vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique
Er is een wonder in elk leven en in ieder van ons. Het openbaart zich, zomaar, buiten je denken en weten om. (Toon Hermans)

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN

Wanneer je de toppen van de hoge bergen beschouwt, voel je spontaan dat een berg, zeker op het fysieke, maar ook op het spirituele vlak, een verbinding tussen hemel en aarde voorstelt. Een grote wijsheid zag erop toe, hoe zij gevormd werden en besliste over hun plaats, die nooit toevallig is. Aan iedere berg is een bepaalde functie toegekend, daarom verschillen zij alle qua vorm, volume en hoogte. Hun toppen verheffen zich als antennes, bestemd om te stralen of om golven van verschillende frequenties op te vangen en zodoende schept iedere bergtop bepaalde gunstige voorwaarden voor de activiteiten van lichaam en geest. En wij allen dienen de berg te beklimmen om in verbinding met de Hemel te komen. Ik spreek hier uiteraard niet over een fysieke berg, maar over de spirituele berg. En het is heel belangrijk om te begrijpen wat de berg voorstelt in ons innerlijk leven. (Aïvanhov)
 
La modeste et douce bienveillance est une vertu qui donne plus d’amis que la richesse et plus de crédit que le pouvoir. (Comtesse de Ségur)

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld. 

Grote gedachten komen uit het hart. (Vauvenargues)

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)
 
Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)

Het toppunt van bekwaamheid is te heersen zonder geweld. (Vauvenargues)
 
Slachtoffers maken is een teken van geringe bekwaamheid. (Vauvenargues)

Het is goed om door karakter flink en door overweging buigzaam te zijn. (Vauvenargues)


LIDGELDOPROEP 2017
Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld reeds hebben vereffend.
Het lidgeld voor 2017 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)


Wanhoop is de grootste onzer dwalingen. (Vauvenargues)
 
Wanhoop verergert niet alleen onze ellende, maar ook onze zwakheid. (Vauvenargues)


Rede en gevoel geven elkander raad en vullen elkander om beurten aan. Wie slechts één van beide raadpleegt en het andere verwaarloost, berooft zich roekeloos van een deel der hulp die ons is gegeven om ons te leiden. (Vauvenargues)

AGENDA
Op donderdagen 23 februari en 9-maart van 19u30 tot 21u zal de Optimistenbond zich aansluiten bij de Filosofische Avonden door Michael Vlerick, Sint-Denijslaan 407, 9000 Gent

Op toegankelijke en interactieve wijze werpt filosoof Michael Vlerick een kritische en frisse blik op belangrijke maatschappelijke thema’s. 3 van elkaar losstaande maar mogelijk te combineren reeksen van elk 5 lezingen worden u aangeboden in een gezellig huiselijk kader. Hapjes en drank worden voorzien. 

Reeks 1: Een reis naar het heden
Om ons denken, onze maatschappij en onze waarden te begrijpen moeten we terug naar hun oorsprong. In deze reeks neem ik u graag mee door de ruim 2500 jarige geschiedenis van het Westers denken dat onze wereld heeft vormgegeven.
De lezingen gaan door op: 2 februari  (voorbij) - 9 februari - 16 februari - 23 februari
9-maart
 
Reeks 2: Kijken door een kritische bril
De mens is voorspelbaar irrationeel, wordt al eens beweerd. Deze reeks leidt u door de duistere gangen van het menselijk denkapparaat en toont aan de hand van onderhoudende vraagstukken aan waar ons redeneervermogen uit de bocht gaat, waarom dit zo is én hoe we ons daartegen kunnen wapenen.
De lezingen gaan door op: 16 maart - 23 maart - 30 maart - 6 april - 20 april 
 
Reeks 3: Menselijke natuur en samenleving
Acute maatschappelijke problemen zoals immigratie, klimaatverandering en terrorisme stellen ons voor grote uitdagingen. Wat als de oorzaak van deze problemen en de sleutel tot mogelijke oplossingen in onze evolutionaire geschiedenis besloten ligt? In deze reeks werpen we een radicaal nieuwe blik op de grote uitdagingen van morgen.
De lezingen gaan door op: 18 mei - 1 juni - 8 juni - 15 juni - 22 juni
Inschrijven en info op: michaelvlerick@gmail.com of 0495 828 310
Prijs: 125 EUR per reeks - 300 EUR voor 3 reeksen

