vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

De kunst is zo te leven dat het je overkomt. (Martin Bril)

 

OPTIMISTAN BREIDT ZICH UIT NAAR DE VERENIGDE STATEN

Bericht van de voorzitter van Optimists Without Borders U.S.A., Amerikaanse afdeling van de internationale vereniging naar Belgisch recht Optimisten Zonder Grenzen:
"I'm extremely happy to announce the Optimists Without Borders USA is now registered as a non-for-profit association in New-York. From the chat I had with our attorney, he never saw such a fast process... So we can now start working creating a website (in process), opening bank account, get memberships and funding and plan activities. Next step also includes filing for tax exemption. I've found a good accountant specialised in NFP. Didier"

Optimistan wrd op 4 oktober 2005 in België opgericht en dekt nu Nederland, Duitsland, Frankrijk, Benin, Spanje, Zwitserland, Monaco, Italie, G.H. Luxemburg, Bulgarije, Verenigde Staten en weldra ook in Congo, Congo Brazzaville, Portugal, Canada, Ruanda, Mauritanië, au Libanon en Brasilië.


Il y a souvent plus de choses naufragées au fond d’une âme qu’au fond de la mer. (Victor Hugo) 

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN HOGER BEWUSTZIJN
Mensen zijn niet de enige intelligente wezens...
De mensen hebben de neiging te denken, dat zij in het universum de enige echt levende en intelligente wezens zijn. Welnu, dat is niet zo en die foutieve gedachte is er de oorzaak van, dat sinds eeuwen de dood zich in de cultuur en de mentaliteit van de mensen heeft genesteld. Wilt u werkelijk levend en intelligent zijn, ga er dan vanuit dat alles om u heen, de stenen, de bomen, de bergen, de hemel en de zon, ook levend en intelligent zijn, net als u en zelfs nog meer. Dit is de psychologie van de Ingewijden.
Zolang de mensen zich inbeelden dat zij de enige denkende wezens zijn en dat de rest van het universum niet denkt, niet begrijpt, niet voelt, kunnen ze geen enkele vooruitgang boeken. Ga er vanuit dat de zon een intelligent en levend wezen is en zij zal u onderrichten. Op een dag zal de hele wereld verplicht zijn om deze waarheid te erkennen.


De voorrang verlenen aan het innerlijk leven...
Velen weten dat voorrang verlenen aan het innerlijk leven boven materiële verworvenheden, een voorwaarde is voor hun evenwicht, hun ontwikkeling. Waarom gedragen zij zich dan alsof ze dat niet weten? Je ziet ze voortdurend geld, eer, glorie najagen. Hoe zou je ook de verleiding kunnen weerstaan? Men maakt zo’n ophef over maatschappelijk succes! Kranten, radio en televisie geven iedere dag op over het succes van enige individuen die het ‘gemaakt’ hebben. Zij wekken zo het verlangen bij de anderen, die minder bevoordeeld zijn en die niet in de gaten hebben dat deze bewonderde , gevierde mensen niet echt gelukkig zijn. Waarom? Omdat die het onbestemde gevoel hebben dat niets van wat ze bezitten hun echt toebehoort. Zij zijn overgeleverd aan gebeurtenissen, intriges van hun rivalen of concurrenten die zich actiever en handiger weten voor te doen dan zij. 
Daar staat tegenover dat degene, die gewerkt heeft om geestelijke rijkdommen te verwerven, voelt dat deze hem echt toebehoren. Ze helpen hem om de moeilijkheden, die hij op zijn weg tegenkomt, het hoofd te bieden. En hij staat daarnaast ook altijd klaar om anderen van zijn rijkdommen te laten profiteren, want hij is zich ervan bewust dat hij niet alleen niets zal verliezen, maar dat hij vanwege zijn vrijgevigheid nog rijker zal worden. 
(Aïvanhov)   
 

Kein Problem ist leicht, aber auch nicht so schwer, daß du es nicht bewältigen kannst. (Ebo Rau)

 

AGENDA

Het Festival d'Eté mosan biedt ons een prachtig concertprogramma voor deze zomermaanden.

