vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique
Verzet je niet tegen het leven. Laat je zinken tot op de bodem. Als een baksteen. Het heeft geen zin tegen een draaikolk te vechten. Pas als je door zijn diepste en smalste punt bent gegaan, ben je vrij. (A.F.TH. van der Heijden)

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN
Ongeacht wie je bent, ook al bezit je de grootste deugden, ongeacht de sociale positie die je bekleedt, ook al is dit de allerhoogste, je kunt niet voorkomen dat je tegenstanders hebt. Je moet altijd strijden in het leven, maar er bestaan twee soorten strijd: die waarin je je tegenstander uit de weg ruimt, en die waarin je hem spaart. Als je je tegenstander doodt, hoef je niet meer te vechten… en dat zal een ramp zijn: je zult niet meer vooruitgaan! Als je hem spaart om je hele leven met hem te kunnen strijden, maak je jezelf steeds sterker. Hoeveel mensen proberen zich van hun vijanden te ontdoen! En wat gebeurt er met hen als het ze eenmaal lukt? Zij voelen zich niet gelukkiger, ze hebben de indruk dat hun iets ontbreekt, want ze hadden behoefte aan deze tegenstanders om zich met hen te meten… Ruim je tegenstanders dus niet uit de weg, maar weet hoe te handelen om jezelf te versterken, te verbeteren… en je verbeterthen tegelijkertijd! Je zult daar evenwel alleen in slagen als je hen beschouwt als onmisbare factoren voor je evolutie. (Aïvanhov)
 
Toujours une aveugle obéissance suppose une ignorance extrême. (Jean-Paul Marat)

(Klik op het beeld)


Hoe groter verstand men heeft, hoe meer originele mensen men ontdekt. De middelmatigen vinden geen verschil tussen de mensen. (Blaise Pascal)
 
Naarmate men meer geest heeft, zijn de hartstochten groter. (Blaise Pascal)


GEDULD EN HOOP...

Geduld is een deugd van de ouderdom, en hoop die van de jeugd. Ja, de jeugd hoopt en als ze niet snel ziet komen wat ze hoopt, wordt ze ongeduldig. De ouderdom daarentegen hoopt niet meer zo veel, maar ze heeft geleerd geduldig te verdragen.
In werkelijkheid dienen geduld en hoop elkaar te ontmoeten. Waar hoop is, moet geduld haar komen ondersteunen. En waar geduld is, mag de hoop niet ver weg zijn: als we niets hopen, als er niets te verwachten valt, hoe en waarom zouden we dan geduldig zijn? Maar als geduld en hoop samen op weg gaan, jaar na jaar, gaat de toekomst wijd open.
(Aïvanhov)
 
 

Een druppel liefde is meer waard dan een oceaan vol verstand. (Blaise Pascal)

We kennen de waarheid, niet alleen met ons verstand, maar ook met ons hart. (Blaise Pascal)


HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)
 
Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)

Deze brief is nogal lang uitgevallen omdat ik geen tijd had om hem korter te maken. (Blaise Pascal)
 
De mens is altijd geneigd te ontkennen al wat hem onbegrijpelijk is. (Blaise Pascal)


LIDGELDOPROEP 2017
Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld reeds hebben vereffend.
Het lidgeld voor 2017 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)


De meeste problemen van de mens komen voort uit zijn overmogen stil te zijn. (Blaise Pascal)
 
Nieuwsgierigheid is slechts ijdelheid. Meestal willen we alleen maar iets weten om erover te kunnen praten. (Blaise Pascal)


AGENDA
Op donderdag 9-maart van 19u30 tot 21u zal de Optimistenbond zich aansluiten bij de Filosofische Avonden door Michael Vlerick, Sint-Denijslaan 407, 9000 Gent

Op toegankelijke en interactieve wijze werpt filosoof Michael Vlerick een kritische en frisse blik op belangrijke maatschappelijke thema’s. 3 van elkaar losstaande maar mogelijk te combineren reeksen van elk 5 lezingen worden u aangeboden in een gezellig huiselijk kader. Hapjes en drank worden voorzien. 

Reeks 1: Een reis naar het heden
Om ons denken, onze maatschappij en onze waarden te begrijpen moeten we terug naar hun oorsprong. In deze reeks neem ik u graag mee door de ruim 2500 jarige geschiedenis van het Westers denken dat onze wereld heeft vormgegeven.
De lezingen gaan door op: 2 - 9 - 23 februari (voorbij) en 9 maart
 
Reeks 2: Kijken door een kritische bril
De mens is voorspelbaar irrationeel, wordt al eens beweerd. Deze reeks leidt u door de duistere gangen van het menselijk denkapparaat en toont aan de hand van onderhoudende vraagstukken aan waar ons redeneervermogen uit de bocht gaat, waarom dit zo is én hoe we ons daartegen kunnen wapenen.
De lezingen gaan door op: 16 maart - 23 maart - 30 maart - 6 april - 20 april 
 