Op zaterdag 15 april 2017 van 9 to 17u zal de Optimistenbond zich aansluiten bij de Academie voor Levenskunst voor de 11de editie van de Dag van het Geluk over het thema van volwassen zijn met Prof. Alexander Roose, Prof. Antoon Vandevelde, Catherine Ongenae en Dr Gerbert Bakx. Meeer info: 0474.58.75.49 of www.academievoorlevenskunst.be


Op woensdag 3 mei 2017 zal de Optimistenbond zich aansluiten bij de Difference Day. Inlichtingen en inschrijving:
(Klik op het beeld)Wie geboren is om te gehoorzamen, zou gehoorzamen tot op de troon. (Vauvenargues)
 
Wie grote dingen aandurft, stelt onvermijdelijk zijn goede naam in de waagschaal. (Vauvenargues)


Wij hebben niet genoeg eigenliefde om de minachting van anderen te minachten. (Vauvenargues)

POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)
Wer keinen Sinn im Leben sieht, ist nicht nur unglücklich, sondern kaum lebensfähig. (Albert Einstein)

 

VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID
Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)

Onze daden zijn noch zo goed noch zo slecht als onze bedoeleingen. (Vauvenargues)
 
Men oordeelt niet zo verschillend over andere mensen als over zichzelf. (Vauvenargues)
 


Eenzaamheid is voor de geest wat diëet is voor het lichaam. (Vauvenargues)

(klik op het beeld)

 
Democracy cannot succeed unless those who express their choice are prepared to choose wisely. The real safeguard of democracy, therefore, is education. (Franklin D. Roosevelt)

HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)

Wie alles kan verdragen kan alles wagen. (Vauvenargues)
 
Men moet op sommige beledigingen geen acht slaan om zijn eer niet te benadelen. (Vauvenargues)

 
Niemand heeft genoeg geest om nooit vervelend te zijn. (Vauvenargues)


IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)  

La música compone los ánimos descompuestos y alivia los trabajos que nacen del espíritu. (Miguel de Cervantes)

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be) 

Even natuurlijk als het is dat men veel gelooft zonder bewijs, even natuurlijk is het dat men andere dingen betwijfelt ondanks de bewijzen. (Vauvenargues)
 
Er zijn mensen die gelukkig zijn zonder het te weten. (Vauvenargues) 


(Klik op het beeld) Past newsletters

Preferisco essere serena. Perché è lo stato d'animo in cui ti accorgi di tutto quello che vivi: adrenalina, ansia, intimità, piacere, dolore. La felicità dura poco e stordisce. Io voglio vivermi tutto fino in fondo. (Serena Autieri) 

DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
 

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

BROCHURE EN PLAKKERTJES 

Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)
 

(Klik op het beeld)


Muita coisa que ontem parecia importante ou significativa amanhã virará pó no filtro da memória... (Caio Fernado Abreu)

DE TOP BEREIKEN...

Wanneer je je ergens in de maatschappij bevindt, zonder enige bekendheid noch betekenis, kan je je niet mengen in staatszaken. Om tussenbeide te kunnen komen, moet je proberen om de top te bereiken, daar waar de koning of de president zetelt, en zijn minister worden. Op dat ogenblik, ja, dan heb je macht omdat je de top hebt bereikt, je kan ook zeggen het middelpunt. Zolang je beneden blijft, aan de buitenkant, luistert niemand naar je en geraak je niet ver.Deze wet geldt ook op het spirituele vlak. Zolang je er niet in slaagt om in jezelf het hoogste punt, het centrum, dat wil zeggen je geest te bereiken, heb je weliswaar een zekere bewegingsvrijheid, maar in feite hangt niets belangrijks van jou af. Wanneer je er echter in slaagt om in contact te komen met je geest, word je de meester en ben je vrij om te handelen. Verlies je tijd dus niet langer daar beneden, in de marge, met bijkomstigheden waar je maar beperkte mogelijkheden hebt. Werk eraan om de geest in jezelf te bereiken zonder je druk te maken over de tijd die het vraagt om zover te komen. (Aivanhov) 

De dingen die men het beste weet zijn die welke men niet van anderen geleerd heeft. (Vauvenargues)
 
De vrucht van de arbeid is het zoetste van alle genoegens. (Vauvenargues)
 


DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht
 
Qui multum habet, plus cupit. (Lucius Annaeus Seneca)


Met vriendelijke groeten.

 Luc Simonet
  Voorzitter

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

 
 

 


 
Like 20170217 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2017 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.