vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

Winnaars zijn verliezers die niet opgeven. (Bond Zonder Naam)
 

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN. 

Zodra je geconfronteerd wordt met een moeilijke situatie, is de beste manier om ze aan te pakken, de juiste innerlijke houding te vinden. Bijvoorbeeld, wanneer je een tegenslag hebt, waarom reageren alsof je alles hebt verloren, alsof de wereld in mekaar stort? Maak integendeel een lijstje van alles wat je nog wel hebt: familie, vrienden, je gezondheid, al je psychische en spirituele vermogens... en dank de hemel voor die rijkdom.
In plaats van je altijd te concentreren op wat je ontbreekt of wat je hebt verloren, en eronder te lijden, leer om je te verheugen over alles wat je al hebt of wat je nog kan verkrijgen. Dat het je een ogenblik pijn doet om gekwetst of teleurgesteld te worden, of om te mislukken, wel ja, dat is normaal. Maar het is niet goed te praten als je blijft kniezen over je verdriet en alle andere redenen vergeet om gelukkig en dankbaar te zijn. Blijf niet bij de pakken zitten, in godsnaam! Anders zal er een dag komen dat je je niet meer kan ontdoen van die neiging tot ontmoediging, en op dat moment zal je echt vermorzeld worden.
(Aïvanhov)
 

Optimisme is het leven gezien door een zonnestraal. (Carmen Sylva)

 
De zon ziet de wereld steeds vol warmte en licht. Word eerst zon en aanschouw dan de wereld. (Carmen Sylva)
 

CARMEN SYLVA
(Klik op het beeld) 


  
Een ontevreden gemoed ondervindt slechts onaangenaamheden, terwijl een blijmoedige geest altijd reden tot vreugde vindt. (Carmen Sylva)
 
De domheid dringt zich naar voren, om gezien te worden. Het verstand gaat achteraan staan, om te zien. (Carmen Sylva)
 

LIDGELDOPROEP 2018

Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld voor 2018 reeds hebben vereffend.

Het lidgeld voor 2018 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)


Ne nous lassons pas de le répéter, songer avant tout aux foules déshéritées et douloureuses, les soulager, les aérer, les éclairer, les aimer, leur élargir magnifiquement l’horizon, leur prodiguer sous toutes ses formes l’éducation, leur offrir l’exemple du labeur, jamais l’exemple de l’oisiveté, amoindrir le poids du fardeau individuel en accroissant la notion du but universel, limiter la pauvreté sans limiter la richesse… (Victor Hugo)

DE WETENSCHAPPELIJKE WAARHEID

Voor een groot aantal mensen, vooral voor intellectuelen, is de enige waarheid de wetenschappelijke waarheid. In feite is de waarheid van het leven belangrijker dan de wetenschappelijke waarheid. En de waarheid van het leven is, al wat bestaat te leren plaatsen in het kosmisch stelsel, om te zien hoe alles in harmonie trilt en deelneemt aan het leven van het Al. Het is niet genoeg om alle elementen van de natuur met precisie te observeren en te bestuderen; we moeten verder gaan: we moeten de verbanden zien die tussen hen bestaan, om te begrijpen hoe iets wat ze niet afzonderlijk bezitten, van de een naar de ander stroomt: het leven.
De ware kennis ligt in het leven. Scheid je de elementen, dan is het leven er niet meer. Te weten dat een mineraal of een plant zo’n eigenschap, geur, smaak, of kleur heeft, is niet van essentieel belang, want zodra je ze isoleert, snijd je ze af van het leven. Verbind ze met alle andere elementen van de hemel en de aarde, dan openbaart zich het leven en bezit je de ware kennis. (Aïvanhov)


Wer nicht neugierig ist, erfährt nichts. (Goethe)OPTIMISME EN SPIRITUALITEIT...

De kwestie van het optimisme en het pessimisme gaat veel verder dan algemeen wordt gedacht. Alleen wie het spirituele welzijn nastreeft, kan echt optimistisch zijn, terwijl degene die zich concentreert op materiële welvaart, ook al is hij aanvankelijk hoopvol gestemd, op een dag gedwongen zal worden zijn illusies te laten varen.
Optimisme en pessimisme vertegenwoordigen twee filosofieën over het leven. De pessimist kijkt niet verder dan zijn neus lang is, terwijl de optimist zijn ziel opent voor de enorme uitgestrektheid van de hemel... Op weg ... zal hij uiteraard het kwaad in al zijn vormen tegenkomen, zal hij lijden, twijfelen aan de anderen en aan zichzelf, ontmoedigd raken. Maar zelfs in de ergste momenten zal hij niet ten onder gaan, want in zijn hart, in zijn ziel blijft ... de belofte van alle rijkdommen, van alle overwinningen.
 
