vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

Als je onderscheid kunt maken tussen goed en slecht advies, heb je geen advies meer nodig. (Van Roy)
 

DE GEEST VAN OPTIMISTAN

Wanneer je in een bos gaat, herinner je dan dat daar een groot aantal schepselen zijn die komen en gaan, bezig met verschillende activiteiten, en dat zij jou zien. Probeer met hen in contact te treden en spreek hen zelfs toe, om hen te tonen dat je hun werk waardeert.
Ga eens naar een eik of een spar toe… Leg je hand op zijn stam en zeg tegen hem: «Wat ben je mooi! Wat ben je sterk! Schenk mij iets van je stevigheid en je weerbaarheid… En ik geef je ook een boodschap mee voor alle andere bomen in het bos. Zeg hen dat zij prachtig zijn en dat ik van hen houd. Groet iedere boom en geef hen een kus van mij», en sla je armen om de boom heen. De entiteiten die hem bewonen zullen zich haasten om je liefde aan het hele bos over te brengen en terwijl je verder wandelt zullen de andere entiteiten, die je boodschap hebben ontvangen, uit de bomen komen om je te groeten en zij dansen waar je voorbijkomt. Wanneer je terug thuiskomt zul je je gelukkig voelen alsof je vrienden hebt ontmoet. (Aïvanhov)

 
If we did all the things we are capable of, we would literally astound ourselves. (Thomas A. Edison)
 
WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND
Lid worden van de Optimistenbond houdt in dat u akkoord gaat met de waarden van het optimisme en met de gedachtengang van onze vereniging. U krijgt dan een insigne van Optimistan, samen met de brochure en plakkertjes met de logo van de vereniging. Om lid te worden, klik hier of of het beeld hieronder.
(klik op het beeld)


Exercez vous à voir large, net et simple, et allez tout droit, paisiblement, sans vous inquiéter de ce qui se dit. (Pierre Teilhard de Chardin)


IK HEB GEEN TIJD... 
Hoe kunnen wij in een minimum van tijd en moeite ons doel bereiken? Neem nu het volgende voorbeeld: Gezeten aan de oever van een meer, probeert een man met zijn blote handen vissen te vangen. Een wandelaar tikt de man op de schouder en zegt hem: “Maar meneer toch, laat mij U tonen hoe U een net kan knopen. Daarmee zal U veel meer vissen vangen!”. De visser is zich echter zodanig aan het concentreren dat hij maar met één oor naar de wandelaar luistert en hem, zonder om te kijken, antwoordt: “Sorry, maar ik heb nu geen tijd, ik moet vissen vangen!”.

(Klik op het beeld) : Het LOLA²-principe


I never did a day's work in my life. It was all fun. (Thomas A. Edison)

HET OPTIMISME, EEN SPIRITUEEL CONCEPT
De kwestie van het optimisme en het pessimisme gaat veel verder dan algemeen wordt gedacht. Alleen wie het spirituele welzijn nastreeft, kan echt optimistisch zijn, terwijl degene die zich concentreert op materiële welvaart, ook al is hij aanvankelijk hoopvol gestemd, op een dag gedwongen zal worden zijn illusies te laten varen.
Optimisme en pessimisme vertegenwoordigen twee filosofieën over het leven. De pessimist kijkt niet verder dan de kleine dingen op aarde, terwijl de optimist zijn ziel opent voor de geweldige uitgestrektheid van de hemel. Hij weet dat de mens is voorbestemd om ooit terug te keren naar zijn hemels vaderland. Op weg naar dat vaderland zal hij uiteraard het kwaad in al zijn vormen tegenkomen, zal hij lijden, zal hij twijfelen aan anderen en aan zichzelf, zal hij ontmoedigd raken.
Maar zelfs in de ergste momenten zal hij niet ten onder gaan...
(Aivanhov)

Many of life's failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up. (Thomas A. Edison)

AGENDA
Op donderdagen 24 maart - 14 april - 21-april zal de Optimistenbond zich aansluiten bij de Filosofische Avonden door Michael Vlerick.
Op toegankelijke en interactieve wijze werpt filosoof Michael Vlerick een kritische en frisse blik op belangrijke maatschappelijke thema’s. 3 van elkaar losstaande maar mogelijk te combineren reeksen van elk 5 lezingen worden u aangeboden in een gezellig huiselijk kader. Hapjes en drank worden voorzien.
Wanneer: donderdagavond van 18h30 tot 20h (data lezingen zie hieronder)
Waar: Louis Delebecquelaan 32, 9051 Sint-Denijs Westrem
Reeks 1: Een reis naar het heden
Om ons denken, onze maatschappij en onze waarden te begrijpen moeten we terug naar hun oorsprong. In deze reeks neem ik u graag mee door de ruim 2500 jarige geschiedenis van het Westers denken dat onze wereld heeft vormgegeven.
De lezingen gaan door op: 10 maart - 17 maart - 24 maart - 14 april - 21-april
Reeks 2: Kijken door een kritische bril
De mens is voorspelbaar irrationeel, wordt al eens beweerd. Deze reeks leidt u door de duistere gangen van het menselijk denkapparaat en toont aan de hand van onderhoudende vraagstukken aan waar ons redeneervermogen uit de bocht gaat, waarom dit zo is én hoe we ons daartegen kunnen wapenen.
De lezingen gaan door op: 12 mei - 19 mei - 26 mei - 2 juni - 9 juni
Reeks 3: Menselijke natuur en samenleving
Acute maatschappelijke problemen zoals immigratie, klimaatverandering en terrorisme stellen ons voor grote uitdagingen. Wat als de oorzaak van deze problemen en de sleutel tot mogelijke oplossingen in onze evolutionaire geschiedenis besloten ligt? In deze reeks werpen we een radicaal nieuwe blik op de grote uitdagingen van morgen.
De lezingen gaan door op: 8 september - 15 september - 22 september - 6 oktober - 13 oktober
Inschrijven en info op: michaelvlerick@gmail.com of 0495 828 310
Prijs: 125 EUR per reeks - 300 EUR voor 3 reeksen


