vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

Een groot verleden is een plicht voor de toekomst. (Adèle Sophia Cornelia Wallis)

 

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN

Meester Peter Deunov zei: "Indien de mensen zich overgeven aan pessimisme, is het omdat zij niet weten welke richting zij moeten geven aan hun beweging." Over welk soort richting sprak hij? Om te vereenvoudigen kan men zeggen dat er twee richtingen bestaan: naar boven, de spirituele wereld, en naar beneden, de materiële wereld. De materiële en de spirituele wereld stellen ons ieder hun rijkdommen voor: in beide gevallen zijn deze niet gemakkelijk te verwerven, maar de moeilijkheden worden niet op dezelfde manier ervaren naargelang men streeft naar de ene of de andere.
Als degene die zich concentreert op materiële verwezenlijkingen, bezittingen, geld, macht of roem, zijn doel niet bereikt, ervaart hij bittere ontgoocheling. Terwijl degene die zich concentreert op spirituele verwezenlijkingen zich altijd gesteund voelt. Door zijn streven naar een meer verheven leven, smeedt hij voortdurend banden met de goddelijke wereld en deze banden brengen in hem geheime vibraties teweeg. Zelfs als hij er niet in slaagt om al zijn ambities volledig te realiseren, zullen deze vibraties die hij voelt in zijn diepste wezen, hem beschermen en hem beschutten tegen de ontmoediging.
(Aïvanhov) Talenles
 
(Albert Einstein: "The whole world bows to me, but I bow to the Master Peter Deunov.")
 

Le futur sera meilleur demain. (Maurice Schumann)


HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.
(klik op het beeld)


Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)
 

It is no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk.
(klik op het beeld)


Nicht Träume sind’s und leere Wahngeschichte, was von dem Volk den Dichter unterscheidet. Was er inbrünstig bildet, liebt und leidet, es ist des Lebens wahrhafte Geschichte. (Joseph von Eichendorff)

 

Jij mag je kinderen geven van je liefde, maar niet van je gedachten, want zij hebben hun eigen gedachten. Je mag hun lichamen huisvesten, maar niet hun zielen want hun zielen toeven in het huis van morgen, dat je niet bezoeken kunt, zelfs niet in je dromen. Je mag proberen hun gelijk te worden, maar tracht hen niet aan je gelijk te maken. (Khalil Gibran)AGENDA
Op zaterdag 11 december 2015 van 9h30 tot 16u te Heverlee, zal de Optimistenbond zich aansluiten bij Spes Forum voor het colloquium 'Heldere bronnen - Albert Schweitzer'. Voor alle inlichtingen en voor de inschrijving:
(Klik op het beeld)

 

(Klik op het beeld voor het programma)


Alleen via het pad van de nacht bereikt men het ochtendgloren. (Khalil Gibran)


HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)

Wij kiezen onze vreugden en smarten lang voordat wij ze beleven. (Khalil Gibran)


If one advances confidently in the direction of his dreams, and endeavors to live the life which he has imagined, he will meet with a succes unexpected in common hours. (Henry David Thoreau)
 

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)
 

Wanneer je verdrietig bent, kijk dan opnieuw in je hart en zie dat je huilt om wat je vreugde schonk. (Khalil Gibran)

(Klik op het beeld)

 

Pues si te empeñas en soñar te empeñas en aventar la llama de tu vida. (Rubén Darío)

 

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

(Klik op het beeld)Tutto quello che vorresti o non verresti vivere, i tuoi sogni l’hanno già conosciuto. (Stefano Lanuzza)


BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)
 

(Klik op het beeld)


Matar o sonho é matarmo-nos. É mutilar a nosso alma. O sonho é o que temos de realmente nosso, de impenetravelmente e inexpugnavelmente nosso. (Fernando Pessoa)


DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht

Fortis in arduis.
 

Met vriendelijke groeten.

 Luc Simonet
  Voorzitter

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

 

LIDGELD, GIFTEN EN LEGATEN

De leden die reeds een eenmalig lidgeld hebben vereffend als "Optimist tot in de kist" moeten geen rekening houden met wat volgt.
Het lidgeld voor 2016 bijft ongewijzigd: 
          Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
          Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
          Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
          Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (
hier deze leden)
          Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro 
(hier deze leden)
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening BE80 3101 7554 0077 van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel of via Paypal (klik)
 
- Luidens onze traditie, willen wij niemand om geldredenen uitsluiten. Wie lid wil worden of blijven maar het lidgeld niet aankan mag betalen wat hij/zij kan. Er zal geen enkele verantwoording worden gevraagd.
- Het lidgeld is inclusief 21% btw. Op aanvraag ontvangt U een factuur.
- Iedereen werkt gratis voor onze vereniging en de jaarrekeningen worden steeds aan de commissaris, lid van het Instituut der bedrijfsrevisoren, voorgelegd.
 
Voor de leden die een bijkomende steun zouden willen bieden, hebben we in de schoot van de Koning Boudewijn Stichting het Fonds der Vrienden van de Optimistenbondopgericht. Dit fonds mag aan gunstige fiscale voorwaarden schenkingen en legaten ontvangen.
Geldschenkingen dienen te gebeuren aan de
Koning Boudewijn Stichting
IBAN: BE10 0000 0000 0404
BIC: BPOTBEB1
met volgende absoluut noodzakelijke gestructureerde mededeling: 012/1160/00016 (Zonder deze mededeling zal het bedrag onmogelijk aan onze vereniging kunnen worden aangewend) 
Inlichtingen: 
info@Optimistenbond.be

 

 


 
Like 20151211 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2015 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.