vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique


We kunnen de olifant uitroeien, de dolfijn en de walvis, maar we blijven zitten met de mug. (Lévi Weemoedt)

 

DE GEEST VAN OPTIMISTAN

Je begrijpt pas wat waarachtige liefde is, zodra je haar niet meer als een gevoel beschouwt. Het gevoel is onvermijdelijk onderhevig aan verandering, afhankelijk van de persoon aan wie zij is gericht. Ware liefde is evenwel een staat van bewustzijn, die niet afhangt van wezens en omstandigheden.
Liefhebben is niet iets voelen voor iemand, maar leven in liefde en alles doen met liefde: praten, lopen, eten, ademen, studeren… Als je lief hebt, ben je in harmonie met al je organen, al je cellen en al je vermogens, zodat ze in eenklank trillen met het licht en met de vrede. Liefde is dus een voortdurende staat van bewustzijn. Wie deze staat van bewustzijn heeft bereikt, voelt dat zijn hele wezen is doordrongen van een goddelijk fluïdum en dat al wat hij doet een melodie is. 
(Aïvanhov)
 
Niets is dwazer dan misplaatste wijsheid. (Erasmus)
 
WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND
Lid worden van de Optimistenbond houdt in dat u akkoord gaat met de waarden van het optimisme en met de gedachtengang van onze vereniging. U krijgt dan een insigne van Optimistan, samen met de brochure en plakkertjes met de logo van de vereniging. Om lid te worden, klik hier of of het beeld hieronder.
(klik op het beeld)


Plus on est semblable à tout le monde, plus on est comme il faut. C’est le sacre de la multitude. (Léon Bloy)


DE DROMER
Er was eens een man die van heel veel dingen droomde. Hij dacht bijvoorbeeld: "Het moet toch mogelijk zijn om tienduizend kilometer ver te zien." Hij dacht: "Het moet toch mogelijk zijn om op je eigen hoofd te staan." Of hij dacht: "Het moet toch mogelijk zijn om zonder angst te leven." Hij dacht: "Het moet toch mogelijk zijn om achter de sterren te kijken."
De mensen zeiden tegen hem: "Dat kan toch allemaal niet, je bent een dromer!" "Open je ogen en accepteer de realiteit! Je hebt gewoon te maken met de wetten van de natuur, die kunnen niet worden veranderd!"
Maar de man zei: "Ik weet het niet... Het moet toch mogelijk zijn om onder water te ademen.
En het moet toch mogelijk zijn iedereen te eten te geven. Het moet toch mogelijk zijn dat iedereen datgene leert wat hij wil weten. Het moet toch mogelijk zijn om in je eigen buik te kijken."
Maar de mensen zeiden: "Verman je! Dat zal nooit bestaan. Je kunt niet zomaar zeggen “Ik wil” en daarom moet het gebeuren. De wereld is zoals ze is - en daarmee basta!" Toen kwam de uitvinding van de televisie, röntgenstralen en de duikflessen en kon de mens ineens tienduizend kilometer ver kijken en tegelijkertijd in zijn eigen buik en ook ademen onder water was geen probleem meer. Maar niemand zei tegen hem: "Nou, je had toch gelijk. Ook niet toen er een telescoop werd uitgevonden waarmee zelfs het ontstaan van het heelal kon worden waargenomen.  
Maar de man dacht bij zichzelf: "Zie je wel. Misschien zal het ooit zelfs mogelijk zijn dat de mensen met elkaar kunnen leven zonder oorlogen."


Hoe verder een mens van de dwaasheid af raakt, des te minder leven zit in erin. (Erasmus)

GELUKKIG OMDAT...
Iemand zegt: ‘Ik ben gelukkig omdat…’ Welnu, het simpele feit dat men een oorzaak aanduidt voor zijn geluk, bewijst dat men niet het ware geluk bezit. Want het ware geluk is een geluk zonder reden. Inderdaad, je bent gelukkig en je weet zelfs niet waarom. Je vindt het heerlijk om te leven, te ademen, te eten, te praten, te lopen,… Er is je niets speciaals overkomen, geen succes, geen geschenken, geen erfenis, geen nieuwe liefde… Wat je gelukkig maakt is… – want er is toch een reden voor – dat gevoel dat iets wat van boven komt zich voegt bij alles wat je doet, een spiritueel element dat zelfs niet van jou afhangt. Zoals water dat uit de hemel naar beneden valt en door je heen stroomt.
Voor de meeste mensen heeft geluk te maken met bezit: huizen, geld, onderscheidingen, roem… ofwel een echtgenoot, een vrouw, kinderen. Nee, het ware geluk hangt van geen enkel voorwerp af, van geen enkel bezit, van geen enkele persoon; het komt van boven en je bent verbaasd in jezelf onophoudelijk deze hogere bewustzijnstoestand te ontdekken. Je bent blij en je weet niet eens waarom. Dat is het ware geluk. (Aivanhov)

Niets in het leven is aangenaam zonder dwaasheid. (Erasmus) 