Reeks 3: Menselijke natuur en samenleving
Acute maatschappelijke problemen zoals immigratie, klimaatverandering en terrorisme stellen ons voor grote uitdagingen. Wat als de oorzaak van deze problemen en de sleutel tot mogelijke oplossingen in onze evolutionaire geschiedenis besloten ligt? In deze reeks werpen we een radicaal nieuwe blik op de grote uitdagingen van morgen.
De lezingen gaan door op: 18 mei - 1 juni - 8 juni - 15 juni - 22 juni
Inschrijven en info op: michaelvlerick@gmail.com of 0495 828 310
Prijs: 125 EUR per reeks - 300 EUR voor 3 reeksen

Op zaterdag 15 april 2017 van 9 to 17u zal de Optimistenbond zich aansluiten bij de Academie voor Levenskunst voor de 11de editie van de Dag van het Geluk over het thema van volwassen zijn met Prof. Alexander Roose, Prof. Antoon Vandevelde, Catherine Ongenae en Dr Gerbert Bakx. Meeer info: 0474.58.75.49 of www.academievoorlevenskunst.be


Op woensdag 3 mei 2017 zal de Optimistenbond zich aansluiten bij de Difference Day. Inlichtingen en inschrijving:
(Klik op het beeld)Zo gaat het hele leven voorbij. We streven naar een rustig leven door te strijden tegen het een of ander dat dit in de weg staat, en als we het uit de weg hebben geruimd wordt de rust ondraaglijk door de verveling die zij veroorzaakt. We moeten daaraan ontsnappen en kunnen niet anders dan om drukte smeken. (Blaise Pascal)

POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)
Die meisten Menschen haben das starke Bedürfnis nach einer Autorität, die sie bewundern und der sie sich unterwerfen können, die sie beherrscht und manchmal sogar mißhandelt. (Sigmund Freud)

 

VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID
Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)

Er is voldoende licht voor hen die slechts verlangen te zien, en voldoende duisternis voor hen die het tegenovergestelde willen. (Blaise Pascal)
 
Er zijn twee soorten mensen: rechtvaardigen die zich voor zondaars houden en zondaars die zichzelf als rechtvaardigen beschouwen. (Blaise Pascal)


(klik op het beeld)


What we call ‘morals’ is simply blind obedience to words od command. (Havelock Ellis)
 

HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)

Kleine dingen troosten ons omdat kleine dingen ons verdriet doen. (Blaise Pascal)

DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(Klik op het beeld)


Als een handwerksman er zeker van was, elke nacht twaalf uur te dromen dat hij koning was, geloof ik, dat hij bijna even gelukkig zou zijn als een koning, die elke nacht twaalf uur lang droomde, dat hij een handwerksman was. (Blaise Pascal)
 
De grote genieën hebben hun autoriteit, hun glans, hun grootheid, hun glorie en roem en hebben geen enkele behoefte aan hoge wereldlijke posities die hun niets zeggen. Zij worden niet met de ogen maar met de geest gezien en dat is genoeg. (Blaise Pascal)


IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)  

La obediencia ciega es tan peligrosa como la desobediencia. (Efraín Gutierrez Zambrano)

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be) 

Hoe ijdel is de schilderkunst: zij wil bewondering wekken door de gelijkenis met dingen die men in het oorspronkelijke niet eens bewondert. (Blaise Pascal)
 
De mens is noch een engel, nog een beest, en het ongeluk wil dat wie voor engel wil spelen, de beest uithangt. (Blaise Pascal)


(Klik op het beeld) Past newsletters

Servitù è il vero nome di quell’obbedienza che non è virtù. (Lorenzo Milani)

DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
 

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

BROCHURE EN PLAKKERTJES 

Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)
 

(Klik op het beeld)

 
Porque a força de dentro é maior que todos os ventos contrários. (Caio Fernado Abreu)

GOED NADENKEN...

Waarom moeten we goed nadenken voordat we in actie komen? Omdat je met handelen krachten ontketent, en zodra dit het geval is, houden zij onderweg niet op, maar gaan door tot het einde. Veronderstel; je bent in de bergen, en een enorm rotsblok boven je staat op het punt de helling af te tuimelen: het is aan jou het met rust te laten of zijn val te voorkomen. Als je het in beweging brengt, is het onmogelijk om het tegen te houden: het zal jou tezamen met vele anderen verpletteren. En als je de sluisdeuren in een kanaal zou openen, probeer dan het water maar eens tegen te houden!
Het is altijd aan jou om al dan niet te handelen, maar zodra je daartoe besluit, zullen de vrijkomende krachten je ontglippen. Wanneer volksmenners een rel ontketenen, verliezen zij zeer snel de regie. Vandaar het spreekwoord:’Wie wind zaait, zal storm oogsten’ en die storm kan dezelfde persoon, die deze veroorzaakt heeft, meeslepen. Voordat je een woord spreekt, een blik werpt, een brief schrijft of het startsein geeft voor een oorlog, heb je alle macht, maar zodra dat is gedaan, ben je niet meer dan een toeschouwer en dikwijls zelfs het slachtoffer. (Aivanhov) 

De schone daden, die in 't verborgen geschieden, zijn de achtenswaardigste. (Blaise Pascal)
 
De verbeelding beschikt over alles; zij beslist over schoonheid, recht en geluk, die alles betekenen in de wereld. (Blaise Pascal)


DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht
 
Ex inimico cogita posse fieri amicum. (Lucius Annaeus Seneca)

Met vriendelijke groeten.

 Luc Simonet
  Voorzitter

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

 
 

 


 
Like 20170303 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2017 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.