vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique
Wie dom is moet slim zijn. (Dolf Verspoor)

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN
Door de school voor de kinderen verplicht te maken, heeft men zeker veel gedaan voor de evolutie van de mensen. Maar het oefenen van de intellectuele vermogens is volstrekt ontoereikend indien dit niet vergezeld gaat van de ontwikkeling van morele kwaliteiten. En de morele kwaliteiten ontwikkelen zich slechts wanneer men op broederlijk wijze, in gemeenschap, leert leven. Jammer genoeg zeggen de woorden gemeenschap en broederschap niet zoveel voor de mensen, want zij voelen dat ze zullen worden verplicht inspanningen te leveren, om meer open te zijn, geduldiger, maar ook scherpzinniger en intelligenter, wat heel wat moeilijker is dan zich via boeken te onderwijzen.
Langzaamaan zullen de mensen verplicht worden om de heilzame rol van een universele familie te begrijpen en zullen zij dit ook wensen. Al sinds enkele jaren begint dit idee bij sommige politieke leiders aan te slaan, want zij ontdekken dat enkel een universele broederschap de mensheid van de afgrond, waar ze bezig is zich in te storten, kan redden. (Aïvanhov)

 
L'imagination va toujours plus loin que la réalité. (Louis-Philippe de Ségur)

VIRTUELE REALITEIT
(Klik op het beeld)


Live with passion! (Tony Robbins)

IEDEREEN HEEFT ZIJN EIGEN ZORGEN...

Als je altijd verwacht dat men aan je denkt, je begrijpt, je helpt, van je houdt, zul je nooit gelukkig zijn, want iedereen heeft zijn eigen zorgen, zijn eigen problemen. Iemand zal misschien het ene moment bij je zijn, maar het volgend moment is hij elders bezig en ben jij op jezelf aangewezen. Daarom zeg ik je: reken niet al te veel op de anderen, want hun aandacht, hun vriendschap en hun liefde zijn te onzekere dingen. Het ene moment zul je je begrepen voelen, gesteund, maar wat zal het volgend moment gebeuren?
Verwacht niets van de anderen, vooral hun liefde niet. Ze kan komen, natuurlijk, ze kan zelfs onophoudelijk komen; als ze komt, zal ze welkom zijn en dank je de Hemel, maar verwacht haar niet. Wil je gelukkig zijn? Verwacht dan niet bemind te worden, maar bemin zelf, dag en nacht, en je zult onafgebroken gelukkig zijn. Misschien zal op een dag de grote liefde je overrompelen… Ja, waarom niet? Dat kan gebeuren, maar verwacht haar niet.
(Aïvanhov)
 

A real decision is measured by the fact that you've taken a new action. If there's no action, you haven't truly decided. (Tony Robbins)

To effectively communicate, we must realize that we are all different in the way we perceive the world and use this understanding as a guide to our communication with others. (Tony Robbins)


HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)
 
Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)

The only limit to your impact is your imagination and commitment. (Tony Robbins)
 
We are the only beings on the planet who lead such rich internal lives that it's not the events that matter most to us, but rather, it's how we interpret those events that will determine how we think about ourselves and how we will act in the future. (Tony Robbins)


We can change our lives. We can do, have, and be exactly what we wish. (Tony Robbins)

LIDGELDOPROEP 2017
Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld reeds hebben vereffend.
Het lidgeld voor 2017 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)


Passion is the genesis of genius. (Tony Robbins)

If you do what you've always done, you'll get what you've always gotten. (Tony Robbins)

AGENDA
Op donderdag 16 maart van 19u30 tot 21u zal de Optimistenbond zich aansluiten bij de Filosofische Avonden door Michael Vlerick, Sint-Denijslaan 407, 9000 Gent

Op toegankelijke en interactieve wijze werpt filosoof Michael Vlerick een kritische en frisse blik op belangrijke maatschappelijke thema’s. 3 van elkaar losstaande maar mogelijk te combineren reeksen van elk 5 lezingen worden u aangeboden in een gezellig huiselijk kader. Hapjes en drank worden voorzien. 

Reeks 1: Een reis naar het heden (voorbij)
 
Reeks 2: Kijken door een kritische bril
De mens is voorspelbaar irrationeel, wordt al eens beweerd. Deze reeks leidt u door de duistere gangen van het menselijk denkapparaat en toont aan de hand van onderhoudende vraagstukken aan waar ons redeneervermogen uit de bocht gaat, waarom dit zo is én hoe we ons daartegen kunnen wapenen.
De lezingen gaan door op: 16 maart - 23 maart - 30 maart - 6 april - 20 april 
 
