vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique
Probeer iemands kwetsbare plek te ontdekken, dan weet je waar je hem niet moet raken. (Cees Buddingh) 

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN
Wie niet rebelleert tegen de moeilijkheden en beproevingen, maar ze integendeel aanvaardt en moeite doet om ze te begrijpen en er lessen van te leren, bevrijdt de krachten van zijn ziel en van zijn geest. Na enige tijd geeft hij er zich rekenschap van dat deze beproevingen iets prachtigs in hem hebben tot stand gebracht. Hoeveel personen zeggen niet dat ze zich aangetrokken voelen tot de alchemie! Welnu dit is het echte alchemistische werk. De dag waarop je dit begrijpt, zul je erin slagen om uit de ruwe, zwarte, vormeloze materie van het lijden een kostbare glinsterende, iriserende materie te halen, die schittert in duizend kleuren.
Aangezien het leed onvermijdelijk is, kan men er beter mee leren omgaan; anders zul je lijken op een verwaarloosd bouwterrein. Wanneer je je wilt uitdrukken, zul je niet weten welke materialen je moet gebruiken. En ze zult niets van dit leven van de ziel en de geest kennen, de oneindigheid ervan, de diepten en de hoogtepunten. Slechts degene die weet te lijden, kan een schepper worden. (Aïvanhov)


Ce qui arrive est toujours autre chose que ce que nous avions attendu. (Paul Ricoeur)

(Klik op het beeld)Ach es ist unsäglich, wie sich die armen Menschen auf der Erde abquälen ! (Johann Wolfgang von Goethe)

DE VIJF ZINTUIGEN...

Het zicht, het gehoor, de reukzin, de smaak en de tastzin geven ons een goed begrip van de materiële werkelijkheid. Maar de vijf zintuigen hebben hun verlengde in de psychische wereld, en voor iemand die geleerd heeft om ze te oefenen, kunnen ze ook nuttig zijn voor zijn omgang met de anderen. De ogen stellen hem in staat om sommige onmerkbare details van het gedrag te interpreteren. De oren analyseren, los van de gesproken woorden, de intonaties van een stem, zelfs via de telefoon. De neus neemt de geuren waar van psychische uitstralingen en de mond onthult de smaken. Wat betreft de tastzin volstaat het de hand te schudden van een persoon om onmiddellijk te worden geïnformeerd over zijn karakter, want in een handdruk wordt het ganse wezen uitgedrukt.
Hoeveel mensen betreuren het dat ze niet in staat waren opmerkzaam te zijn tegenover de mensen die ze ontmoetten! Sommigen hebben zij overschat en anderen onderschat... Waarom? Omdat ze altijd te snel oordelen. Ze spreken zich al uit na een eerste indruk en vaak omdat het hun best uitkomt. Voortaan dien je minder gehaast, voorzichtiger, en bedachtzamer te zijn, wetende dat zelfs al is het moeilijk om de mensen te kennen, de vijf zintuigen ons wel wat aanduidingen kunnen geven als ze goed getraind zijn. (Aïvanhov)
 


Wij hebben allen genoeg kracht om het leed van anderen te dragen. (François de La Rochefoucauld)

De meesten beoordelen de mensen alleen naar het feit dat ze in de mode zijn of geluk hebben. (François de La Rochefoucauld)

 
HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)
 
Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert) 
 
Twisten zouden niet lang duren als het ongelijk slechts aan één zijde was. (François de La Rochefoucauld)

Die zonder dwaasheid leeft, is niet zo wijs als hij meent. (François de La Rochefoucauld) 

Als onze haat te krachtig is, zet zij ons beneden hen die wij haten. (François de La Rochefoucauld)


EEN ANDERE BLIK OP DE MOSLIMS
(Klik op het beeld)

Goede smaak komt meer uit het oordeel dan uit het intellect voort. (François de La Rochefoucauld)
 
Grijsaards geven graag wijze voorschriften om zich erover te troosten dat zij geen slechte voorbeelden meer kunnen geven. (François de La Rochefoucauld)
 
Er zijn grotere deugden nodig om voorspoed dan om tegenspoed te dragen. (François de La Rochefoucauld)


LIDGELDOPROEP 2017
Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld reeds hebben vereffend.
Het lidgeld voor 2017 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)


 
Hoe ingenomen de mensen ook zijn met hun grote daden, ze zijn niet vaak het gevolg van een groot plan, doch van het toeval. (François de La Rochefoucauld)

 
De weigering om geprezen te worden is de wens om twee keer geprezen te worden. (François de La Rochefoucauld)
 
Het verlangen bekwaam te schijnen verhindert vaak het te worden. (François de La Rochefoucauld)


AGENDA
Op woensdag 3 mei 2017 zal de Optimistenbond zich aansluiten bij de Difference Day. Inlichtingen en inschrijving:
(Klik op het beeld)Op donderdag 18 mei van 19u30 tot 21u zal de Optimistenbond zich aansluiten bij de Filosofische Avonden door Michael Vlerick, Sint-Denijslaan 407, 9000 Gent

Op toegankelijke en interactieve wijze werpt filosoof Michael Vlerick een kritische en frisse blik op belangrijke maatschappelijke thema’s. 3 van elkaar losstaande maar mogelijk te combineren reeksen van elk 5 lezingen worden u aangeboden in een gezellig huiselijk kader. Hapjes en drank worden voorzien. 

