
(Klik op het beeld) 

The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it. (Albert Einstein)
Deze arme mensen worden voor geld gemarteld en voor 400 usd als slaven verkocht!

 
Discipline is the bridge between goals and accomplishment. (John Rohn)


We must all suffer one of two things: the pain of discipline or the pain of regret or disappointment. (John Rohn)

Days are expensive. When you spend a day you have one less day to spend. So make sure you spend each one wisely. (John Rohn)

(klik op het beeld)


Si lo imaginas, es real. (Pablo Picasso)
 

HET KOOR VAN OPTIMISTAN

Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Tot eind december, is het zaterdag morgen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


Het leven, zei Sofia Gubaidulina, verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat ik geen grotere taak ken dan hem, dankzij de muziek, te helpen zijn spirituele eenheid weder op te bouwen

DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(klik op het beeld)


E’ per virtù dell’amore che tutto è prodotto, e l’amore è in tutto: si manifesta come forza e vita nelle cose viventi, e ciò da cui le cose viventi traggono forza e vita ed è il vigore stesso delle cose viventi. (Giordano Bruno)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)    
 
Indien u zeker wilt zijn dat u deze mails zult ontvangen liever dan ze in uw spams te zien, voeg het adres 'info@optimistenbond.be' toe aan uw adressenlijst.

 
Em vão procuramos a verdadeira felicidade fora de nós, se não possuímos a sua fonte dentro de nós. (Marquês de Maricá)


OPTIMISTAN

(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)
 

Give whatever you are doing and whoever you are with the gift of your attention. (John Rohn)

Take time to gather up the past so that you will be able to draw from your experience and invest them in the future. (John Rohn)


(Klik op het beeld) Past newsletters DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
DE VOLLEDIGE FRANSTALIGE AGENDA 

Orde komt tot stand door stilte, niet door denken. (Jiddu Krishnamurti)
 
BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)
 

(Klik op het beeld)


Learn how to be happy with what you have while you pursue all that you want. (John Rohn)

Happiness is not something you postpone for the future. It is something you design for the present. (John Rohn)
 

DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht 

Segui il tuo corso. E lascia dir le genti. (Dante Aleghieri)

Met vriendelijke groeten.


                              Luc Simonet
                              Voorzitter

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Konfuzius)
 

www.ligadelosoptimistas.es
www.norway.optimistan.org
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.Optimistenbund.de
http://www.optimistenbond.nl
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenbond.be

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

 
 

 


 
Like 20180105 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2018 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.