vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

Alleen het kleine kostbare ogenblik telt, een ogenblik van vreugde, van wat schoonheid, van wat geluk. (Louis Paul Boon) 

 

BERICHT AAN DE BURGEMEESTERS

We moeten vaststellen dat de OCMW’s overstelpt worden met aanvragen van mensen die de eindjes niet meer aan mekaar kunnen knopen, dat de kinderen steeds minder merken hebben, meer en meer gestresseerd zijn en steeds ongezonder eten, dat mensen die op pensioengerechtigde leeftijd komen vaak niets meer om handen hebben en zich daardoor nutteloos voelen. De Optimistenbond suggereert dat de burgemeesters het initiatief zouden nemen, enerzijds, om in hun gemeente moestuinlessen te organizeren voor de gepensioneerden die dan aan de leerlingen van het lager onderwijs zouden gaan onderwijzen wat zijzelf geleerd hebben en, anderzijds, om de ongebruikte gemeentelijke gronden ter beschikking te stellen van alle 'moestuinleerlingen'.
Dit zou ontzettend veel voordelen hebben voor iedereen:
Voor kinderen : 
-          innerlijke veiligheid : een kind dat leert om een moestuintje aan te leggen en te onderhouden, leeft met de innerlijke veiligheid dat het nooit honger zal lijden;
-          trots : een kind dat kan tuinieren zal trots zijn dat het, weliswaar op een bescheiden manier, kan tegemoetkomen in het onderhoud van zijn of haar familie; 
-          verantwoordelijkheid : een kind dat zijn of haar moestuintje aanlegt en kan onderhouden weet dat het dagelijks zijn of haar tuintje moet verzorgen; 
-          ondernemingszin : een kind dat leert een moestuintje aan te leggen en te onderhouden, weet dat het iets belangrijks kan verwezenlijken met zijn of haar werk; 
-          visie : een kind dat leert een moestuintje aan te leggen en te onderhouden, leert dat het vanuit het niets iets kan creeëren en ontwikkelt een bepaalde visie; 
-          verankering : een kind dat leert een moestuintje aan te leggen en te onderhouden, wortelt zich vast in zijn of haar omgeving en bouwt een bijzondere band op met het universum; 
-          voeding : een kind dat leert een moestuintje aan te leggen en te onderhouden, leert om de tuin te bewerken én om gezonder te eten. Het zal zorg dragen voor de gezondheid van de natuur en van zichzelf;  
-          Liefde en dankbaarheid : door de unieke band die het kind door te tuinieren ontwikkeld heeft, zal het onbewust mediteren en zal het liefdevol en dankbaar worden jegens het universum; 
Voor de gepensioneerden : 
-          Zingeving : de gepensioneerde die leert om een moestuin aan te leggen en die kennis door te geven aan jongeren, zal zijn leven terug zinvol vinden;
-          Een jonge geest behouden 
Voor de gepensioneerden en kinderen : 
-          Kennisoverdracht
-          Uitwisseling van ervaringen
-          Overdracht van gevoelens
Het is de bedoeling dat elk kind dat het lager onderwijs verlaat een moestuin kan aanleggen en onderhouden. Welke burgemeester toont de weg?
(Zou u dit bericht naar de burgemeester en naar de schepenen van uw gemeente willen sturen?)

 

Ik begrijp niet waarom de mensen bang zijn voor nieuwe gedachten. Ik ben bang voor de oude gedachten. (Galileo Galilei)

 
WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND
Lid worden van de Optimistenbond houdt in dat u akkoord gaat met de waarden van het optimisme en met de gedachtengang van onze vereniging. U krijgt dan een insigne van Optimistan, samen met de brochure en plakkertjes met de logo van de vereniging. Om lid te worden, klik hier of of het beeld hieronder.
(klik op het beeld)


La beauté c’est quelque chose dans le regard qui exprime l’intelligence et l’intelligence c’est quelque chose dans le regard qui exprime la beauté. (Bernard Werber)

 

DE GEEST VAN OPTIMISTAN

Wat er ook is gebeurd, je moet innerlijk nooit capituleren. Daarin ligt jouw macht. Over de gebeurtenissen zelf heb je meestal geen enkele macht, omdat ze slechts schakels zijn in een lange keten. Als er een oorlog uitbreekt, hangt dat niet af van één persoon, zelfs niet van een samenleving, maar van een veelheid aan ideologische, politieke en economische factoren, die onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn. En er zijn nog tal van andere tegenslagen die zich kunnen voordoen en waar je machteloos tegenover staat. Maar wat er ook gebeurt, het leven biedt zoveel mogelijkheden... waar je voordeel uit kunt halen om van al die rijkdom te profiteren. In alle omstandigheden en in wat voor toestand je ook verkeert, je kunt altijd iets doen, al is het maar door tegen jezelf te zeggen dat er nog een les uit valt te leren. Leren is een manier om niet te capituleren. Om levend te blijven, moet je steeds leren. (Aïvanhov)

Je kan een mens niets leren. Je kan hem alleen helpen het zelf te ontdekken in zichzelf. (Galileo Galilei) 

EEN STANDBEELD BOUWEN VOOR JE VIJAND...