Reeks 3: Menselijke natuur en samenleving
Acute maatschappelijke problemen zoals immigratie, klimaatverandering en terrorisme stellen ons voor grote uitdagingen. Wat als de oorzaak van deze problemen en de sleutel tot mogelijke oplossingen in onze evolutionaire geschiedenis besloten ligt? In deze reeks werpen we een radicaal nieuwe blik op de grote uitdagingen van morgen.
De lezingen gaan door op: 18 mei - 1 juni - 8 juni - 15 juni - 22 juni
Inschrijven en info op: michaelvlerick@gmail.com of 0495 828 310
Prijs: 125 EUR per reeks - 300 EUR voor 3 reeksen

Op zaterdag 15 april 2017 van 9 to 17u zal de Optimistenbond zich aansluiten bij de Academie voor Levenskunst voor de 11de editie van de Dag van het Geluk over het thema van volwassen zijn met Prof. Alexander Roose, Prof. Antoon Vandevelde, Catherine Ongenae en Dr Gerbert Bakx. Meeer info: 0474.58.75.49 of www.academievoorlevenskunst.be


Op woensdag 3 mei 2017 zal de Optimistenbond zich aansluiten bij de Difference Day. Inlichtingen en inschrijving:
(Klik op het beeld)The secret of success is learning how to use pain and pleasure instead of having pain and pleasure use you. If you do that, you're in control of your life. If you don't, life controls you. (Tony Robbins)

Successful people ask better questions, and as a result, they get better answers. (Tony Robbins)


Success is doing what you want to do, when you want, where you want, with whom you want, as much as you want. (Tony Robbins)

The only people without problems are those in cemeteries. (Tony Robbins)


POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)
Wer nichts waget, der darf nichts hoffen. (Friedrich Schiller)

 

VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID
Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)


You see, in life, lots of people know what to do, but few people actually do what they know. Knowing is not enough! You must take action. (Tony Robbins)

Only those who have learned the power of sincere and selfless contribution experience life's deepest joy: true fulfillment. (Tony Robbins)

In life you need either inspiration or desperation. (Tony Robbins)
If you don’t know where you’re going, any road’ll take you there. (George Harrison)
 

HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


The path to success is to take massive, determined action. (Tony Robbins)

Whatever happens, take responsibility. (Tony Robbins)

When you are grateful fear disappears and abundance appears. (Tony Robbins)

Your income right now is a result of your standards, it is not the industry, it is not the economy. (Tony Robbins)


DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(Klik op het beeld)


I've come to believe that all my past failure and frustration were actually laying the foundation for the understandings that have created the new level of living I now enjoy. (Tony Robbins)

It is not what we get. But who we become, what we contribute... that gives meaning to our lives. (Tony Robbins)


IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)  
 
El agradecimiento es la parte principal de un hombre de bien. (Francisco de Quevedo)

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be) 

The way we communicate with others and with ourselves ultimately determines the quality of our lives. (Tony Robbins)

Life is a gift, and it offers us the privilege, opportunity, and responsibility to give something back by becoming more. (Tony Robbins)


(Klik op het beeld) Past newsletters
 
Curiosamente, gli elettori non si sentono responsabili per i fallimenti del governo che hanno votato. (Alberto Moravia)


DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
 

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

BROCHURE EN PLAKKERTJES 

Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)
 

(Klik op het beeld)

 
Toda a polémica é uma encenação. (José Cardoso Pires)

DIPLOMAS BEZITTEN...

Overal zie je enkel mensen die bezig zijn te bekritiseren, te klagen, te vertellen dat zij ontmoedigd zijn, ongelukkig, om dit, om dat….om helemaal niets! In zo’n staat verkeer je als je niets hebt begrepen van de waarheden in het leven. ‘Hoezo?- zullen sommigen snedig antwoorden- hebben wij niets begrepen? Maar wij hebben diploma’s, wij hebben werken van filosofen en denkers gelezen!’ Akkoord, maar jullie houding laat zien dat jullie er niets van begrepen hebben.
Diploma’s bezitten, hele bibliotheken gelezen hebben is zeker een bewijs dat je geletterd, onderwezen bent, maar niet dat je hebt begrepen wat het leven inhoudt. Het bewijs is juist dat je blijk kunt geven van je begrip, en deze bewijzen zijn sereniteit, beheersing en verdraagzaamheid ten opzichte van anderen, het vermogen om problemen op te lossen. Als je deze bewijzen geeft, zelfs al heb je geen enkel diploma of heb je niets gelezen, ben je toch in het bezit van de wetenschap van het leven. Wel, is het nu duidelijk?
(Aivanhov) 

Leaders spend 5% of their time on the problem and 95% of their time on the solution. Get over it and crush it! (Tony Robbins)

Your past does not equal your future. (Tony Robbins)

There is no greatness without a passion to be great, whether it’s the aspiration of an athlete or an artist, a scientist, a parent, or a businessperson. (Tony Robbins)


Once you have mastered time, you will understand how true it is that most people overestimate what they can accomplish in a year – and underestimate what they can achieve in a decade. (Tony Robbins)


DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht
 
Parva leves capiunt animas.

Met vriendelijke groeten.

 Luc Simonet
  Voorzitter

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

 
 

 


 
Like 20170310 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2017 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.