vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

De natuur schept gelukkige gedachten. Wijzelf zijn nietig en tijdelijk. (Emile Snellen van Vollenhoven)

DE GEEST VAN OPTIMISTAN

Hoeveel mannen en vrouwen vinden in de samenleving hun plaats niet! Zij voelen zich genegeerd, geminacht en vooral nutteloos, een van de ergste gevoelens die er bestaan. Waaraan moeten ze dan hun energie besteden? Aangezien men hun de mogelijkheid niet geeft iets op te bouwen, blijft hun niets anders over dan af te breken. Dat komt niet omdat ze van nature bijzonder slecht zijn, maar als je het gevoel hebt ten onrechte te worden genegeerd, is het plegen van gewelddaden de enige manier die overblijft om de aandacht te trekken. Wel, natuurlijk trek je dan de aandacht, maar wat schiet je daar werkelijk mee op?
Gevoelig zijn voor de blik, voor de mening van zijn omgeving is op zich niet verwerpelijk. Bedenk echter wel dat het oordeel dat je over jezelf hebt, of je gevoel van eigenwaarde, nooit van die blik, die mening mag afhangen, maar wel van het bewustzijn dat je arbeid verricht in de beslotenheid van je hart voor het welzijn van de hele wereld. Dus, zelfs als de samenleving jou niet nodig lijkt te hebben, wees niet bedroefd: je zult altijd een plek vinden om iets nuttigs, goeds en moois te doen. Of men dat erkent of niet, dat werk zal voor jou een bron van vreugde zijn.

(Aïvanhov)


Wat de ijdelheid van andere mensen onverdraaglijk voor ons maakt is dat zij de onze kwetst. (François de la Rochefoucauld)

Wat edelmoedigheid schijnt, is vaak niets anders dan vermomde eerzucht die kleine belangen minacht om grotere na te streven. (François de la Rochefoucauld)


WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND

Lid worden van de Optimistenbond houdt in dat u akkoord gaat met de waarden van het optimisme en met de gedachtengang van onze vereniging. U krijgt dan een insigne van Optimistan, samen met de brochure en plakkertjes met de logo van de vereniging. Om lid te worden, klik hier of of het beeld hieronder.

 

Bij het ouder worden wordt men zowel gekker als wijzer. (François de la Rochefoucauld)

HUMANISM AND LEADERSHIP, IS IT REALLY POSSIBLE?

Door Prof. Emmanuel Toniutti (klik op het beeld)


Kleine geesten veroordelen gewoonlijk al wat hen te boven gaat. (François de la Rochefoucauld)DE WETTEN EN DE LIEFDE...

Als je jezelf weet te observeren, zul je vaststellen dat het grootste deel van je gevoelsleven bestaat uit subtiele uitwisselingen en dat juist deze uitwisselingen je voeden. Als je ‘s ochtends van huis gaat, ontmoet je mannen en vrouwen met wie je bevriend bent, voor wie je sympathie of bewondering voelt: je groet hen, zij groeten jou terug en je bent gelukkig. Deze uitwisselingen gebeuren door de tussenkomst van je hart, je verstand, je ziel en je geest.
Je zult zeggen dat je niet zo vaak de gelegenheid hebt om daadwerkelijk mannen en vrouwen te ontmoeten die je tot deze gevoelens van vriendschap of bewondering inspireren…Wat maakt het uit? Je kunt hen op de radio horen of op televisie zien. En er zijn ook boeken die je leest, er is muziek die je beluistert, kunstwerken die je bekijkt en die je in verrukking brengen. Zijn dat geen uitwisselingen die je met schepselen hebt? Door hun werk geven de kunstenaars ons iets, en wij geven door onze bewondering, door onze liefde, iets aan hen terug. Natuurlijk, velen zijn overleden, maar hun ziel en hun geest, die deze kunstwerken hebben voortgebracht, zijn onsterfelijk en wij zetten de communicatie met hen voort.
(Aïvanhov)

