vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

Bemin het onbekende, verken het onbeminde. (Freya Van den Bossche)
 

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN.
Wil je de beste manier kennen om vooruit te gaan? Laat nooit begrenzingen toe. En denk nooit op voorhand dat je verloren bent, anders ben jijzelf degene die de weg verspert. Hoe vaak zeg je niet: “Deze taak is te moeilijk voor mij” of “Wat een erbarmelijke omstandigheden! Ik zal niet kunnen standhouden” of “Dat zal ik nooit kunnen verdragen “... En ook al zeg je het niet, je denkt het soms wel... Welja, als je zo overtuigd bent dat je onbekwaam, zwak, kwetsbaar bent, uiteraard kan je het dan alleen maar opgeven.
Zeg voortaan, ongeacht de omstandigheden: “Ik zal het verdragen, ik zal eraan weerstaan, ik zal zegevieren”. En als het je dit keer nog niet helemaal lukt, dat maakt niet uit, je zult het de volgende keer beter doen. Het belangrijkste is om je nooit zomaar op voorhand gewonnen te geven. (Aïvanhov) 
 

Attention à l’image poétique. Elle est révélatrice du monde le plus profond. Voilà pourquoi elle est miraculeuse. (Aimé Césaire)


LAAT DE ANDEREN MET RUST
U vindt het normaal dat anderen blijk geven van wijsheid, goedheid en eerlijkheid, en u bent verontwaardigd als ze dat niet doen… Maar u, hoe gedraagt u zich? Dat vraagt u zich nooit af. En daarom is er zoveel wanorde in de wereld. Iedereen redeneert op dezelfde wijze: iedereen verwacht dat de anderen onberispelijk zijn, terwijl zij zich zelf zonder meer mogen gedragen, zoals het hun uitkomt.
Overal op de radio, op de televisie, in de kranten, zult u alleen maar mensen horen, zien en lezen, die de anderen bekritiseren, beschuldigen. Zij maken er zelfs hun beroep van, terwijl  ze allemaal onophoudelijk hun eigen fouten goedpraten. En zo is het ook in het gewone leven: men heeft de ander altijd iets te verwijten, terwijl men zichzelf onberispelijk vindt. Maar in een Inwijdingsschool daarentegen wordt onderwezen, dat het echte werk erin bestaat zich met zichzelf, zijn gebreken, zijn leemtes en zijn fouten bezig te houden… en de anderen met rust te laten!. (Aïvanhov)


Wanneer je alle uitvluchten hebt opgebruikt, wordt het tijd om naar jezelf te kijken. (Willem-Jan van Ekert)
 

LIDGELDOPROEP 2018

Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld voor 2018 reeds hebben vereffend.

Het lidgeld voor 2018 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)


Wir sehen in den anderen Menschen nicht Mitmenschen, sondern Nebenmenschen. Das ist der Fehler. (Albert Schweitzer)OPTIMISME EN SPIRITUALITEIT...

De kwestie van het optimisme en het pessimisme gaat veel verder dan algemeen wordt gedacht. Alleen wie het spirituele welzijn nastreeft, kan echt optimistisch zijn, terwijl degene die zich concentreert op materiële welvaart, ook al is hij aanvankelijk hoopvol gestemd, op een dag gedwongen zal worden zijn illusies te laten varen.
Optimisme en pessimisme vertegenwoordigen twee filosofieën over het leven. De pessimist kijkt niet verder dan zijn neus lang is, terwijl de optimist zijn ziel opent voor de enorme uitgestrektheid van de hemel... Op weg ... zal hij uiteraard het kwaad in al zijn vormen tegenkomen, zal hij lijden, twijfelen aan de anderen en aan zichzelf, ontmoedigd raken. Maar zelfs in de ergste momenten zal hij niet ten onder gaan, want in zijn hart, in zijn ziel blijft ... de belofte van alle rijkdommen, van alle overwinningen.
 

Like those who curse their luck in too many places and those who fear are lost. (Sting)
 

THOSE WHO FEAR ARE LOST... (STING)
(Klik op het beeld) 


En circunstancias especiales, el hecho debe ser más rápido que el pensamiento. (Hernán Cortés)


HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME

Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)

Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert) 
 
Chi ha provato il volo camminerà à guardando il cielo, perché làè stato e là vuole tomare. (Leonardo da Vinci)
 
AGENDA
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE 
(Klik op het beeld) 

 
All my life, I have been a positive thinker... I have always been able to survive by telling myself that no matter how bad things are, they will one day be better. And that out of every event - no matter how tragic - one can always find a way to survive and even, perhaps, to be a little bit happy. (Zsa Zsa Gábor)

I never really mind what people say about me - I am far too unconventional and far too dedicated to being true to myself to let other people's disdain or nastiness upset me for long. (Zsa Zsa Gábor)

I believe that in life you should always take the serious things lightly and the light things seriously. This attitude of mine gets me into a lot of trouble. (Zsa Zsa Gábor)