(Klik op het beeld) 


Op dinsdag 6 oktober 2015 om 19h30, ter gelegenheid van de 10de verjaardag van de Optimistenbond, zal de Heer Vice-Premier en Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders de leden van onze vereniging  in het Egmontpaleis ontvangen voor een lezing over "De diplomatische relaties tussen België en Optimistan" Deze voordracht zal gevolgd worden door een walking dinner. Save the date!

(Klik op de beelden) 


HET KOOR VAN OPTIMISTAN

Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)

 

IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN (Klik) 
IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
GRAAG ONTVANG IK (OF EEN KENNIS) GRATIS DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN DE OPTIMISTENBOND (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBARE GIFT (Klik)GRAAG BEKIJK IK ALLE NIEUWSBRIEVEN (Klik)
 

That pleasure which is at once the most pure, the most elevating and the most intense, is derived, I maintain, from the contemplation of the beautiful. (Edgar Allan Poe)HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti) 

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen deze hele bevolking zouden opvangen zou de Europese bevolking met 1 bijkomende inwoner op 500 stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk.
(klik op het beeld)

Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)
                                                  

Al cabo de los años he observado que la belleza, como la felicidad, es frecuente. No pasa un día en que no estamos, un instante, en el paraíso. (Jorge Luis Borges)

 

OPTIMISTAN
(Klik op de beelden)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)
 

E poiché la fortuna vuol fare ogni cosa, ella si vuole lasciarla fare, stare quieto e non le dare briga, e aspettar tempo che la lasci fare qualche cosa agl’huomini. (Niccolò Machiavelli)DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
 

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)


BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

CITATEN
Op aanvraag (info@optimistenbond.be) ontvangt u elke dag een citaat. 


Don’t believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)


O fraco ofendido atraiçoa, o forte e magnânimo perdoa. (Marquês de Maricá)
 

LIDGELD
Dit bericht richt zich niet tot de leden die hun lidgeld voor 2015 reeds vereffend hebben, noch tot de leden die een eenmalig lidgeld hebben betaald.
Het lidgeld voor 2015 bijft ongewijzigd: 
          Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
          Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
          Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
          Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (hier deze leden)
          Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (hier deze leden)
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening BE80 3101 7554 0077 van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel of via Paypal (klik)
- Luidens onze traditie, willen wij niemand om geldredenen uitsluiten. Wie lid wil worden of blijven maar het lidgeld niet aankan mag betalen wat hij/zij kan. Er zal geen enkele verantwoording worden gevraagd.
- Het lidgeld is inclusief 21% btw. Op aanvraag ontvangt U een factuur.
- Iedereen werkt gratis voor onze vereniging en de jaarrekeningen worden steeds aan de commissaris, lid van het Instituut der bedrijfsrevisoren, voorgelegd.
Voor de leden die een bijkomende steun willen bieden, hebben we in de schoot van de Koning Boudewijn Stichting het Fonds der Vrienden van de Optimistenbondopgericht. Dit fonds mag aan gunstige fiscale voorwaarden schenkingen en legaten ontvangen.
Geldschenkingen dienen te gebeuren aan de
Koning Boudewijn Stichting
IBAN: BE10 0000 0000 0404
BIC: BPOTBEB1
met volgende absoluut noodzakelijke gestructureerde mededeling: 012/1160/00016 (Zonder deze mededeling zal het bedrag onmogelijk aan onze vereniging kunnen worden aangewend) 
Inlichtingen: info@Optimistenbond.be

Pax est tranquilla libertas. (Marcus Tullius Cicero)


DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht

Namens de leden van de raad van bestuur, wens ik u  zeer gelukkige vakantiedagen toe en volg eens de raad van Hubert Reeves: ga op de grond liggen, 's nachts, ver van alle licht. Sluit je ogen en na enkele minuten open ze op de sterrenhemel... Voel de hoogtevrees. Op je ruimtevaartuig geplakt, voel je in de ruimte voelen. Geniet...

 Luc Simonet
  Voorzitter

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens


Wij gaan zeker niet doen wat onze partners reeds heel goed doen.

Si vous souhaitez recevoir cette lettre hebdomadaire en français, envoyez-nous un mail à info@liguedesoptimistes.be


 

 


 
Like 20150717 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2015 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.