vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique
Als je de talenten hebt om een appel te worden, word dan die mooie appel. Probeer niet wanhopig een peer te zijn. (Danielle Krebels)

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN
Wil je gelukkig zijn? Leer dan die zo waardevolle eigenschap, die de aandacht is, te ontwikkelen. Aandacht houdt de liefde in stand, zij houdt het leven in stand. Schenk niet alleen aandacht aan de mensen, maar ook aan de bomen, aan de bloemen die je tegenkomt op je weg, aan de dauwdruppels, de vlinders, de insecten en de vogels…Deze raad kun je ook toepassen op je innerlijk leven. Want ook in jou zijn er vlinders die van bloem naar bloem fladderen en vogels die fluiten in de bomen. Wanneer je ’s morgens je raam opent, voel je je soms bewoond door onzichtbare aanwezigheden, gelijk aan degenen die de sprookjes bevolken, en het lijkt alsof dauwdruppels glinsteren op de bloemen en de bladeren van je ziel. Schenk aandacht aan deze gewaarwording, laat haar niet vervliegen zonder te proberen haar tenminste voor een oogwenk vast te houden, want zij is het die poëzie zal brengen in je dag. (Aïvanhov)

Les avares sont des fous qui se coupent les mains pour ne pas partager le fardeau du devoir. (George Sand)

SLAVENHANDEL IN LIBIË... DAT IS NU!
(Klik op het beeld) 

The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it. (Albert Einstein)
Deze arme mensen worden voor geld gemarteld en voor 400 usd als slaven verkocht!

Submission does not mean being weak or passive. It leads to neither fatalism nor capitulation. Just the opposite. True power resides in submission a power that comes from within. Those who submit to the divine essence of life will live in unperturbed tranquillity and peace even when the whole wide world goes through turbulence after. (Elif Shafak)

OPTIMISME EN SPIRITUALITEIT...
De kwestie van het optimisme en het pessimisme gaat veel verder dan algemeen wordt gedacht. Alleen wie het spirituele welzijn nastreeft, kan echt optimistisch zijn, terwijl degene die zich concentreert op materiële welvaart, ook al is hij aanvankelijk hoopvol gestemd, op een dag gedwongen zal worden zijn illusies te laten varen.
Optimisme en pessimisme vertegenwoordigen twee filosofieën over het leven. De pessimist kijkt niet verder dan zijn neus lang is, terwijl de optimist zijn ziel opent voor de enorme uitgestrektheid van de hemel... Op weg ... zal hij uiteraard het kwaad in al zijn vormen tegenkomen, zal hij lijden, twijfelen aan de anderen en aan zichzelf, ontmoedigd raken. Maar zelfs in de ergste momenten zal hij niet ten onder gaan, want in zijn hart, in zijn ziel blijft ... de belofte van alle rijkdommen, van alle overwinningen.
 

Quit worrying about hell or dreaming about heaven, as they are both present inside this very moment. Every time we fall in love, we ascend to heaven. Every time we hate, envy, or fight someone, we tumble straight into the fires of hell. (Elif Shafak)

Try not to resist the changes that come your way. Instead let life live through you. And do not worry that your life is turning upside down. How do you know that the side you are used to is better than the one to come. (Elif Shafak)

HOE MODERNE SLAVERNIJ BESTRIJDEN
(Klik op het beeld) Kevin Bales


Finally I understood that whenever people heard something unusual, they called it a dream. (Elif Shafak)

The past lives within the present, and our ancestors breathe through our children. (Elif Shafak)


ZICH MOREEL GEDRAGEN

Een wezen zal zich slechts waarachtig moreel gedragen, als in hem de gevoeligheid voor alles wat collectief, universeel en kosmisch is, wakker wordt. Dat vermogen stelt hem niet alleen in staat zich in het hart en de ziel van anderen te verplaatsen, maar als hij hen mogelijk doet lijden, zelf de pijn te voelen die hij hen aandoet en te proberen deze goed te maken.
Op een dag zullen de mensen beseffen, dat zij alles wat ze anderen aandoen, zowel goed als kwaad, ook zichzelf aandoen. Ogenschijnlijk is elk wezen geïsoleerd, gescheiden van de anderen, maar in werkelijkheid leeft op het spiritueel vlak iets van hem in alle wezens, in heel het universum. Als dat universele bewustzijn in jou is ontwaakt, voel je als je anderen benadeelt, dat dit ook jou schaadt. En dat geldt ook als je hun je hulp en liefde biedt. Dat is nu de grondslag van de moraal: wanneer de
mens het kwade en het goede dat hij anderen bereidt, zelf begint te voelen.
(Aïvanhov)

