vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

Opvoeding is een kwestie van liefde, geduld en wijsheid. En de laatste twee groeien waar de eerste heerst. (Jan Ligthart)

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN
Onder het voorwendsel dat men de zin voor de werkelijkheid moet behouden, hebben de mensen de neiging om te vluchten voor de wereld van de schoonheid, van de poëtische verbeelding. En deze neiging vindt zelfs ingang bij de kunstenaars: schilders, dichters, cineasten en dramaturgen leggen zich erop toe om in hun werken de meest alledaagse werkelijkheid voor te stellen, en niet alleen alledaags, maar soms zelfs grof en weerzinwekkend. Alsof wij deze aspecten van de werkelijkheid nog niet voldoende zouden kennen! Waarom moet men ze dan nog eens kopiëren, reproduceren en uitstallen in de kunstwerken?
Voor hun evenwicht en ontplooiing is het oneindig verkieselijker dat de mensen toegang krijgen tot de wereld van de harmonie, van de poëzie, van het wonderbaarlijke, en dat zij moeite doen om daar zo vaak mogelijk en zo lang mogelijk te leven. Je zult zeggen dat deze wereld een illusie is, omdat hij irreëel is. Welnee, integendeel, het is juist de wereld die men irreëel noemt, die het meest reëel is. Want daar voelt men zich eindelijk leven in de zuiverheid, in het licht. De ware werkelijkheid bevindt zich boven , in de uitgestrekt gebieden van de ziel en van de geest. (
Aïvanhov)
 
More than cleverness, we need kindness and gentleness. (Charlie Chaplin) 


DE DICTATEUR
(Klik op de foto)


We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. (Charlie Chaplin)

Imagination means nothing without doing.
(Charlie Chaplin)

 

DEUGDEN EN ONDEUGDEN...

Iedereen zal je vertellen dat kwaliteiten te verkiezen zijn boven fouten, en deugden boven ondeugden. De waarheid is echter, dat kwaliteiten en deugden op zich geen absolute waarden zijn. Veel mensen hebben grote kwaliteiten, maar wat doen ze ermee? Niets. Terwijl anderen ernstige gebreken hebben, maar zij zijn zich ervan bewust en willen zich verbeteren. Door elke dag aan zichzelf te werken, zijn ze uiteindelijk in staat grote dingen te realiseren. Als zij deze gebreken niet hadden, zouden ze misschien niets hebben gedaan. Het is gemakkelijk vast te stellen; dankzij het werken aan hun fouten, zagen we mensen topprestaties leveren, terwijl anderen, die tevreden waren met hun kwaliteiten, de boel de boel lieten.
Welnu, weet dat de Hemel geen stuiver geeft voor onze kwaliteiten of gebreken. Het enige wat voor hem telt, is wat we trachten te bereiken met wat we zijn, is het werk dat we doen aan onszelf, om zowel onze fouten als onze kwaliteiten in dienst te stellen van een hoog ideaal.
(Aïvanhov)


Failure is unimportant. It takes courage to make a fool of yourself. (Charlie Chaplin)
 
Life is a beautiful magnificent thing, even to a jellyfish. (Charlie Chaplin)


HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld. 

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)
 
Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)

You'll never find a rainbow if you're looking down. (Charlie Chaplin)

I always like walking in the rain, so no one can see me crying. (Charlie Chaplin)


WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND

Lid worden van de Optimistenbond houdt in dat u akkoord gaat met de waarden van het optimisme en met de gedachtengang van onze vereniging. U krijgt dan een insigne van Optimistan, samen met de brochure en plakkertjes met de logo van de vereniging. Om lid te worden, klik hier of of het beeld hieronder.


What do you want a meaning for? Life is a desire, not a meaning. (Charlie Chaplin)

(klik op het beeld)


To truly laugh, you must be able to take your pain, and play with it. (Charlie Chaplin)

Life is a tragedy when seen in close-up, but a comedy in long-shot. (Charlie Chaplin)

 

AGENDA
Op donderdag 20 oktober 2016 om 20u in de Bozar zaal Henri Leboeuf, zal de Optimistenbond zich bij de Yehudi Menuhin Stichting aansluiten voor een concert "Violen voor de vrede - culturen in klanken"
(Voor inlichtingen klik op de foto)

 

Le monde est à tout le monde. (Michel Plante)


 

VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID
Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)

 
Wo ein Begeisterter steht, ist der Gipfel der Welt. (Joseph von Eichendorff )

 

HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


The saddest thing I can imagine is to get used to luxury. (Charlie Chaplin)

But my laugh must never bet he reason for somebody’s pain. (Charlie Chaplin)


IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik) 
 
Haters never win. I just think that's true about life, because negative energy always costs in the end. (Tom Hiddleston)


OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)

Nothing is permanent in this wicked world, not even our troubles. (Charlie Chaplin)

Simplicity is not a simple thing. (Charlie Chaplin)

(Klik op het beeld) Past newsletters

É sempre melhor ser optimista do que ser pessimista. Até que tudo dê errado, o optimista sofreu menos. (Armando Nogueira)

DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
 

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

(Klik op het beeld)Troppa gente si occupa dei sensi unici e dei sensi vietati, senza mai mettersi in cammino. (Fabrizio Caramagna)

BROCHURE EN PLAKKERTJES 

Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)


Nós somos o que fazemos. O que não se faz não existe. Portanto, só existimos nos dias em que fazemos. Nos dias em que não fazemos apenas duramos. (António Vieira)


DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht

Nestire quaedam magna pars sapientiae est. (Hugo Grotius)

Met vriendelijke groeten.

 Luc Simonet
  Voorzitter

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

 
 

 


 
Like 20161007 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2016 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.