vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique
Een gedachte die je ruimte geeft, wordt steeds groter, zowel negatieve als positieve. (Tina de Bruin)

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN

Naarmate de jaren verstrijken, verliezen de meeste mensen hun smaak in de dingen: zij ademen, zij eten, zij drinken, zij lopen, zij zien, zij horen, zonder dat hun bewustzijn erg veel deel uitmaakt van deze activiteiten: je zou zeggen dat hun zintuigen afgestompt zijn geraakt. Maar kijk eens wat er gebeurt wanneer iemand plots ernstig ziek wordt. Maandenlang moet hij onbeweeglijk en geïsoleerd in een kamertje liggen, waar hij een vegetatief leven leidt. Vervolgens, op een dag, begint hij te herstellen en plots vindt hij het voedsel en de lucht heerlijk. En wat een vreugde om zich weer vrij te kunnen bewegen, om naar buiten te gaan en naar de lucht, de zon en de hele natuur in de lente te kunnen kijken, om de wind en het gezang van de vogels te horen!
Ziedaar de goede kant van bepaalde ziekten.
Maar is het verstandig om te wachten tot je een ongeluk krijgt of ernstig ziek wordt om je smaak in de dingen terug te vinden? (Aïvanhov)


Elk mens moet beslissen of hij in het licht van creatief altruïsme zal lopen, of in de duisternis van destructief egoïsme. (Matthieu Ricard)

OPTIMISME EN SPIRITUALITEIT...
De kwestie van het optimisme en het pessimisme gaat veel verder dan algemeen wordt gedacht. Alleen wie het spirituele welzijn nastreeft, kan echt optimistisch zijn, terwijl degene die zich concentreert op materiële welvaart, ook al is hij aanvankelijk hoopvol gestemd, op een dag gedwongen zal worden zijn illusies te laten varen.
Optimisme en pessimisme vertegenwoordigen twee filosofieën over het leven. De pessimist kijkt niet verder dan zijn neus lang is, terwijl de optimist zijn ziel opent voor de enorme uitgestrektheid van de hemel... Op weg ... zal hij uiteraard het kwaad in al zijn vormen tegenkomen, zal hij lijden, twijfelen aan de anderen en aan zichzelf, ontmoedigd raken. Maar zelfs in de ergste momenten zal hij niet ten onder gaan, want in zijn hart, in zijn ziel blijft ... de belofte van alle rijkdommen, van alle overwinningen.
 
 

Waar het verstand ophoudt, begint de woede. Daarom is woede een teken van zwakte. (Matthieu Ricard)

DE GEWOONTES VAN GELUK 
(Klik op het beeld) 


Er zijn maar twee dagen in het jaar waarop men helemaal niets kan doen. De ene is gisteren, en de andere is morgen. Dit betekent dat vandaag de juiste dag is om lief te hebben, te geloven en in de eerste plaats te leven. (Matthieu Ricard)


REAGEER!

Zodra je je ongerust of bezwaard voelt, reageer en geef je niet over aan dat gevoel, belet je gedachten om dat gevaarlijke pad naar beneden te volgen. Haal je gedachten weer in en dwing hen om terug te keren naar dat gebied van licht en vrede waar je veilig bent voor alle wederwaardigheden. Als je niet waakzaam bent, weet je niet tot waar een moment van woede, van angst, van wrok of van ontmoediging je kan leiden.
Bekijk een trapezeartiest of een koorddanser: hoe gemakkelijk ze vrij bewegen in de lucht! Maar om zover te komen, wat een werk! Hun bewegingsvrijheid komt voort uit het feit dat ze geleerd hebben om zich niet te laten afleiden door vreemde elementen die hen uit hun concentratie zouden kunnen halen en doen vallen. Dus ook jij moet, als je in de hogere gebieden wil blijven, je bewustzijn behoeden voor verstoringen. Zorg er goed voor dat bij het geringste alarm je gedachte zich niet verwijdert van de gebieden van het licht en de innerlijke stilte. (
Aïvanhov)


 