La chose la plus importante que vous devriez savoir sur moi, c’est que tout ce que vous ont dit les autres n’est pas nécessairement vrai. (Karl Lagerfeld)

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)
 
Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)  
 
The real challenge is to love the good and the bad together, not because you need to take the rough with the smooth but because you need to go beyond such descriptions and accept love in its entirety. (Elif Shafak)

Whatever happens in your life, no matter how troubling things might seem, do not enter the neighborhood of despair. (Elif Shafak)
 
LIDGELDOPROEP 2018
Het lidgeld voor 201 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)

  
Ich habe immer die Idee geliebt, nicht das zu sein, was Leute von mir verwarten… Ignoriert die Kritiker. Nur Mittelmäßigkeit ist sicher vor Spott. Trau dich, anders zu sein ! (Dita von Teese)

 

AGENDA
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE 
(Klik op het beeld) 


Loneliness and solitude are two different things. When you are lonely, it is easy to delude yourself into believing that you are on the right path. Solitude is better for us, as it means being alone without feeling lonely. (Elif Shafak)

ACADEMIE VOOR LEVENSKUNST
(Klik op het beeld)


The words that come out of our mouths do not vanish but are perpetually stored in infinite space, and they will come back to us in due time. (Elif Shafak)

SPES FORUM 
(Klik op het beeld)


Don’t ever take words at face value. When you step into the zone of love, language as we know it becomes obsolete. That which cannot be put into words can only be grasped through silence. (Elif Shafak)

TENTOONSTELLING OCEANIA
(Klik op het beeld)

 
Do not go with the flow. Be the flow. (Elif Shafak)


POSITIVITEIT 
(Klik op het beeld)


Your destiny is the level where you will play your tune. You might not change your instrument but how well you play is entirely in your hands. (Elif Shafak) 

POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)


(klik op het beeld)

 

 

You can purify your body through fasting and abstinence, but only love will purify your heart. (Elif Shafak)
 
VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)


You think you cannot live anymore. You think that the light of your soul has been put out and that you will stay in the dark forever. But when you are engulfed by such solid darkness, when you have both eyes closed to the world, a third eye opens in your heart. And only then do you come to realize that eyesight conflicts with inner knowledge. No eye sees so clear and sharp as the eye of love. After grief comes another season, another valley, another you. And the lover who is nowhere to be found, you start to see everywhere. (Elif Shafak)

(klik op het beeld)


May you live every day of your life. (Jonathan Swift)
 

HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


Het leven, zei Sofia Gubaidulina, verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat ik geen grotere taak ken dan hem, dankzij de muziek, te helpen zijn spirituele eenheid weder op te bouwen

DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(klik op het beeld)

Nuestras discordias tienen su origen en las dos más copiosas fuentes de calamidad pública: la ignorancia y la debilidad. (Simón Bolívar)

IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)    
 
Indien u zeker wilt zijn dat u deze mails zult ontvangen liever dan ze in uw spams te zien, voeg het adres 'info@optimistenbond.be' toe aan uw adressenlijst.


La noia, per me, e propriamente une specie di insufficienza o inadeguatezza o scarsità della realtà. (Alberto Moravia)


OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)  

In resistance lies the key to life. (Elif Shafak)

(Klik op het beeld) Past newsletters

Acredite: normalmente as pessoas mais divertidas e engraçadas são as que mais sofrem e as que tem mais problemas. (Aleksandra Zulpo)

DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
DE VOLLEDIGE FRANSTALIGE AGENDA 
 
It never took her long to darken any conversation, as from birth she was inclined to see misery in each and every story, and to fabricate some when there was none. (Elif Shafak)

 
Words give me openings to break through the darkness in my heart. (Elif Shafak)

BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)

 
What we need is sincere self-examination. Not being on the watch for the fault of others. (Elif Shafak)
 
DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht 

Nec ut emat melius, nec ut vendat, quidquam simulabit aut dissimulabit vir bonus.

Met vriendelijke groeten.


                              Luc Simonet
                               Voorzitter

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

www.ligadelosoptimistas.es
www.norway.optimistan.org
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.Optimistenbund.de
http://www.optimistenbond.nl
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenbond.be

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

 
 

 


 
Like 20171117 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2017 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.