Op 24 en 25 maart, 18 en 19 april, 2 en 19 mei 2016 op het paleis der Academiën, zal de Optimistenbond zich aansluiten bij het programma  van het Academisch Cultureel Forum.
... Op donderdag 24 maart vanaf 9u30, symposium en tentoonstelling over "De wereld van de zuidelijke geleerden tijdens het Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830)"
... Op donderdag 24 maart om 17u, lezing door Herman De Dijn met als thema "Spinoza over de mirakels..."
... Op vrijdag 25 maart om 19u30, pianorecital door Russell Hirshfield

(klik op het beeld voor inlichtingen en inschrijving)


Op dinsdag 3 mei 2016 zal de Optimistenbond zich aansluiten bij het programma  van "Difference day 2016".
(klik op het beeld voor inlichtingen en inschrijving)
When you have exhausted all possibilities, remember this - you haven't. (Thomas A. Edison)
 
OPTIMISTEN DINERS DOORHEEN HEEL BELGIË?
De Optimistenbond nodigt alle burgers van Optimistan uit om in maart, april of mei een Optimisten Diner te organiseren in hun stad of dorp om het optimisme en een positieve ingesteldheid te promoten over gans het land. Het principe is eenvoudig: 20 tot 50 personen (of meer) ontmoeten mekaar in een restaurant om er te praten over wat er goed gaat en wat er  verbeterd zou kunnen worden. Het is de gelegenheid om een aangenaam moment door te brengen in het gezelschap van andere optimisten, om nieuwe positieve mensen te ontmoeten, om onze geest te verrijken door deel te nemen aan positieve debatten en om enthousiast opnieuw te vertrekken.
Een Optimisten Diner organiseren en animeren is heel simpel en we kunnen hierbij  helpen.
Om dit positief evenement alle kans op slagen te geven heeft Yves de Montbron, Secretaris Generaal van de Optimistenbond van Frankrijk, die ik hartelijk dank hiervoor, de praktische gids “Hoe organiseer ik een succesvol Optimisten Diner” opgesteld, op basis van zijn reeds vele geslaagde ervaringen. De gids omvat: een retro planning, voorbeelden van uitnodigingen en mailings, materiaal en voorbeelden van animatie, FAQ, foto links, video's, enz... We sturen hem u graag toe op eenvoudig verzoek via info@optimistenbond.be
Klaar om er in te vliegen!
De Optimisten Diners zullen aangekondigd worden in de volgende “Bedenkingen voor een Optimistische Week”.
Zal er ook een diner zijn in uw gemeente?

I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work. (Thomas A. Edison)

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.
(klik op het beeld)


Nearly every man who develops an idea works it up to the point where it looks impossible, and then he gets discouraged. That's not the place to become discouraged. (Thomas A. Edison)


Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)
 

It is no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk.

Non-violence leads to the highest ethics, which is the goal of all evolution. Until we stop harming all other living beings, we are still savages. (Thomas A. Edison)

(klik op het beeld)

 

Ein Merkmal großer Menschen ist, dass sie an andere weit geringere Anforderungen stellen als an sich selbst. (Marie von Ebner-Eschenbach)

 
HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)

There is no substitute for hard work. (Thomas A. Edison)


 


I've learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. (Maya Angelou)
 

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)
 

Negative results are just what I want. They’re just as valuable to me as positive results. I can never find the thing that does the job best until I find the ones that don’t. (Thomas A. Edison)

 

(Klik op het beeld) Past newsletters

 

Que dos y dos sean necesariamente cuatro, es una opinión que muchos compartimos. Pero si alguien sinceramente piensa otra cosa, que lo diga. Aquí no nos asombramos de nada. (Antonio Machado)


DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
 

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

(Klik op het beeld)L’uomo possiede la capacità di distinguere tra bene e male e la facoltà di non tenerne conto. (Alessandro Morandotti)

BROCHURE EN PLAKKERTJES 

Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)

 

Meu maior erro? Acho que ainda está para acontecer. (Ayrton Senna)


DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht

Arbore deiecta, quivis ligna colligit. (Desiderius Erasmus)

Met vriendelijke groeten.

 Luc Simonet
  Voorzitter

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

 

 
 

 


 
Like 20160318 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2016 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.