ACADEMIE VOOR LEVENSKUNST
(Klik op het beeld)


I tell you, in this world, being a little crazy helps to keep you sane. (Zsa Zsa Gábor)

Getting divorced just because you don't love a man is almost as silly as getting married just because you do. (Zsa Zsa Gábor)

I think breeds of dogs and breeds of men are quite a bit alike. If you think it's insulting that I compare people with animals, well, if you knew how I love animals, you would understand that coming from me, this is a compliment. (Zsa Zsa Gábor)

SPES FORUM
(Klik op het beeld)

I pay all my own bills... I want to choose the man. I do not permit men to choose me. (Zsa Zsa Gábor)

I know nothing about sex, because I was always married. (Zsa Zsa Gábor)

Being jealous of a beautiful woman is not going to make you more beautiful. (Zsa Zsa Gábor)
 
POSITIVITEIT 
(Klik op het beeld)
  
A woman who tells her age tells everything, and I won't tell it. (Zsa Zsa Gábor)

I only cook when I'm in love. (Zsa Zsa Gábor)
 
POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)


(klik op het beeld)I don't accept gifts from perfect strangers, but then, nobody's perfect. (Zsa Zsa Gábor)

If you can fight directly with your mother, you can save a fortune in psychiatrist's bills. (Zsa Zsa Gábor)

 
VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)

 

Conrad Hilton was very generous to me in the divorce settlement. He gave me 5000 Gideon Bibles. (Zsa Zsa Gábor)

I am a marvelous housekeeper. Every time I leave a man I keep his house. (Zsa Zsa Gábor)

 

SLAVENHANDEL IN LIBIË... DAT IS NU!
(Klik op het beeld) 

The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it. (Albert Einstein)
Deze arme mensen worden voor geld gemarteld en voor 400 usd als slaven verkocht!


I never hated a man enough to give him his diamonds back. (Zsa Zsa Gábor)

I want a man who's kind and understanding. Is that too much to ask of a millionaire? (Zsa Zsa Gábor)

(klik op het beeld)


Bisognerebbe ricominciare dall’inizio ogni giorno. Dirsi addio e perdersi di vista. E poi subito cercarsi e ritrovarsi. Bisognerebbe vivere soltanto di inizi. Come due sconosciuti, che si hanno senza aversi mai del tutto. (Fabrizio Caramagna)
 

HET KOOR VAN OPTIMISTAN

Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


Het leven, zei Sofia Gubaidulina, verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat ik geen grotere taak ken dan hem, dankzij de muziek, te helpen zijn spirituele eenheid weder op te bouwen

DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(klik op het beeld)

Cada dia é sempre diferente dos outros, mesmo quando se faz aquilo que já se fez. Porque nós somos sempre diferentes todos os dias, estamos sempre a crescer e a saber cada vez mais, mesmo quando percebemos que aquilo em que acreditávamos não era certo e nos parece que voltámos atrás. Nunca voltamos atrás. Não se pode voltar atrás, não se pode deixar de crescer sempre, não se pode não aprender. Somos obrigados a isso todos os dias. (José Luís Peixoto)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)    
 
Indien u zeker wilt zijn dat u deze mails zult ontvangen liever dan ze in uw spams te zien, voeg het adres 'info@optimistenbond.be' toe aan uw adressenlijst.

 

My husband said it was him or the cat. I miss him sometimes. (Zsa Zsa Gábor)

I love the intellectual type. They know everything and suspect Nothing. (Zsa Zsa Gábor)

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)
 
The only way to learn a language properly, in fact, is to marry a man of that nationality. You get what they call in Europe a 'sleeping dictionary.' Of course, I have only been married five times, and I speak seven languages. I'm still trying to remember where I picked up the other two. (Zsa Zsa Gábor)

I learned in school that money isn't everything. It's happiness that counts. So momma sent me to a different school. (Zsa Zsa Gábor)


(Klik op het beeld) Past newsletters 


DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
DE VOLLEDIGE FRANSTALIGE AGENDA 

You must be independent and able to do for yourself. Then you do not have to marry a rich man. You can marry a poor one. And if it is wrong, you can go. (Zsa Zsa Gábor)

How many husbands have I had? You mean apart from my own? (Zsa Zsa Gábor)
 
BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)


I deserve attention not because of any talent, but just because of who I am. (Zsa Zsa Gábor)

Macho does not prove mucho. (Zsa Zsa Gábor)

 

DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht 

Pecunia nervus belli. (Marcus Tullius Cicero)

Namens de raad van bestuur, wens ik jullie allen een zeer gelukkige zomer.


Met vriendelijke groeten.


                              Luc Simonet
                              Voorzitter

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Konfuzius)
 

www.ligadelosoptimistas.es
www.norway.optimistan.org
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.Optimistenbund.de
http://www.optimistenbond.nl
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenbond.be

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

 
 

 


 
Like 20180105 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2018 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.