vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

Doe wat je niet kunt. Dan leer je wat. (Olaf Hoenson) 

Vraag aan elke dag wat hij wil, en hij zal het u zeggen. (Was jeder Tag will, sollst du fragen; I was jeder Tag will, wird er sagen.) (Johann Wolfgang von Goethe)

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN.

Wat doen de meeste mensen anders dan op zoek gaan naar wat hun eigen belang dient? Overal waar profijt te halen is, dringen zij zich op de voorgrond en alles wat hen geen geld, macht of prestige brengt, laten zij liggen. Je zult zeggen dat, als je zelf niet voor je belangen opkomt, niemand dat voor jou zal doen. Dat is waar, en het is belangrijk dat je je plaats vindt in de maatschappij.

Maar wat je jouw belangen noemt kun je ook vanuit een ander gezichtspunt bekijken. Vraag jezelf niet voortdurend af: ‘Wat levert deze activiteit mij op?… Wat verdien ik ermee?… ’, maar richt deze vragen op een verhevener ideaal, op een spiritueler doel. Dat wil zeggen dat je je niet steeds moet afvragen wat het je opbrengt als je neemt, maar ook eens denkt hoeveel je wint door te geven. Inderdaad, hoe kun je winnen door te geven.... Want zodra je wilt werken voor anderen zullen de stromen, die je in beweging brengt, noodzakelijkerwijs op een dag bij jou terugkomen, en dan zul jij je ook enorm geholpen voelen. (Aïvanhov)

 

Ik ben een mens geweest, dat heet een strijder zijn. (Denn ich bin ein Mensch gewesen, und das heisst ein Kämpfer sein.) (Johann Wolfgang von Goethe)

Juist zijn dwalingen maken de mens beminnelijk. (Die Irrtümer des Menschen machen ihn eigentlich liebenswürdig.) (Johann Wolfgang von Goethe)


LIDGELDOPROEP 2018

Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld voor 2018 reeds hebben vereffend.

Het lidgeld voor 2018 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)


Dans la vie, il n’y a pas de solutions. Il y a des forces en marche. Il faut les créer et les solutions suivent. (Antoine de Saint-Exupéry)

VERMOEIDHEID

Er zijn mensen die, wanneer je ze ontmoet, alleen maar over hun vermoeidheid kunnen praten. Het is eenvoudig: zij worden overall moe van. Zij beseffen niet dat zij bezig zijn zich allerlei dingen te suggereren en dat zij op een dag totaal uitgeput zullen zijn. Trouwens degenen die klagen over vermoeidheid zijn heel zelden degenen die het meest werken. Hun vermoeidheid komt heel eenvoudig doordat zij gedachten en gevoelens herkauwen die hen
uitputten. Je kunt niet ontkennen dat zij moe zijn, het gaat hier zeker niet om een ingebeelde vermoeidheid, nee, die is zeker reëel, zo reëel dat zij aanstekelijk is, en wanneer je deze
mensen ontmoet, voel je je na een paar minuten even moe worden. Eén van de meest doeltreffende methoden om je van deze psychische vermoeidheid te ontdoen is een goede fysieke vermoeidheid; zij zal je doen uitrusten en genezen van je psychische moeheid. Mensen bezitten onvermoede mogelijkheden die zij moeten leren benutten door een inspanning van de wil. Veel mensen zijn vermoeid omdat zij zich laten gaan in het leiden van een stilstaand leven!. (Aïvanhov)


Eine Änderung des Bewußtseins verändert unbewußt auch das Sein. (Gerhard Uhlenbruck)