Reeks 1: Een reis naar het heden (voorbij)
 
Reeks 2: Kijken door een kritische bril
De mens is voorspelbaar irrationeel, wordt al eens beweerd. Deze reeks leidt u door de duistere gangen van het menselijk denkapparaat en toont aan de hand van onderhoudende vraagstukken aan waar ons redeneervermogen uit de bocht gaat, waarom dit zo is én hoe we ons daartegen kunnen wapenen.
De lezingen gaan door op: 23 maart - 30 maart - 6 april - 20 april 
 
Reeks 3: Menselijke natuur en samenleving
Acute maatschappelijke problemen zoals immigratie, klimaatverandering en terrorisme stellen ons voor grote uitdagingen. Wat als de oorzaak van deze problemen en de sleutel tot mogelijke oplossingen in onze evolutionaire geschiedenis besloten ligt? In deze reeks werpen we een radicaal nieuwe blik op de grote uitdagingen van morgen.
De lezingen gaan door op: 18 mei - 1 juni - 8 juni - 15 juni - 22 juni
Inschrijven en info op: michaelvlerick@gmail.com of 0495 828 310
Prijs: 125 EUR per reeks - 300 EUR voor 3 reeksen


Er zijn een groot aantal gedragingen die belachelijk schijnen, maar waarvan de verborgen beweegredenen zeer wijs en degelijk zijn. (François de La Rochefoucauld) 

Geveinsde eenvoud is een verfijnde vorm van bedrog. (François de La Rochefoucauld)
 
Middelmatige geesten veroordelen over het algemeen alles wat hun begrip te boven gaat. (François de La Rochefoucauld)


POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov) 
The highest levels of performance come to people who are centered, intuitive, creative, and reflective, people who know to see a problem as an opportunity. (Deepak Chopra)

 

VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID
Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)


Aan sommige mensen staan hun gebreken goed, anderen zijn ongevallig met hun deugden. (François de La Rochefoucauld)


Het eigenbelang zet alle deugden en ondeugden aan het werk. (François de La Rochefoucauld)

(klik op het beeld)


Creo que la vida debe ser una fiesta continua. (Salvador Dali)

HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)

Er zijn verwijten die lof en complimenten die blaam inhouden. (François de La Rochefoucauld)

Men laakt gaarne de gebreken van anderen, doch men trekt er weinig lering uit om zijn eigen fouten te verbeteren. (François de La Rochefoucauld)
 
Wij hebben allen genoeg kracht om het leed van anderen te dragen. (François de La Rochefoucauld)

 
DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(Klik op het beeld)


Het toeval maakt veel fouten goed, waar het verstand geen raad mee zou weten. (François de La Rochefoucauld) 

IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)   
 
Le gente quando non capisce, inventa. E questo è molto pericoloso. (Alda Merini)


OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be) 

Geen mensen die vaker ongelijk hebben dan zij die het niet kunnen uitstaan ongelijk te hebben. (François de La Rochefoucauld)

Wij beschouwen slechts hen als mensen met gezond verstand, die onze mening zijn toegedaan. (François de La Rochefoucauld)
 
Wanneer men de rust niet in zichzelve vindt, is het nodeloze moeite haar elders te zoeken. (François de La Rochefoucauld)

 
(Klik op het beeld) Past newsletters
 
É preciso viver, viver como homem comum entre homens comuns. Só um homem comum pode fazer grandes coisas. (António Lobo Antunes)
 
 
DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
 

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

BROCHURE EN PLAKKERTJES 

Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)
 

(Klik op het beeld)

 
Hodie mihi, cras tibi
Aujourd'hui pour moi, demain pour toi


GEVOEL VOOR HET WONDERBAARLIJKE...

Kinderen hebben uit zichzelf de intuïtie dat de wereld om hen heen levend is: de stenen, de planten, de dieren spreken tot hen, en ook zij spreken met hen. Maar als ze de volwassenen vertellen over wat ze zien of horen, voelen ze goed aan dat die hen niet ernstig nemen: ze glimlachen en steken de draak met hen. En ook al spotten ze niet zozeer met hen, uiteindelijk laat hun materialistische houding haar sporen achter op de kinderen, en vanaf dat moment kun je zeggen dat ze echt het meest essentiële voor de rest van hun leven hebben verloren. Ja, het essentiële. Want het is een zeer grote vergissing te denken dat de mens het enige echt levende en intelligente wezen is in een universum dat verstoken is van ziel en taal.
Heel de natuur is levend en intelligent, ze wordt bevolkt door ontelbare levende en intelligente wezens – sommige zelfs veel intelligenter dan de mens. En vanaf de dag waarop ze die intelligentie en dat leven beginnen te ontkennen, beginnen verblinding en dood zich in hen te vestigen.
(Aivanhov) 
 
Geen mensen die vaker ongelijk hebben dan zij die het niet kunnen uitstaan ongelijk te hebben. (François de La Rochefoucauld)

De ware welsprekendheid bestaat daarin, alles te zeggen wat nodig is en niets meer te zeggen dan nodig is. (François de La Rochefoucauld)


DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht
 
Parva leves capiunt animas.

Met vriendelijke groeten.

 Luc Simonet
  Voorzitter

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

 
 

 


 
Like 20170428 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2017 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.