vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique
Ik denk dat mensen in alle landen klagen, behalve in landen waar het verboden is te klagen. (Remco Campert)

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN
Wat er ook gebeurt, bepaalde mensen hebben de gewoonte er altijd de zonnige kant van te zien, terwijl anderen daarentegen alleen maar de negatieve kant zien. In zekere zin heeft zowel de een als de ander gelijk, maar hun zienswijze heeft een verschillende uitwerking op hen.
Vanuit objectief gezichtspunt kunnen we zeggen, dat het glas half vol of half leeg is, dat maakt niet uit, maar subjectief gezien, vanuit het effect dat ze op ons bewustzijn hebben, - je kunt ook zeggen vanuit magisch oogpunt - is er een groot verschil. Welnu, juist de magische kant is van essentieel belang. Als je er een gewoonte van maakt te kijken naar wat ontbreekt, naar wat slecht is, ga je je meer en meer laten kennen als iemand die nors, verbitterd of moedeloos is. Natuurlijk bestaan die gebreken, maar dát is niet het punt; waar het om gaat is, dat je werkt met alles wat je wèl hebt, en dat is, als je dat wilt toegeven, enorm veel om steeds meer vooruit te komen op het pad van de evolutie. (Aïvanhov)
 
Le malheur qui ne se plaint pas a le droit de se faire respecter. (Georges Sand)

LIDGELDOPROEP 2017
Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld reeds hebben vereffend.
Het lidgeld voor 2017 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)


Aan het goede gewoon te zijn is een groot kwaad. (Publilius Syrus)
 
Een plan is slecht als het niet kan gewijzigd worden. (Publilius Syrus)

AGENDA

Op donderdagen 2 februari - 9 februari - 16 februari - 23 februari
9-maart
van 19u30 tot 21u zal de Optimistenbond zich aansluiten bij de Filosofische Avonden door Michael Vlerick, Sint-Denijslaan 407, 9000 Gent

Op toegankelijke en interactieve wijze werpt filosoof Michael Vlerick een kritische en frisse blik op belangrijke maatschappelijke thema’s. 3 van elkaar losstaande maar mogelijk te combineren reeksen van elk 5 lezingen worden u aangeboden in een gezellig huiselijk kader. Hapjes en drank worden voorzien. 

Reeks 1: Een reis naar het heden
Om ons denken, onze maatschappij en onze waarden te begrijpen moeten we terug naar hun oorsprong. In deze reeks neem ik u graag mee door de ruim 2500 jarige geschiedenis van het Westers denken dat onze wereld heeft vormgegeven.
De lezingen gaan door op: 2 februari - 9 februari - 16 februari - 23 februari
9-maart
 
Reeks 2: Kijken door een kritische bril
De mens is voorspelbaar irrationeel, wordt al eens beweerd. Deze reeks leidt u door de duistere gangen van het menselijk denkapparaat en toont aan de hand van onderhoudende vraagstukken aan waar ons redeneervermogen uit de bocht gaat, waarom dit zo is én hoe we ons daartegen kunnen wapenen.
De lezingen gaan door op: 16 maart - 23 maart - 30 maart - 6 april - 20 april 
 
Reeks 3: Menselijke natuur en samenleving
Acute maatschappelijke problemen zoals immigratie, klimaatverandering en terrorisme stellen ons voor grote uitdagingen. Wat als de oorzaak van deze problemen en de sleutel tot mogelijke oplossingen in onze evolutionaire geschiedenis besloten ligt? In deze reeks werpen we een radicaal nieuwe blik op de grote uitdagingen van morgen.
De lezingen gaan door op: 18 mei - 1 juni - 8 juni - 15 juni - 22 juni
Inschrijven en info op: michaelvlerick@gmail.com of 0495 828 310
Prijs: 125 EUR per reeks - 300 EUR voor 3 reeksen


Armoede mist veel, gierigheid alles. (Publilius Syrus)

De gierigaard mist zowel wat hij heeft als wat hij niet heeft. (Publilius Syrus)

Lieve woordjes hebben hun eigen toverkracht. (Publilius Syrus)

IN HOEVERRE IS DE MENS VRIJ?
In hoeverre is de mens vrij? Dit is een onderwerp waarover denkers en theologen sinds eeuwen discussiëren zonder het erover eens te worden: omdat ze de vraag verkeerd stellen. Vrijheid is niet een omstandigheid die al dan niet voor altijd aan de mens gegeven werd. In plaats van zich af te vragen: "Ben ik vrij?", dient iedereen te begrijpen dat zijn huidig leven een gevolg is van zijn vorig leven, en dat het onmogelijk is om terug te keren naar het verleden om het te veranderen. Het verleden moet hij ondergaan, verteren en dat doet hij in het heden. Het is in de toekomst dat hij vrij is, alleen het heden geeft hem de mogelijkheden om de toekomst te creëren die hij wenst.
Dat is hoe de kwestie van de vrijheid zich stelt. In het besef dat we vanaf vandaag onze toekomst kunnen bepalen, bereiden we ons voor om meer en meer meester van onze bestemming te worden. Zo ondergaan we niet langer het heden, we geven het heden vorm.
(Aivanhov) 


Wie vlug geeft, geeft tweemaal. (Publilius Syrus)

Het enige goede dat een vrek doet, is doodgaan.
(Publilius Syrus)


Drukkend is de macht der gewoonte.
(Publilius Syrus)

POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)
Jede Klage bedeutet ein Stückchen rückwärts. (Emil Peters)

 

VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID
Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)

Wie bang is komt nooit tot een hoge rang. (Publilius Syrus)

Niet iedere vraag verdient een antwoord. (Publilius Syrus) 
 

(klik op het beeld)

 
If you cannot be positive, then at least be quiet. (Joël Osteen)

 

HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)

Berisp uw vrienden onder vier ogen, prijs ze in het openbaar. (Publilius Syrus)
 
Het minste gerucht kan een ramp veroorzaken. (Publilius Syrus)


IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)  

No soy pobre, soy sobrio, liviano de equipaje, vivir con lo justo para que las cosas no me roben la libertad". (José Mujica)

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be) 

Een booswicht is op zijn allerslechtst, wanneer hij zich als een goed mens voordoet. (Publilius Syrus)
 
Gehoorzaam liever aan een verzoek dan aan en bevel. (Publilius Syrus)


(Klik op het beeld) Past newsletters
 
Non mettetemi accanto a chi si lamenta senza mai alzare lo sguardo, a chi non sa dire grazie, a chi non sa più accorgersi di un tramonto. Chiudo gli occhi. Mi scosto di un passo. Sono altro, sono altrove. (Alda Merini)


DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
 

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

BROCHURE EN PLAKKERTJES 

Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)
 

(Klik op het beeld)


Desperdiçamos o tempo, queixando-nos sempre de que a vida é breve. (Marquês de Maricá)

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld. 

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)
 
Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)

Het is dom te vrezen wat onvermijdelijk is. (Publilius Syrus)
 
Verwacht van een ander, wat gij een ander hebt gedaan. (Publilius Syrus)
 

DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht
 
Timendo causa est nescire. (Lucius Annaeus Seneca) 

Met vriendelijke groeten.

 Luc Simonet
  Voorzitter

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

 
 

 


 
Like 20170127 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2017 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.