OPTIMISME EN SPIRITUALITEIT...
De kwestie van het optimisme en het pessimisme gaat veel verder dan algemeen wordt gedacht. Alleen wie het spirituele welzijn nastreeft, kan echt optimistisch zijn, terwijl degene die zich concentreert op materiële welvaart, ook al is hij aanvankelijk hoopvol gestemd, op een dag gedwongen zal worden zijn illusies te laten varen.
Optimisme en pessimisme vertegenwoordigen twee filosofieën over het leven. De pessimist kijkt niet verder dan zijn neus lang is, terwijl de optimist zijn ziel opent voor de enorme uitgestrektheid van de hemel... Op weg ... zal hij uiteraard het kwaad in al zijn vormen tegenkomen, zal hij lijden, twijfelen aan de anderen en aan zichzelf, ontmoedigd raken. Maar zelfs in de ergste momenten zal hij niet ten onder gaan, want in zijn hart, in zijn ziel blijft ... de belofte van alle rijkdommen, van alle overwinningen.
 

Met kleine doet men kleine daden, met grote wordt het kleine groot. (Mit Kleinen tut man kleine Taten, mit Großen wird der Kleine groß.) (Johann Wolfgang von Goethe)
 
Of wat gij doet ten voordele of ten nadele strekt, zegt eerst de dag van morgen. (Und was du tust, sagt erst der andre Tag, war er zum Schaden ode Frommen.) (Johann Wolfgang von Goethe)

 

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)

Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)
  
De mensen openbaren hun karakter door niets zozeer als door hetgeen zij belachelijk vinden. (Durch nichts bezeichnen die Menschen mehr ihren Charakter, als durch das, was sie lächerlich finden.) (Johann Wolfgang von Goethe)

Zo gauw men spreekt, begint men al te dwalen. (Sobald man spricht, beginnt man schon zu irren.) (Johann Wolfgang von Goethe)

 

AGENDA
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE 
(Klik op het beeld) 


Dat wat je niet gebruikt, is alleen maar een zware last. (Was man nicht nützt, ist eine schwere Last.) (Johann Wolfgang von Goethe)

ACADEMIE VOOR LEVENSKUNST
(Klik op het beeld)Hoe komt het dat je zo treurig bent, terwijl alles gelukkig schijnt? (Wie kommt's, daß du so traurig bist, Da alles froh erscheint?) (Johann Wolfgang von Goethe)

(Klik op het beeld)

 

Wil je de oneindigheid binnengaan, ga dan in het vergankelijke alle kanten op. (Willst du ins Unendliche schreiten, geh nur im Endlichen nach allen Seiten!) (Johann Wolfgang von Goethe)

ONDERWIJS EN MINDFULNESS
(Klik op het beeld)

Verlangens zijn voorgevoelens van capaciteiten die in ons aanwezig zijn, voorbodes van datgene wat wij zullen kunnen volbrengen. (Unsere Wünsche sind Vorgefühle der Fähigkeiten, die in uns liegen. Vorboten desjenigen, was wir zu leisten imstande sind.) (Johann Wolfgang von Goethe)


TENTOONSTELLING OCEANIA
(Klik op het beeld)

 

Ontmoeten wij iemand, die ons dank schuldig is, terstond valt het ons in. Hoe vaak ontmoeten wij echter iemand, wie wij dank schuldig zijn, zonder daaraan te denken. (Begegnet uns jemand, der uns Dank schuldig ist, gleich fällt es uns ein. Wie oft können wir jemand begegnen, dem wir Dank schuldig sind, ohne daran zu denken.) (Johann Wolfgang von Goethe)

POSITIVITEIT 
(Klik op het beeld)


Sommige boeken schijnen geschreven te zijn, niet opdat men daar iets uit zou leren, maar opdat men weet, dat de schrijver iets geweten heeft. (Gewisse Bücher scheinen geschrieben zu sein, nicht damit man daraus lerne, sondern damit man wisse, dass der Verfasser etwas gewusst hat.) (Johann Wolfgang von Goethe)

POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)


(klik op het beeld)

 

 

Wie niet meer mint en niet meer dwaalt,
die laat zich begraven.
(Wer nicht mehr liebt und nicht mehr irrt, der lasse sich begraben.) (Johann Wolfgang von Goethe)
 