 

The difficult I'll do right now. The impossible will take a little while. (Billie Holiday)

(Klik op het beeld) 


Voor andere mensen kan men een held schijnen, voor zichzelf nooit. (Carmen Sylva)

 
De vriendschap vermindert wanneer er teveel geluk heerst aan de ene en teveel tegenspoed aan de andere zijde. (Carmen Sylva)

 

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME

Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)

Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert) 
 

Creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño; esto el amor, quien la probó lo sabe. (Lope de Vega)

 
AGENDA
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE 
(Klik op het beeld) 

 
Gelukkig degene die de moed bezit, te zijn en te doen, niet wat de openbare mening, maar wat zijn geweten hem voorschrijft. (Carmen Sylva)
 
Het is niet voldoende de mensen waar te nemen; men moet ze ook in zijn hart voelen. (Carmen Sylva)

ACADEMIE VOOR LEVENSKUNST
(Klik op het beeld)


 
Vleiers beginnen altijd met te zeggen, dat zij niet kunnen vleien. (Carmen Sylva)
 
Men kan het leven nooit moe zijn; men is slechts zichzelve moe. (Carmen Sylva)

(Klik op het beeld)
 
Het ongeluk kan trots maken, het lijden maakt nederig. (Carmen Sylva)
 
Het geduld is niet passief. Integendeel, het is actie, het is geconcentreerde kracht. (Carmen Sylva) 
 
POSITIVITEIT 
(Klik op het beeld)
 
Als Gutenberg de kranten had kunnen voorzien, zou hij zijn uitvinding voor zich hebben gehouden. (Carmen Sylva)
 
POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)


(klik op het beeld)


Hij, die zijn weldaden vergeet, kent de ondankbaarheid niet. (Carmen Sylva)
 

De ervaring is een oude vrouw die men eert zonder zich af te vragen of haar verleden misschien dubieus geweest is. (Carmen Sylva)


VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)

 

Tegenspraak geeft leven aan de conversatie, ziedaar waarom hofkringen zo vervelend zijn. (Carmen Sylva)
 

SLAVENHANDEL IN LIBIË... DAT IS NU!
(Klik op het beeld) 

The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it. (Albert Einstein)
Deze arme mensen worden voor geld gemarteld en voor 400 usd als slaven verkocht!


Vele mensen plegen afbrekende kritiek, alleen om niet onwetend te schijnen. Zij weten niet dat een zacht oordeel het teken is der hoogste ontwikkeling en geestesbeschaving. (Carmen Sylva)

(klik op het beeld)


Il tempo scorre lentamente con una velocità impressionante. (Pino Caruso)
 

HET KOOR VAN OPTIMISTAN

Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


Het leven, zei Sofia Gubaidulina, verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat ik geen grotere taak ken dan hem, dankzij de muziek, te helpen zijn spirituele eenheid weder op te bouwen

DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(klik op het beeld)


Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. (Paulo Freire)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)    
 
Indien u zeker wilt zijn dat u deze mails zult ontvangen liever dan ze in uw spams te zien, voeg het adres 'info@optimistenbond.be' toe aan uw adressenlijst.


De malo, bonum.

 

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)

Er zijn ouders die zich wreken op hun kinderen over de slechte opvoeding die zij hun gegeven hebben. (Carmen Sylva) 

(Klik op het beeld) Past newsletters 


DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
De zon ziet de wereld steeds vol warmte en licht. Word eerst zon en aanschouw dan de wereld. (Carmen Sylva)
 
BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)

 
Een grote droefheid verleent iemand een koninklijke waardigheid: het valt iemand vaak zwaar van dit voetstuk af te dalen. (Carmen Sylva)
 
DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht 

Non est ad astra mollis e terris via.
 

Met vriendelijke groeten.


                              Luc Simonet
                              Voorzitter

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Konfuzius)

www.ligadelosoptimistas.es
www.norway.optimistan.org
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.Optimistenbund.de
http://www.optimistenbond.nl
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenbond.be

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

 
 

 


 
Like 20180105 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2018 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.