AGENDA
Op donderdagen 17 maart - 24 maart - 14 april - 21-april zal de Optimistenbond zich aansluiten bij de Filosofische Avonden door Michael Vlerick.
Op toegankelijke en interactieve wijze werpt filosoof Michael Vlerick een kritische en frisse blik op belangrijke maatschappelijke thema’s. 3 van elkaar losstaande maar mogelijk te combineren reeksen van elk 5 lezingen worden u aangeboden in een gezellig huiselijk kader. Hapjes en drank worden voorzien.
Wanneer: donderdagavond van 18h30 tot 20h (data lezingen zie hieronder)
Waar: Louis Delebecquelaan 32, 9051 Sint-Denijs Westrem
Reeks 1: Een reis naar het heden
Om ons denken, onze maatschappij en onze waarden te begrijpen moeten we terug naar hun oorsprong. In deze reeks neem ik u graag mee door de ruim 2500 jarige geschiedenis van het Westers denken dat onze wereld heeft vormgegeven.
De lezingen gaan door op: 10 maart - 17 maart - 24 maart - 14 april - 21-april
Reeks 2: Kijken door een kritische bril
De mens is voorspelbaar irrationeel, wordt al eens beweerd. Deze reeks leidt u door de duistere gangen van het menselijk denkapparaat en toont aan de hand van onderhoudende vraagstukken aan waar ons redeneervermogen uit de bocht gaat, waarom dit zo is én hoe we ons daartegen kunnen wapenen.
De lezingen gaan door op: 12 mei - 19 mei - 26 mei - 2 juni - 9 juni
Reeks 3: Menselijke natuur en samenleving
Acute maatschappelijke problemen zoals immigratie, klimaatverandering en terrorisme stellen ons voor grote uitdagingen. Wat als de oorzaak van deze problemen en de sleutel tot mogelijke oplossingen in onze evolutionaire geschiedenis besloten ligt? In deze reeks werpen we een radicaal nieuwe blik op de grote uitdagingen van morgen.
De lezingen gaan door op: 8 september - 15 september - 22 september - 6 oktober - 13 oktober
Inschrijven en info op: michaelvlerick@gmail.com of 0495 828 310
Prijs: 125 EUR per reeks - 300 EUR voor 3 reeksen


Op 24 en 25 maart, 18 en 19 april, 2 en 19 mei 2016 op het paleis der Academiën, zal de Optimistenbond zich aansluiten bij het programma  van het Academisch Cultureel Forum.
... Op donderdag 24 maart vanaf 9u30, symposium en tentoonstelling over "De wereld van de zuidelijke geleerden tijdens het Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830)"
... Op donderdag 24 maart om 17u, lezing door Herman De Dijn met als thema "Spinoza over de mirakels..."
... Op vrijdag 25 maart om 19u30, pianorecital door Russell Hirshfield

(klik op het beeld voor inlichtingen en inschrijving)


Op dinsdag 3 mei 2016 zal de Optimistenbond zich aansluiten bij het programma  van "Difference day 2016".
(klik op het beeld voor inlichtingen en inschrijving)
Niets is zo gemakkelijk, als te minachten wat vreemd is, niets ook zo stompzinnig. (Erasmus)
 
OPTIMISTEN DINERS DOORHEEN HEEL BELGIË?
De Optimistenbond nodigt alle burgers van Optimistan uit om in maart, april of mei een Optimisten Diner te organiseren in hun stad of dorp om het optimisme en een positieve ingesteldheid te promoten over gans het land. Het principe is eenvoudig: 20 tot 50 personen (of meer) ontmoeten mekaar in een restaurant om er te praten over wat er goed gaat en wat er  verbeterd zou kunnen worden. Het is de gelegenheid om een aangenaam moment door te brengen in het gezelschap van andere optimisten, om nieuwe positieve mensen te ontmoeten, om onze geest te verrijken door deel te nemen aan positieve debatten en om enthousiast opnieuw te vertrekken.
Een Optimisten Diner organiseren en animeren is heel simpel en we kunnen hierbij  helpen.
Om dit positief evenement alle kans op slagen te geven heeft Yves de Montbron, Secretaris Generaal van de Optimistenbond van Frankrijk, die ik hartelijk dank hiervoor, de praktische gids “Hoe organiseer ik een succesvol Optimisten Diner” opgesteld, op basis van zijn reeds vele geslaagde ervaringen. De gids omvat: een retro planning, voorbeelden van uitnodigingen en mailings, materiaal en voorbeelden van animatie, FAQ, foto links, video's, enz... We sturen hem u graag toe op eenvoudig verzoek via info@optimistenbond.be
Klaar om er in te vliegen!
De Optimisten Diners zullen aangekondigd worden in de volgende “Bedenkingen voor een Optimistische Week”.
Zal er ook een diner zijn in uw gemeente?
 
Maar weinig mensen beseffen hoeveel voordeel het oplevert om nooit schaamte te voelen en alles te durven. (Erasmus)

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.
(klik op het beeld)


Hij die de kunst begrijpt met zichzelf te leven zal zich nooit vervelen. (Erasmus)


Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)
 

It is no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk.

Iets goeds bezitten is alleen maar aangenaam als je
het kunt delen. (Erasmus)


(klik op het beeld)

 

Ein freundliches Wort ist weit mehr wert als es kostet. (Ernst Ferstl)

 
HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)

 


We all do better when we work together. Our differences do matter, but our common humanity matters more. (Bill Clinton)
 

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)
 

De belangrijkste voorwaarde voor geluk is dat je wilt zijn wat je bent. (Erasmus)

 

(Klik op het beeld) Past newsletters

 

Yo no vivo con pobreza, vivo con austeridad, con renunciamiento. Preciso poco para vivir. (José Mujica)


DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
 

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

(Klik op het beeld)Se questa scienza che grandi vantaggi porterà all'uomo, non servirà all'uomo per comprendere se stesso, finirà per rigirarsi contro l'uomo. (Giordano Bruno)

BROCHURE EN PLAKKERTJES 

Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)

 

O segundo sintoma da morte de nossos sonhos são nossas certezas. Porque não queremos olhar a vida como uma grande aventura a ser vivida, passamos a nos julgar sábios no pouco que pedimos da existência. E não percebemos a imensa Alegria que está no coração de quem está lutando. (Paulo Coelho)


DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht

Suffucit diei malatia sua.

Met vriendelijke groeten.

 Luc Simonet
  Voorzitter

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

 

 
 

 


 
Like 20160311 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2016 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.