La chose la plus importante que vous devriez savoir sur moi, c’est que tout ce que vous ont dit les autres n’est pas nécessairement vrai. (Karl Lagerfeld)

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)
 
Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)  

De werkelijke held is degene die zijn eigen woede en haat overwint. (Matthieu Ricard)

JA, MAAR = NEEN, WANT...
(Klik op het beeld) 


Ja-maar-zeggers brengen niet alleen elk idee om zeep, ze ruïneren complete bedraijven, zelfs hele industrieën. (Berthold Gunster)

Ja, maar zo werkt het niet,
Ja, maar dat kunnen we niet betalen,
Ja, maar wat als het mislukt?
(Bertold Gunster)

Ja, maar wat als het lukt? (Bertold Gunster)

 
LIDGELDOPROEP 2018
Het lidgeld voor 201 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)

 
Ein Mensch ohne Phantasie ist wie ein Vogel ohne Flügel. (Wilhelm Raabe)

 

AGENDA
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE 
(Klik op het beeld) 


Het is zeer zeldzaam of bijna onmogelijk dat een gebeurtenis alleen maar negatief is als deze van alle kanten wordt bezien. (Matthieu Ricard)

ACADEMIE VOOR LEVENSKUNST
(Klik op het beeld)


Bedenk dat het niet krijgen van wat je wilt, soms een wonderlijk teken van geluk is. (Matthieu Ricard)

SPES FORUM 
(Klik op het beeld)


Mijn geloof is eenvoudig. Mijn geloof is vriendelijkheid. (Matthieu Ricard) 

TENTOONSTELLING OCEANIA
(Klik op het beeld)


Je geeft niets aan de armen. Je deelt iets met hen. (Matthieu Ricard)


POSITIVITEIT 
(Klik op het beeld)


Als je met een ernstig probleem geconfronteerd wordt, denk dan zeer goed na. Is er een oplossing, dan heeft het geen zin u op te winden. Is er geen oplossing, dan heeft het geen nut u op te winden. (Dalai Lama geciteerd door Matthieu Ricard) 

POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)


(klik op het beeld)

 

Bij vergeven gaat het niet over de ander maar over jou. Het is loslaten van de last die je met je meedraagt. (Matthieu Ricard)
 

VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID
Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)


De voornaamste eigenschap van geluk is vrede, innerlijke vrede. (Matthieu Ricard)

(klik op het beeld)


Be thou the rainbow in the storms of life. The evening beam that smiles the clouds away, and tints tomorrow with prophetic ray. (Lord Byron)

HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


Het leven, zei Sofia Gubaidulina, verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat ik geen grotere taak ken dan hem, dankzij de muziek, te helpen zijn spirituele eenheid weder op te bouwen

DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(klik op het beeld)

Enfrenta los obstáculos a medida que se presenten, no pierdas energía temiendo lo que pueda haber en el futuro. (Isabel Allende)

IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)    
 
Indien u zeker wilt zijn dat u deze mails zult ontvangen liever dan ze in uw spams te zien, voeg het adres 'info@optimistenbond.be' toe aan uw adressenlijst.


La musica è l'eco del mondo invisibile. (Giuseppe Mazzini)


OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)  

Liefde, mededogen en verdraagzaamheid zijn geen luxeartikelen, maar eerste levensbehoeften. (Matthieu Ricard)

(Klik op het beeld) Past newsletters

É tão bom rir das coisas que não são engraçadas. (Jorge Clésio)

DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
DE VOLLEDIGE FRANSTALIGE AGENDA 
 
Wees uw vijanden dankbaar voor de les in tolerantie, zelfbeheersing en geduld. (Matthieu Ricard) 

BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)

 
Leef niet te materialistisch, want alle bezit is ballast. (Matthieu Ricard)
 
DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht 

Semel emissum volat irreparabile verbum.

Met vriendelijke groeten.


                              Luc Simonet
                               Voorzitter

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

www.ligadelosoptimistas.es
www.norway.optimistan.org
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.Optimistenbund.de
http://www.optimistenbond.nl
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenbond.be

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

 
 

 


 
Like 20171110 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2017 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.