vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique
Ik bracht een bezoek aan het belastingkantoor. Ik wou eens de mensen zien voor wie ik werk. (Wiet van Broeckhoven)
 

VASTBERADENHEID, DE SLEUTEL TOT SUCCES.
(Klik op het beeld) Angela Lee Duckworth (Met Nederlandse ondertitels)


Respect is how to treat everyone, not just those you want to impress. (Richard Branson)

You don’t learn to walk by following rules. You learn by doing, and by falling over. (Richard Branson)


If you don’t have time for the small things, you won’t have time for the big things. (Richard Branson)

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN

Onrust en opwinding scheppen de slechtste voorwaarden voor de activiteit van het denken. Kom daarom eerst tot rust als je een belangrijk probleem moet oplossen. Word stil vanbinnen, en probeer je zo hoog mogelijk te verheffen, want boven bevindt zich het licht. Als je voelt dat je erin geslaagd bent een soort top te bereiken, stel dan de vraag die je bezighoudt en wacht af.
Dit antwoord zal je zeker min of meer duidelijk gaan worden; het zal misschien slechts een vage gewaarwording zijn, die moeilijk te interpreteren is, maar het is al een aanwijzing. Geef het dus niet op. Begin zo vaak als nodig opnieuw, stel de vraag nog eens; spoedig zul je vanbinnen het gevoel krijgen van een duidelijkheid, een zekerheid, en op dat moment zul je ongetwijfeld weten hoe je moet handelen. Je moet echter weten dat de helderheid, de nauwkeurigheid van de antwoorden die je ontvangt, afhangt van je spirituele ontwikkeling. (Aïvanhov)


Les entreprises qui réussissent sont celles qui ont une âme. (Jean-Louis Brault)

(Klik op het beeld)


 
Die Irrtümer des Menschen machen ihn eigentlich liebenswürdig. (Johann Wolfgang von Goethe)


EEN BEETJE AFSTAND NEMEN...

Hoeveel tragedies worden veroorzaakt door mensen die, hoewel ze zeggen dat ze het goed menen, niet in staat zijn om rustig te reageren op een kleine belediging of een onrecht zonder veel belang! Ze menen het goed, maar bij de geringste aanleiding, doen ze eindeloze conflicten losbarsten.
De meeste conflicten zijn aldus ontstaan uit minuscule incidentjes waaraan men, in plaats van ze te minimaliseren zoals men had gekund, een kolossaal belang heeft toegekend en die uiteindelijk ontaard zijn. Iedereen weet dat, maar wie trekt er lessen uit voor de toekomst? Vraagt men zich af: "Wacht even, als ik die houding aanneem, als ik een dergelijk besluit neem, ga ik dan een bijdrage leveren om dingen te verbeteren of ze nog meer compliceren?" Het is de vraag of de mensen wel echt het goede willen. Ondanks hun bevestigingen is dat niet zo zeker. Als ze dat echt wilden, zouden ze in staat zijn om het te realiseren. En in ieder geval zou het gemakkelijker zijn voor hen om een brandje te blussen bij het begin, dan een grote brand te moeten bestrijden wanneer hun onverzettelijkheid en hun slechte wil het vuur heeft doen uitbreiden. (Aïvanhov)
 


Happiness is the secret ingredient for successful businesses. If you have a happy company it will be invincible. (Richard Branson)

There is no greater thing you can do with your life and your work than follow your passions – in a way that serves the world and you. (Richard Branson)

 
HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)
 
Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)  

Entrepreneurial business favors the open mind. It favors people whose optimism drives them to prepare for many possible futures, pretty much purely for the joy of doing so. (Richard Branson)

You’ve got to take risks if you’re going to succeed. I would much rather ask forgiveness than permission. (Richard Branson)


LIDGELDOPROEP 2017
Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld reeds hebben vereffend.
Het lidgeld voor 2017 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)


 
Life is a hell of a lot more fun if you say yes rather than no. (Richard Branson)

Education doesn’t just take place in stuffy classrooms and university buildings, it can happen everywhere, every day to every person. (Richard Branson)

You can’t do a good business with a bad person. Find the right people to work with and you can’t go wrong. (Richard Branson)


AGENDA
Op donderdag 22 juni van 19u30 tot 21u zal de Optimistenbond zich aansluiten bij de Filosofische Avonden door Michael Vlerick, Sint-Denijslaan 407, 9000 Gent
Inschrijven en info op: michaelvlerick@gmail.com of 0495 828 310

KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE - JUNI - JULI

(Klik op het beeld)


Op vrijdag 1 september 2017, golftornooi ten gunste van Mercy Ships
(Klik op het beeld)

Entrepreneurship is about turning what excites you in life into capital, so that you can do more of it and move forward with it. (Richard Branson)

Please be polite. Nothing in life should erode the habit of saying thank you to people or praising them. (Richard Branson)

Chance favors the prepared mind. The more you practice, luckier you become. (Richard Branson)


POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)
It’s a wonderful thing to be optimistic. It keeps you healthy and it keeps you resilient. (Daniel Kahneman)

 

VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID
Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)


Don’t think what’s the cheapest way to do it or what’s the fastest way to do it…think ‘what’s the most amazing way to do it’. (Richard Branson)

For a successful entrepreneur it can mean extreme wealth. But with extreme wealth comes extreme responsibility. And the responsibility for me is to invest in creating new businesses, create jobs, employ people, and to put money aside to tackle issues where we can make a difference. (Richard Branson)


(klik op het beeld)


No critiques a tus enemigos, que a lo mejor aprenden. (Juan Goytisolo)
 

HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)I was dyslexic, I had no understanding of schoolwork whatsoever. I certainly would have failed IQ tests. And it was one of the reasons I left school when I was 15 years old. And if I’m not interested in something, I don’t grasp it. (Richard Branson)

Right now I’m just delighted to be alive and to have had a nice long bath. (Richard Branson)

DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(Klik op het beeld)


I think it’s quite great to set yourself a big challenge, and then you’ve got another reason for keeping fit. (Richard Branson)

Do not be embarrassed by your failures, learn from them and start again. (Richard Branson)


IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)   
 
Le lezioni non si danno, si prendono. (Cesare Pavese)


OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be) 

So I’ve seen life as one long learning process. And if I see – you know, if I fly on somebody else’s airline and find the experience is not a pleasant one, which it wasn’t in – 21 years ago, then I’d think, well, you know, maybe I can create the kind of airline that I’d like to fly on. (Richard Branson)

Through the right people focusing on the right things, we can, in time, get on top of a lot if not most of the problems of this world. And that’s what a number of us are trying to do. (Richard Branson)
 

(Klik op het beeld) Past newsletters
 
Os homens são como as obras de arte: é preciso que se não entenda tudo delas duma só vez. (Miguel Torga)
 

DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
DE VOLLEDIGE FRANSTALIGE AGENDA

One thing is certain in business. You and everyone around you will make mistakes. (Richard Branson)

A business has to be involving, it has to be fun, and it has to exercise your creative instincts. (Richard Branson)


BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)

 
I never get the accountants in before I start up a business. (Richard Branson)

Do not be embarrassed by your failures, learn from them and start again. (Richard Branson)


DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht
 
Intellectus luminis sicci non est, sed recipit infusionem a voluntate. (Francis Bacon)

Met vriendelijke groeten.

 Luc Simonet
  Voorzitter


Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

 
 

 


 
Like 20170616 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2017 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.