Het is een traditie om monumenten of standbeelden op te richten voor mannen en vrouwen die zeer goede dingen hebben gedaan voor een gemeenschap, een land of zelfs voor de hele mensheid. En met recht en reden. Toch vind ik dat degenen voor wie wij de mooiste monumenten, de mooiste standbeelden zouden moeten oprichten, onze vijanden zijn… Want zij zijn onze echte weldoeners! Dankzij hen zijn wij verplicht om waakzamer, verstandiger, geduldiger en meer meester over onszelf te worden. Om de moeilijkheden die zij ons berokkenen te verdragen, moeten wij op zoek gaan naar innerlijke gebieden van vrede en licht, die wij zonder hen nooit zouden hebben verkend. U vindt dat ik dit niet ernstig kan menen? Wel, probeer toch eens over dit idee na te denken: vaak sussen onze vrienden ons in slaap met hun blijken van affectie en hun complimenten, terwijl onze vijanden ons door elkaar schudden en ons stimuleren. Je zult zeggen: ‘Maar die mensen die ons vijandig gezind zijn, die vergiftigen ons l
 even!’ Vanzelfsprekend, maar als je het oprechte verlangen hebt vooruit te gaan, zul je de kennis en de kracht ontvangen om alle hindernissen, die zij op uw weg plaatsen, te benutten. Die hindernissen zullen dan zijn als trappen die je in staat stellen steeds hoger te klimmen.
(Aivanhov)


De zon, waar al die planeten om draaien die van haar afhankelijk zijn, kan nog steeds een tros druiven doen rijpen alsof ze in het heelal niets anders te doen had. (Galileo Galilei)

 
AGENDA
Op donderdag 21 april zal de Optimistenbond zich aansluiten bij de laatste van de Filosofische Avonden door Michael Vlerick.
Op toegankelijke en interactieve wijze werpt filosoof Michael Vlerick een kritische en frisse blik op belangrijke maatschappelijke thema’s. 3 van elkaar losstaande maar mogelijk te combineren reeksen van elk 5 lezingen worden u aangeboden in een gezellig huiselijk kader. Hapjes en drank worden voorzien.
Wanneer: donderdagavond van 18h30 tot 20h (data lezingen zie hieronder)
Waar: Louis Delebecquelaan 32, 9051 Sint-Denijs Westrem
Reeks 1: Een reis naar het heden
Om ons denken, onze maatschappij en onze waarden te begrijpen moeten we terug naar hun oorsprong. In deze reeks neem ik u graag mee door de ruim 2500 jarige geschiedenis van het Westers denken dat onze wereld heeft vormgegeven.
De lezingen gaan door op: 10 maart - 17 maart - 24 maart - 14 april - 21-april
Reeks 2: Kijken door een kritische bril
De mens is voorspelbaar irrationeel, wordt al eens beweerd. Deze reeks leidt u door de duistere gangen van het menselijk denkapparaat en toont aan de hand van onderhoudende vraagstukken aan waar ons redeneervermogen uit de bocht gaat, waarom dit zo is én hoe we ons daartegen kunnen wapenen.
De lezingen gaan door op: 12 mei - 19 mei - 26 mei - 2 juni - 9 juni
Reeks 3: Menselijke natuur en samenleving
Acute maatschappelijke problemen zoals immigratie, klimaatverandering en terrorisme stellen ons voor grote uitdagingen. Wat als de oorzaak van deze problemen en de sleutel tot mogelijke oplossingen in onze evolutionaire geschiedenis besloten ligt? In deze reeks werpen we een radicaal nieuwe blik op de grote uitdagingen van morgen.
De lezingen gaan door op: 8 september - 15 september - 22 september - 6 oktober - 13 oktober
Inschrijven en info op: michaelvlerick@gmail.com of 0495 828 310
Prijs: 125 EUR per reeks - 300 EUR voor 3 reeksen


Op 18 en 19 april, 2 en 19 mei 2016 op het paleis der Academiën, zal de Optimistenbond zich aansluiten bij het programma  van het Academisch Cultureel Forum.
(klik op het beeld voor inlichtingen en inschrijving)


Op dinsdag 3 mei 2016 zal de Optimistenbond zich aansluiten bij het programma  van "Difference day 2016".
(klik op het beeld voor inlichtingen en inschrijving)
Hoe meer men weet hoe meer men twijfelt. (Galileo Galilei) 
 
ISLAMOFOBIE...
Tegenover de valstrik van islamofobie waarin deze smerige jihadisten ons willen doen vallen, moeten we er ons echt van bewust worden dat de islam lijdt aan vreselijke sektarische kanker en dat was ooit ook het geval voor het katholicisme, maar islam en jihadisme verwarren en de islam bestrijden ipv het jihadisme is precies hetzelfde dan de patiënt bestrijden ipv van zijn kanker waarvan hij lijdt.

Twee waarheden kunnen elkaar niet tegenspreken. (Galileo Galilei)


HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.
(klik op het beeld)


Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)

It is no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk.
(klik op het beeld)

 

Die Wahrheit ist vorhanden für den Weisen, die Schönheit nur für ein fühlendes Herz. (Friedrich Schiller)

 
HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)

 


Beauty in things exists in the mind which contemplates them. (David Hume)
 

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)
 

(Klik op het beeld) Past newsletters

 

Al cabo de los años he observado que la belleza, como la felicidad, es frecuente. No pasa un dia en que no estemos, un instante, en el paraiso. (Jorge Luis Borges)


DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
 

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

(Klik op het beeld)Strappare la bellezza ovunque essa sia e regalarla a chi mi sta accanto. Per questo sono al mondo. (Alessandro D’Avenia)

BROCHURE EN PLAKKERTJES 

Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)


Definir o belo é não o compreender. (Fernando Pessoa)


DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht

Amor Fati. (Marcus Aurelius)

Met vriendelijke groeten.

 Luc Simonet
  Voorzitter

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

 

 
 

 


 
Like 20160415 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2016 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk België, Tous droits réservés.