vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

Het goeie doel is niet je eigen doel. (Johan Cruijff)

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN

Stel je een boer voor die, in plaats van zijn graan op het veld te zaaien, zou besluiten het op zolder te bewaren…: of de muizen het uiteindelijk zouden komen opknabbelen, of dat het zou beschimmelen, je vindt die boer dom. Nu, dan kun je ook al die mensen dom vinden die er niet aan denken hun geestelijke of materiële bezittingen te delen: op een of andere manier zullen zij ze verliezen. Hoeveel rijke mensen ervaren geen enkele vreugde van de rijkdommen die ze bezitten! Dus op een of andere manier hebben ze die verloren. En ze hebben ze verloren, omdat zij ze niet wisten te delen. We bezitten echt alleen wat we in staat zijn te geven. Ja, en ik zal je zelfs vertellen dat al het goede en mooie uit je hart en je geest, dat je besluit te geven, gestort wordt op hemelse banken. Dan hoef je, op de dag dat je het nodig hebt om geholpen of ondersteund te worden, jezelf alleen maar aan te melden; de bank zal je herkennen en je geven waar je om vraagt. (Aïvanhov)

Indien ge vreugde wilt vermenigvuldigen, moet ge haar delen. (Pythagoras)
 
Wie praat, zaait. Wie luistert, oogst. (Pythagoras)

CELEBRATING FAILURE...
(Klik op het beeld) Astro Teller

 
Zeg niet weinig dingen in vele woorden, maar vele dingen in weinig woorden. (Pythagoras)
 
Zwijg, of zeg iets, dat beter is dan zwijgen. (Pythagoras)


GEDACHTEN EN GEVOELENS ZIJN KRACHTSTROMEN...
Gedachten en gevoelens zijn krachtstromen. Daarom dien je altijd te waken over de kwaliteit van wat je toelaat in je hoofd en je hart; dat dient zelfs een van je belangrijkste bekommernissen te zijn. Probeer elke dag ten minste een paar minuten te besteden aan een activiteit die je verbindt met de gebieden van het licht. Kies een bezigheid die je ertoe dwingt de mooiste beelden, de meest verheven bewustzijnstoestanden aan te trekken en te bewaren; beschouw dat als het belangrijkste moment van je dag, bedenk dat van dat moment je toekomst afhangt, je welzijn.In het begin zul je misschien geen heilzame gevolgen ondervinden van die activiteiten. Maar ga door, op een dag zal het tot je doordringen: beetje bij beetje zul je vertrouwd raken met iets heel groots, iets heel zuivers, en wat er ook gebeurt, die aanwezigheid in jou zal je kracht, vrede en vreugde geven. (Aïvanhov)
 
J'ai inventé ma vie de tenir acquis que tout ce que je n'aimais pas aurait un opposé, que je voudrais. (Coco Chanel) 

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)
 
Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)  

Laat niet geruime tijd verlopen tussen de u bewezen weldaad en uw dankbaarheid, opdat niet uw weldoener, door de dood verrast, het denkbeeld zijn graf mee inneemt, een ondankbare aan zich te hebben verplicht. (Pythagoras)
 
Ontvlucht de menigte. De olifant verlaat de weg als hij een troep varkens ziet aankomen. (Pythagoras)

LIDGELDOPROEP 2017
Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld reeds hebben vereffend.
Het lidgeld voor 2017 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Het lidgeld dat vanaf 1 september voor het eerste wordt vereffenf blijft geldig tot het einde van het volgend jaar;
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)


Das sind die Starken, die unter Tränen lachen, eigene Sorgen verbergen und andere glücklich machen. (Franz Grillparzer)

 

AGENDA
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE 
(Klik op het beeld)
 

Het is beter zichzelf zijn eigen gebreken voor ogen te houden dan anderen de hunne. (Pythagoras)

ACADEMIE VOOR LEVENSKUNST
(Klik op het beeld)


Wees de echo van niemand, zelfs niet van een wijsgeer. (Pythagoras)
 
Vrouwen, bootst nimmer de houding der mannen na. (Pythagoras)


POSITIVITEIT 
(Klik op het beeld)


Bij elke kwestie zijn er twee redeneringen mogelijk die lijnrecht tegenover elkaar staan. (Pythagoras)


POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)


(klik op het beeld)

 

Kies altijd de weg, die de beste schijnt te zijn, hoe ruw hij ook moge zijn. De gewoonte zal hem gemakkelijk maken. (Pythagoras)
 
Wat mogelijk is grenst aan wat moet. (Pythagoras)

 

VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID
Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)

Woorden zijn de adem van de ziel. (Pythagoras)
 
Beijver u niet om stof tot de geschiedenis bij te dragen: het gelukkigste volk is datgene, waarover men weinig spreekt.
(Pythagoras)


(klik op het beeld)


Als uw hart gewond is raak het dan niet aan, evenmin als een ontstoken oog. Voor het lijden van de ziel zijn er maar twee geneesmiddelen, hoop en geduld. (Pythagoras)

(klik op het beeld)


The liar’s punishment is not in the least that he is not believed, but that he cannot believe any one else. (George Bernard Shaw)

HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


Een vat vol geleerdheid is nog geen druppel wijsheid waard. (Pythagoras) 


DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(klik op het beeld)

En un universo infinito, muchas cosas escapan a la razón humana. (Carlos Ruiz Zafón)

IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)    
 
Indien u zeker wilt zijn dat u deze mails zult ontvangen liever dan ze in uw spams te zien, voeg het adres 'info@optimistenbond.be' toe aan uw adressenlijst.

 
L’uomo che pratica una sola classe sociale, è come lo studioso che non legge altro che un libro. (Edmondo De Amicis)


OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)  

Verbrand de krukken niet, die u in tijd van zwakte hulp verleenden. (Pythagoras)

(Klik op het beeld) Past newsletters

Escondo minha dor ao lado do amigo, dou a ele o meu sorriso infantil,minhas brincadeiras engraçadas,para retirar dele a melhor gargalhada,eles sempre merecem o melhor de mim. (Val Sousa)

DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
DE VOLLEDIGE FRANSTALIGE AGENDA

Een houw met een zwaard is lichter te verduren dan een striemende tong. (Pythagoras)

BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)

 
Niets is zo verlegen als een slecht geweten. (Pythagoras)


DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht 
 
Injuriarum remedium est oblivio.

Met vriendelijke groeten.


                              Luc Simonet
                               Voorzitter

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

www.ligadelosoptimistas.es
www.norway.optimistan.org
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.Optimistenbund.de
http://www.optimistenbond.nl
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenbond.be

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

 
 

 


 
Like 20170929 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2017 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.