vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique
Hoe beter je jezelf en je gevoelens begrijpt, des te meer ga je houden van dat wat is. (Baruch Spinoza)

WORD WAKKER!
(Klik op het beeld) Anthony de Mello


Wisdom tends to grow in proportion to one's awareness of one's ignorance. (Anthony de Mello)
 
When you come to see you are not as wise today as you thought you were yesterday, you are wiser today. (Anthony de Mello)


DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN

Omdat ze denken daarmee hun zwakheden goed te praten, zeggen sommige personen:‘Wat wil je, ik kan het niet helpen, zo ben ik nu eenmaal! Welnu, dat is een zuiver biologisch argument, dat volstrekt niet overtuigt. We zijn allemaal ‘zoals we nu eenmaal zijn!’ We hebben echter ook allemaal een intelligentie om de biologische orde te verbeteren, en het is daaraan te danken dat de mensheid zich boven het dier heeft kunnen verheffen. Verwijder die intelligentie bij de mens en hij zal opnieuw tot beestachtigheid vervallen.
Het is de intelligentie, het spirituele principe dat alle dingen ontwikkelt, verbetert en vervolmaakt. Als je dit prijsgeeft door te zeggen: ‘Ik kan er niets aan doen, zo ben ik nu eenmaal,’ zul je nooit enige vooruitgang boeken. Zo mogen we niet denken. Wat je temperament, je gesteldheid ook is, aanvaard dit niet als een argument om het op te geven. Zoek integendeel dit element in jou dat alles kan verbeteren en vervolmaken. Neem dit als gids, vertrouw erop en werk ermee. (Aïvanhov)

 

Les hommes, qui quelquefois pardonnent l’injure, ne pardonnent jamais le mépris. (Jean-Baptiste Say)

VERACHT NIEMAND!
Zolang een vogel leeft, eet hij mieren op, maar als hij sterft, eten de mieren hem op. Omstandigheden kunnen op elk moment veranderen. Veracht niemand, wie dan ook, doet niemand kwaad aan in je leven! Vandaag ben je machtig, maar vergeet niet dat de tijd machtiger is dan jou! Een boom kan worden gebruikt om miljoenen lucifers te maken, maar als het zover is, is één lucifer voldoende om miljoenen bomen te verbranden. Vergeet dus niet om om je heen goed te doen want morgen is niet van jou!
(Klik op het beeld) Z.H. Dalai Lama


Die Gerechtigkeit ist nichts anderes als die Nächstenliebe des Weisen. (Gottfried Wilhelm Leibniz)

PRATEN ZONDER NA TE DENKEN...
De meeste mensen geven toe, dat er niets waardevoller is dan het hebben van een gezin, vrienden, kunnen leven in harmonie met je omgeving. Maar wat een onenigheid in families, en wat een gebroken vriendschappen, verbintenissen en banden! Waarom? Omdat men onzorgvuldig, achteloos is.
Wil je goede betrekkingen onderhouden met je familie, je vrienden en heel je omgeving? Let dan op wat je zegt. En als je een gevoelige kwestie met een naaste hebt te behandelen die hem of haar betreft, denk dan eerst goed na. Het is trouwens in het algemeen aan te raden, ongeacht het onderwerp, je woorden goed af te wegen en vooral niet ’lik op stuk te geven’, zoals we dat noemen. Omdat we dikwijls, als we praten zonder de tijd te nemen om goed na te denken, bijna meteen vergeten wat we hebben gezegd. Maar helaas, de personen tot wie we ons hebben gericht, die vergeten het niet. (Aïvanhov)


There is only one cause of unhappiness: the false beliefs you have in your head, beliefs so widespread, so commonly held, that it never occurs to you to question them. (Anthony de Mello)
 
Enlightenment is absolute cooperation with the inevitable. (Anthony de Mello)

 
HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)
 
Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)  

People mistakenly assume that their thinking is done by their head. It is actually done by the heart which first dictates the conclusion, then commands the head to provide the reasoning that will defend it. (Anthony de Mello)

Of what use is it to be tolerant of others if you are convinced that you are right and everyone who disagrees with you is wrong? That isn’t tolerance but condescension. (Anthony de Mello)


LIDGELDOPROEP 2017
Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld reeds hebben vereffend.
Het lidgeld voor 2017 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)


 
The greatest learning of the ages lies in accepting life exactly as it comes to us. (Anthony de Mello)
 
You are so proud of your intelligence," said the master. "You are like a like a condemned man, proud of the vastness of his prison cell. (Anthony de Mello)


AGENDA
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE JULI
(Klik op het beeld)


Op vrijdag 1 september 2017, golftornooi ten gunste van Mercy Ships
(Klik op het beeld)

 
Have you ever attempted to organize something like peace? The moment you do, you have power conflicts and group wars within the organization. The only way to have peace is to let it grow wild. (Anthony de Mello)


POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)
Don't say you don't have enough time. You have exactly the same number of hours per day that were given to Helen Keller, Pasteur, Michaelangelo, Mother Teresa, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson, and Albert Einstein. (H. Jackson Brown Jr.)

 

VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID
Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)


I got a pretty good education. It took me years to get over it." That's what spirituality is all about, you know: unlearning. Unlearning all the rubbish they taught you. (Anthony de Mello)

Don’t try to make them happy, you’ll only get in trouble. Don’t try to teach a pig to sing; it wastes your time and it irritates the pig. (Anthony de Mello)


(klik op het beeld)


Siempre que odio y amor compiten, es el amor el que vence. (Pedro Calderón de la Barca)
 

HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


 
Is there anything I can do to make myself enlightened? As little as you can do to make the sun rise in the morning. Then of what use are the spiritual exercises you prescribe? To make sure you are not asleep when the sun begins to rise. (Anthony de Mello)

If what you said was true, where was the need to shout? (Anthony de Mello)


DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(Klik op het beeld)

Do not speak unless you can improve on the silence. (Anthony de Mello)
 
I leave you free to be yourself: to think your thoughts, indulge your tastes, follow your inclinations, behave in ways that you decide are to your liking. (Anthony de Mello)


IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)    
 
La poesia è come l’acqua nelle profondità della terra. Il poeta è simile a un rabdomante, trova l’acqua anche nei luoghi più aridi e la fa zampillare. (Alberto Moravia)

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be) 

Like the little girl who says to a little boy, «Are you a Presbyterian? » And he says, « No, we belong to another abomination! » (Anthony de Mello)
 
What makes you happy or unhappy is not the world and the people around you, but the thinking in your head. (Anthony de Mello)


(Klik op het beeld) Past newsletters

A alegria e a tristeza são vizinhas. Não sou de vestir máscaras, nem nada disso, mas gosto de ver as pessoas dançando. (Cesária Évora)
 
DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
DE VOLLEDIGE FRANSTALIGE AGENDA
 
I have no fear of losing u, for you aren't an object of my property, or anyone else's. I love you as you are, without attachment, without fears, without conditions, without egoism, trying not to absorb you. I love you freely because I love your freedom, as well as mine. (Anthony de Mello)


BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)


As soon as you look at the world through an ideology you are finished. No reality fits an ideology. Life is beyond that. … That is why people are always searching for a meaning to life… Meaning is only found when you go beyond meaning. Life only makes sense when you perceive it as mystery and it makes no sense to the conceptualizing mind. (Anthony de Mello)

DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht
 
Ut sciant gentes quoniam homines sunt. (Augustinus Hipponensis)

Namens de raad van bestuur, wens ik u de mooiste van alle zomers toe.

Met vriendelijke groeten.

 Luc Simonet
  Voorzitter


Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

 
 

 


 
Like 20170714 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2017 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.