De moeilijkheden nemen toe, hoe dichter men het doel nadert. (Die Schwierigkeiten wachsen, je näher mann dem Ziele kommt.) (Johann Wolfgang von Goethe)


 
VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)

 
Een land dat vreemdelingen niet beschermt, gaat snel ten onder. (Das Land das die Fremden nicht beschützt geht bald unter.) (Johann Wolfgang von Goethe)

Wie heldere denkbeelden heeft, kan bevelen. (Wer klare Begriffe hat, kann befehlen.) (Johann Wolfgang von Goethe)


SLAVENHANDEL IN LIBIË... DAT IS NU!
(Klik op het beeld) 

The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it. (Albert Einstein)
Deze arme mensen worden voor geld gemarteld en voor 400 usd als slaven verkocht!


Je lijkt op de geest die je begrijpt. (Du gleichst dem Geist, den du begreifst.) (Johann Wolfgang von Goethe)
 
Laat deze handdruk je zeggen wat ik niet onder woorden kan brengen. (Lass diesen Händedruck dir sa gen, was unaussprechlich ist.) (Johann Wolfgang von Goethe)

(klik op het beeld)


I am a great believer in luck, and I find the harder I work the more I have of it. (Stephen Leacock)

HET KOOR VAN OPTIMISTAN

Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


Het leven, zei Sofia Gubaidulina, verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat ik geen grotere taak ken dan hem, dankzij de muziek, te helpen zijn spirituele eenheid weder op te bouwen

DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(klik op het beeld)


El hombre ha de ser esclavo de la acción si quiere vivir. (Gregorio Marañón)

IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)    
 
Indien u zeker wilt zijn dat u deze mails zult ontvangen liever dan ze in uw spams te zien, voeg het adres 'info@optimistenbond.be' toe aan uw adressenlijst.


Si nasce sempre sotto il segno sbagliato e stare al mondo in modo dignitoso vuol dire correggere giorno per giorno il proprio oroscopo. (Umberto Eco)

 

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)  

 
Niks geeft me meer pijn, dan eenzaam in het paradijs te zijn. (Mir gäb es keine grössere Pein, wäre ich im Paradies allein.) (Johann Wolfgang von Goethe)

(Klik op het beeld) Past newsletters

Se o homem não for capaz de organizar a economia mundial de forma a satisfazer as necessidades de uma humanidade que está a morrer de fome e de tudo, que humanidade é esta? Nós, que enchemos a boca com a palavra humanidade, acho que ainda não chegámos a isso, não somos seres humanos. Talvez cheguemos um dia a sê-lo, mas não somos, falta-nos mesmo muito. Temos aí o espectáculo do mundo e é uma coisa arrepiante. Vivemos ao lado de tudo o que é negativo como se não tivesse qualquer importância, a banalização do horror, a banalização da violência, da morte, sobretudo se for a morte dos outros, claro. (José Saramago)

DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
DE VOLLEDIGE FRANSTALIGE AGENDA 

Wat niet van dienst is, is een zware last. (Was man nicht nützt, ist eine schwere Last.) (Johann Wolfgang von Goethe)

BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)


De twijfel is het, die het goede slecht maakt. (Der Zweifel ist's, der Gutes böse macht.) (Johann Wolfgang von Goethe)
 
Mij bekruipt, hoe weet ik niet, een zalig gevoel. (Mich ergreift, ich weiss nicht wie, Himmliches Behagen.) (Johann Wolfgang von Goethe)
 
DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht  


Qui dedit benificium taceat, nareet qui accepit. (Lucius Annaeus Seneca)

Met vriendelijke groeten.


                              Luc Simonet
                               Voorzitter

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

www.ligadelosoptimistas.es
www.norway.optimistan.org
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.Optimistenbund.de
http://www.optimistenbond.nl
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenbond.be

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

 
 

 


 
Like 20180105 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2018 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.