On peut être un héros sans ravager la terre. (Nicolas Boileau)
 
AGENDA
De Optimistenbond sluit zich aan bij het mooi programma van de Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.
(klik op het beeld voor inlichtingen en inschrijving)


Alvorens iets sterk te begeren, moet men zich afvragen wat het geluk is van degeen, die het bezit. (François de la Rochefoucauld)
 

ONZE GROOTSTE ANGST... 
Inaugural speech written by Marianne Williamson and pronounces by President Nelson Mandela in 1994
Onze grootste angst is niet dat we onvolmaakt zijn.
Onze grootste angst is dat we mateloos krachtig zijn.
Het is ons licht, niet onze schaduw, dat ons het meest beangstigt.
Wij vragen ons af: “Wie ben ik om briljant te zijn, prachtig, talentvol, fantastisch?”
Maar wie ben jij om dat niet te zijn?
Je bent een kind van God.
Je onbelangrijk voordoen bewijst de wereld geen dienst.
Er is niets verlichts aan je klein te maken opdat andere mensen zich bij jou niet op hun gemak zouden voelen.
Wij zijn allemaal bedoeld om te stralen als kinderen.
Wij zijn geboren om de glorie van God die in ons is te openbaren.
Die is niet alleen in sommige van ons; die is in iedereen!
En als wij ons licht laten stralen, geven we onbewust andere mensen toestemming hetzelfde te doen.
Als wij bevrijdt zijn van onze eigen angst, bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf anderen.

Our deepest fear is not that we are inadequate.
Our deepest fear is that we are powerfull beyond measure.
It is our light not our darkness that most frightens us.
We must ask ourselves who am i to be brilliant, gorgeous, talented and fabuleus?
Actually, who are you not to be?
You are a child of God.
Your playing small doesn't serve the world.
There is nothing enlightened about shrinking so that other people will not feel insecure around you.
We are born to make manifest the glory of God that is within us.
It is not in just some of us; it's in everyone.
And as we let our own light shine, we unconsciously give people permission to do the same.
As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others.


Men kan slimmer zijn dan een ander, maar niet slimmer dan alle anderen. (François de la Rochefoucauld)

Men spreekt gewoonlijk meer kwaad uit ijdelheid dan uit boosaardigheid. (François de la Rochefoucauld)

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.
 

Wij hebben allen genoeg kracht om het leed van anderen te dragen. (François de la Rochefoucauld)

Geveinsde eenvoud is een verfijnde vorm van bedrog. (François de la Rochefoucauld)


Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)
 

It is no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk.
(klik op het beeld)


Im Schwierigen liegen die freundlichen Kräfte, die Hände, die an uns arbeiten. (Rainer Maria Rilke)
 
HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)

Wij beschouwen slechts hen als mensen met gezond verstand, die onze mening zijn toegedaan. (François de la Rochefoucauld)

Twisten zouden niet lang duren als het ongelijk slechts aan één zijde was. (François de la Rochefoucauld)

 

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)

Onze deugden zijn meestal niets anders dan vermomde gebreken. (François de la Rochefoucauld)

Als onze haat te krachtig is, zet zij ons beneden hen die wij haten. (François de la Rochefoucauld)


(Klik op het beeld) Past newsletters 

Siempre es simpático el que triunfa. (Pio Baroja)

DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
 

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

(Klik op het beeld)Soltanto coloro che sapranno dare valore al sapere, considerandolo un rimedio contro i mali del mondo, potranno, un giorno, diventare uomini migliori. (Rosita Matera)

BROCHURE EN PLAKKERTJES 

Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)

 

A civilização é a razão da igualdade. (Camilo Castelo Branco) 


DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht

Adhibenda est in jocando moderatio. (Marcus Tullius Cicero)

Met vriendelijke groeten.

 Luc Simonet
  Voorzitter

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

 

 
 

 


 
Like 20160513 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2016 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.